Visie op het loonbeleid

Uw loonbeleid is pas efficiënt als het uw medewerkers aanspoort om de strategische doelstellingen van uw organisatie te (blijven) realiseren. Daarbij speelt intern rechtmatig verlonen een grote rol. Tegelijk moet uw loonbeleid kostenbewust zijn en toch de toetsing met de externe markt doorstaan.

Verloningsbeleid als deel van een inspirerend HR-beleid

We zijn ervan overtuigd dat HR een substantiële bijdrage levert aan het resultaat van een organisatie. Daartoe is enerzijds inspirerend leiderschap nodig, anderzijds efficiënte HR-processen. Staffing, Payroll, Compensation & Benefits, Performance en Development: ze hangen samen. En het geheel heeft een grote impact op uw organisatiedoelstellingen. Bij SD Worx streven we ernaar uw loonbeleid door te vertalen naar de andere HR-kernprocessen en naar alle lagen van het management. Precies daarmee maken we het verschil.

Strategisch loonbeleid steunt op 6 pijlers

Reward Een sterke en transparante visie inzake Reward is onontbeerlijk. Bij SD Worx zijn we ervan overtuigd dat een kwalitatief loonbeleid steunt op 6 pijlers:
  • Total Reward: het loonbeleid is gericht op beloning in de breedst mogelijke zin, rekening houdend met het vaste salaris, het variabel loon, de employee benefits, de opleidingen en loopbaanmogelijkheden, en de work-life balance.
  • Strategisch verlonen: het loonbeleid staat in functie van het behalen van de strategische doelstellingen van de onderneming. De vragen “wat is mijn einddoel en wat wil ik bereiken?” worden steeds in het achterhoofd gehouden.
  • Interne rechtmatigheid: uw medewerkers begrijpen en aanvaarden dat er loonverschillen zijn tussen de functies of rollen, maar ook dat het loon voor eenzelfde functie of rol kan verschillen volgens de individuele prestaties.
  • Marktconformiteit: het loonbeleid houdt rekening met een competitieve arbeidsmarkt en verloont conform de meest representatieve markt.
  • Individuele differentiatie: het loonbeleid is erop gericht de medewerkers te belonen volgens de toegevoegde waarde die ze leveren. Wie beter presteert, of meer geëngageerd is, kan meer verdienen.
  • Beheersbaarheid en optimalisatie: de verschillende looncomponenten worden efficiënt beheerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd op een fiscaal en sociaal-juridisch correcte manier.