1. Home
 2. Nieuws & inspiratie
 3. Corona
restaurant

Horeca opent de terrassen en straks ook zijn deuren: 8 vragen over die heropstart

Steven Rosseel
Steven Rosseel
Leestijd: 3 Minuten

Opgelet! Onderstaande antwoorden zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en geplande versoepelingen. Die evolueren voortdurend. Hou rekening met mogelijke aanpassingen op korte of middellange termijn.

  Gaat je horecazaak terug open? Met deze maatregelen moet je rekening houden.

  Enkel de buitenterrassen mogen op 8 mei 2021 open onder deze voorwaarden:

  • De terrassen mogen open van 8 uur tot 22 uur. Je personeel mag na 22 uur geen bestellingen meer aanvaarden, maar wel nog afruimen.
  • Het terras moet aan minstens 1 zijde volledig open zijn: binnenterrassen tellen dus niet mee.
  • Per tafel mogen er maximaal 4 personen plaatsnemen, tenzij personen uit hetzelfde huisgezin.
  • Je personeel moet een mondmasker dragen en mag alleen aan tafel bedienen.
  • De bar blijft gesloten en takeaway van alcoholische dranken is verboden.
  • Klanten mogen binnen het toilet gebruiken.

  Daarnaast stelde de horecasector ook een sectorgids of protocol op, die geldt als leidraad bij de heropstart. 
  Lees zeker ook de checklist van Mensura om zeker te zijn dat je je klanten veilig kunt ontvangen. 

   Q1: Ik verwacht dat ik niet genoeg werk zal hebben voor al mijn personeel. Kan ik nog gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid?

   A: Ja, de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid loopt tot 30 september 2021. Je kunt dit inroepen om de arbeidsovereenkomst deels of helemaal te onderbreken. De RVA aanvaardt wel enkel hele schorsingsdagen, geen halve. Roep je je personeel op om te werken, voorzie dan een hele dag werk. Zorg daarom voor een goede én tijdige planning, zodat je werknemers weten wanneer ze worden verwacht.

   Opgelet! Coronawerkloosheid geldt enkel als er sprake is van overmacht die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet je kunnen bewijzen in geval van controle.

    Q2: Mag ik studenten, flexi-jobbers of extra’s inschakelen als mijn vaste werknemers nog tijdelijk werkloos zijn wegens corona?

    A: Nee, dat mag niet. Op dagen dat je vast personeel nog in coronawerkloosheid is, mag je hun werk niet laten uitvoeren door extra’s, flexi-jobbers of jobstudenten. 

    Hierop bestaan twee uitzonderingen:

    • Je vaste werknemer roept zelf tijdelijke werkloosheid in, bijvoorbeeld omdat hij niet naar het werk kan komen: hij is een risicopatiënt, woont samen met een besmet persoon, moet de kinderen opvangen omdat de scholen sluiten, …
    • Afdeling A zit in tijdelijke werkloosheid én het werk in afdeling B kan niet worden uitgevoerd door werknemers van afdeling A. Bijvoorbeeld, je zaalpersoneel kan niet in de potten gaan roeren in de keuken. In dat geval mogen flexibele werknemers werken in afdeling B.

    Opgelet! Spring voorzichtig om met deze uitzonderingen. De RVA zal hierop controleren.

     Q3: Mijn flexi-jobber is tijdelijk werkloos op zijn hoofdjob. Kan hij dan nog bij mij blijven werken?

     A: Ja, dat kan, op voorwaarde dat hij dit meldt aan zijn uitbetalingsinstelling. Voor de periode wanneer hij bij jou werkt, zal hij geen werkloosheidsuitkering ontvangen.

      Q4: Mag ik het uurrooster van mijn werknemer aanpassen omdat dit beter past in de werkplanning?

      A: Dat hangt af van welk soort werkschema in het contract staat. Een vast uurrooster kun je enkel in onderling overleg aanpassen. Voeg het gewijzigde uurrooster dan toe als bijlage bij de bestaande arbeidsovereenkomst of vermeld de aanpassing in het afwijkingenregister. Bij een variabel uurrooster hoef je je werknemer alleen op de hoogte te brengen van de gewijzigde planning.

       Q5: Mag ik een werknemer die weigert terug te komen werken, ontslaan?

       A: Is er voldoende werk en heb je je werknemer tijdig verwittigd wanneer hij terug wordt verwacht, dan kun je geen tijdelijke werkloosheid inroepen. In dat geval is je werknemer dus onwettig afwezig en heeft hij geen recht op loon. Blijft dat duren, dan kun je overgaan tot ontslag of ontslag om dringende reden, op voorwaarde dat je de werkweigering kunt bewijzen.

        Q6: Kan ik nieuwe werknemers een tijdelijk contract aanbieden?

        A: Je kunt een nieuwe werknemer aanwerven voor bepaalde duur, op voorwaarde dat er geen werknemers in dezelfde functie op tijdelijke werkloosheid staan (zie vraag 3).

        Opgelet! Het is verboden om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten. Uitzondering op de regel: je kunt een werknemer vier opeenvolgende contracten van bepaalde duur geven, op voorwaarde dat elk contract minstens 3 maanden loopt én de totale duur van de contracten korter is dan 2 jaar. Nadeel is wel dat je een contract van bepaalde duur enkel vroegtijdig kunt stopzetten, mits je je werknemer van een opzegtermijn laat presteren – gedurende de eerste helft van het eerste contract.

        Tip: bekijk eerst of je een beroep kunt doen op voordeligere statuten zoals jobstudenten, flexi-jobbers of extra’s. Die kun je inschrijven met een dagcontract.

         Q7: Kan ik nieuw aangeworven werknemers vanaf dag 1 in tijdelijke werkloosheid zetten?

         A: Nee, de RVA aanvaardt dit niet, tenzij aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

         • de aanwerving was nodig om de werking van de zaak te garanderen, bijvoorbeeld ter vervanging van de kok in een restaurant;
         • én er wordt nog op regelmatige basis gedeeltelijk gewerkt in de zaak, bijvoorbeeld stelselmatig twee dagen per week.

          Q8: Wat als mijn zaak terug opengaat en mijn personeel op feestdagen moet werken?

          A: Werken op feestdagen is in de horeca wettelijk toegelaten. Dan hebben je werknemers recht op betaalde inhaalrust – op te nemen binnen de 6 weken na de feestdag – en een toeslag van 2 euro per gewerkt arbeidsuur, met een maximum van 12 euro. Dit verandert niet.

          • Een voltijdse werknemer heeft recht op een halve dag inhaalrust als hij vier uren heeft gewerkt op een feestdag, of een volledige dag als hij langer dan vier uren werkte.
          • Voor een deeltijdse werknemer is de inhaalrust gelijk aan de gepresteerde uren op de feestdag.

           Altijd mee met de meest recente updates

           We hebben onze corona FAQ-pagina aangevuld met de meest gestelde vragen rond de heropstart van de horeca. Kom regelmatig kijken voor het laatste nieuws.

            Auteur
            Steven Rosseel
            Steven Rosseel
            Horecaverantwoordelijke

            Als Business Development Manager Horeca staat Steven horecaondernemingen met gericht advies bij om hun rendabiliteit te verhogen. Naast jarenlange ervaring als horecaondernemer – hij runde jarenlang Kaai 17, een eventlocatie in Aalst – was hij sinds oktober 2016 gedelegeerd bestuurder van de Belgian Restaurants Association (BRA). Daar stond hij in voor de lobby rond sociale wetgeving.

            Gerelateerde artikels