Reward - Verlonen & belonen

Uw loonbeleid is efficiënt als het uw medewerkers aanspoort om de strategische doelstellingen van uw organisatie te (blijven) realiseren. Tegelijk moet uw loonbeleid kostenbewust zijn en toch de toetsing met de externe markt doorstaan.

Nieuwe aanpak noodzakelijk

Dit kan via traditionele functiewaarderingssystemen, waarin gedetailleerde functiebeschrijvingen met regelmaat aangepast en geherwaardeerd worden. Door het rigide karakter van de omschrijvingen, stijgt het aantal functies binnen organisaties in sneltempo. De evoluties op de arbeidsmarkt vraagt, vanuit werkgeversperspectief (noodzaak) en vanuit werknemersperspectief (eis), dan ook om een nieuwe benadering van de waardering van een job met het oog op verloning.

Onze nieuwe aanpak: het Rollenmodel van SD Worx

SD Worx introduceert vanaf begin juli 2017 het nieuwe Rollenmodel voor de Reward benchmarktools. We zetten de eerste stappen om jobs binnen een organisatie op een eenvoudige, overzichtelijke en flexibele manier te beschrijven, te waarderen en te benchmarken. Hiervoor maken wij gebruik van de SD Worx rollenmatrix en rollenmodel, waarin zowel rolspecifieke als functiespecifieke competenties bepaald zijn. Deze documenten kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar survey@sdworx.com.

We verlaten in onze nieuwe aanpak het pad van gedetailleerde opsomming van takenpakketten en richten ons op de bekwaamheden en vermogens die essentieel zijn om beroepstaken of activiteiten van een functierol adequaat te verrichten. Het aantal referentiefuncties en functionele domeinen kunnen hierdoor sterk dalen.

Reward Benchmarks: 3 oplossingen om een correct loonpakket te bepalen

Reward Consulting: advies om uw loonbeleid te versterken

Adviesverlening om uw loonbeleid te versterken

intern-rechtmatig marktconform    
 rollenmatrix 

strategisch flexibel
 
 FIP Mobility

 

 

Onze opleidingen

Andere Reward-opleidingen