Loonbenchmarking: onze oplossingen

De hamvraag: wanneer zijn uw lonen marktconform, motiverend en doeltreffend? Met welke markt vergelijkt u zich? Uit welke markten komen uw medewerkers? Uit welke markten wilt u medewerkers? Zijn uw lonen en voordelen op deze markten afgestemd? Bij SD Worx beschikken we over de grootste, meest kwalitatieve, representatieve en volledige loondatabank van België. We kunnen u helpen via verschillende oplossingen.

Doe het zelf met onze online tools

Gebruik onze webtools Performance Dashboard en Reward Profiler om inzicht te krijgen in de verloning van bedienden en arbeiders in België.

 • Onze databank bevat informatie over 110.499 individuele waarnemingen bij bedienden uit 11.664 bedrijven, en 111.831 lonen van arbeidsfuncties uit 8.596 bedrijven.
 • U krijgt u per functie een overzicht van de total reward, in bruto en netto (*) termen :
  • Het vaste (maand- en jaar-)loon;
  • Het variabele loon: bonussen, commissies en premies, loonbonus (CAO 90) en warrants (*);
  • Aanvullende voordelen: bedrijfswagen, forfaitaire onkostenvergoeding, maaltijdcheques en groepsverzekering (*).
  (*) enkel voor bediendenfuncties
 • De tools zijn drietalig (NL, FR, ENG).
 • U kan snel en gemakkelijk overzichtelijke rapporten genereren en exporteren naar Excel, Word en PDF-formaat.

Waarom kiest u voor het Reward rapport in Performance Dashboard?

Voor een snel en overzichtelijk inzicht in de salarispakketten.

 • U wilt benchmarken voor arbeiders, of bedienden, of beiden;
 • U heeft geen nood om uw eigen medewerkers in de benchmark te integreren;
 • U beschikt over marktinformatie op basis van de parameters leeftijd, omvang, regio, sector en voor arbeiders ook anciënniteit;
 • U stelt zelf steekproeven samen op basis van een beperkte combinatie van de parameters;
 • Via bijkomende modules kan u ook andere HR-KPI’s benchmarken, zoals verzuim of diversiteit.

Prijs:

 • €486 - €1.794 per jaar

Stel uw vraag via survey@sdworx.com.

Meer info en demo

Bestel uw abonnement

Waarom kiest u voor Reward Profiler?

Een krachtig werkinstrument ter ondersteuning van het loonbeleid.

 • U wilt enkel benchmarken voor bedienden;
 • De integratie van de loongegevens van uw eigen medewerkers is een must;
 • U wilt total reward berekeningen maken van de loongegevens van uw eigen medewerkers;
 • U wilt comparatioberekeningen maken van de eigen medewerkers;
 • U beschikt over marktinformatie op basis van de parameters leeftijd, omvang, regio en sector;
 • U stelt zelf steekproeven samen op basis van uitgebreide en verfijnde combinaties van de parameters.

Prijs:

 • 1.950 € - 3.400 € per jaar
 • Ad hoc: 250 € opstart + 130 € per functie

Stel uw vraag via survey@sdworx.com.

Meer info en demo

Bestel uw abonnement

Geef het door aan een expert

Reward benchmarking op maat

U doet een beroep op een van onze experts wanneer u:

 • Slechts één of enkele functies wilt benchmarken
 • Niet de tijd of competentie in huis heeft om zelf te benchmarken, en toch een afgewerkt rapport wenst
 • De functie die u wilt benchmarken niet terugvindt in onze referentiefuncties
 • Op basis van andere selectieparameters of meer gedetailleerde parameters wilt benchmarken

Prijs: 295 € - 500 €, afhankelijk van de graad van detail

Stel uw vraag via survey@sdworx.com.


Reward Coach

De Reward Coach komt bij u langs voor een sessie van drie uur.

 • U wilt afstemmen met een expert over wat u wilt bereiken met een benchmarking en hoe u dit het best aanpakt.
 • U wenst praktische tips & tricks rond hoe u ons Reward-tools efficiënt gebruikt.
 • U wenst begeleiding bij de interpretatie van de cijfers.
 • U wenst algemeen advies over uw reward strategie.
 • U wenst toelichting bij extralegale voordelen, optimalisaties of flexibilisering.

Prijs: 650 € voor een sessie van drie uur

Stel uw vraag via survey@sdworx.com.


SD Worx beschikt over de grootste, meest kwalitatieve, representatieve en volledige loondatabank van België.

 • Onze databank bevat informatie over 110.499 individuele waarnemingen bij bedienden uit 11.664 bedrijven, en 111.831 lonen van arbeidsfuncties uit 8.596 bedrijven.
 • Deze bevat de actuele en objectieve gegevens van ons sociaal secretariaat, met  respect voor vertrouwelijkheid. We gebruiken deze data enkel voor studie- en  onderzoeksdoeleinden en met uitdrukkelijke toestemming van de werkgevers.
 • Ons sociaal secretariaat berekent lonen van bedienden en arbeiders in heel België, uit alle sectoren, van de kleinste tot de grootste ondernemingen.
 • Onze databank bevat niet enkel het vaste en variabele salaris. Ook alle voordelen zijn erin opgenomen.
 • Om uw functies snel en eenvoudig te koppelen aan onze referentiejobs, maken we gebruik van een rollenmatrix en een rollenmodel, waarin zowel rolspecifieke als functiespecifieke competenties bepaald zijn. Alle functies zijn onderverdeeld in vier rollen, waarvoor de kerncompetenties zijn bepaald. Functies met dezelfde kern- en functiecompetenties werden geclusterd.