Proxy HR Selfservice

Proxy HR Selfservice: eenvoudiger beheer van je hr-administratie

De opvolging van je hr-administratie gaat traditioneel gepaard met heel wat papierwerk en manuele opvolging. Met Proxy HR Selfservice maken we hier komaf mee. In onze selfservicemodules gaan je medewerkers zelf aan de slag om hun afwezigheden aan te vragen, onkosten te registreren of overuren te melden. De module evaluaties geeft je medewerkers dan weer toegang tot de aanwezige competenties, functieomschrijvingen en evaluaties. Alle verzamelde data worden centraal gestockeerd, zodat je zelf de controle houdt over deze administratieve flows.

Contacteer ons

Voordelen voor jouw organisatie

 • Makkelijk voor je medewerkers: je werknemers hebben op elk moment een duidelijk zicht op hun verloftellers, geregistreerde onkosten en overuren.
 • 24/7: iedereen heeft de klok rond toegang tot de verschillende modules, ook mobiel.
 • Controle en inzicht: dankzij het centrale databeheer en de goedkeuringsflows heb je meer controle en overzicht over je hr-administratie.
 • Efficiëntie: geen papieren, e-mail- of andere manuele processen meer.
 • Tijdswinst: alles gebeurt met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ zodat tijd vrijkomt voor inhoudelijke hr-taken.
 • Integratie: door de koppeling met de loonsoftware behoort overtypen tot het verleden.

Wat we je bieden

 • Software die op onze serverinfrastructuur draait tegen een vast tarief per werknemer per maand.
 • Vlotte integratie met payroll, Outlook en/of je intern plannings- en boekhoudpakket.
 • Configuratie op maat van je organisatie met duidelijke goedkeuringsflows.
 • Directe lijn met de Proxy Online-helpdesk, voor, tijdens en na de implementatie.

Vereenvoudig je hr-administratie

Modules

 • Module Afwezigheden: aanvraag, goedkeuring en verwerking van verlof, recup, ziekte en andere afwezigheden.
  Bekijk hier de demo van deze module
 • Module Onkosten: verwerking van onkostennota’s, tot en met de uitbetaling via het loonpakket of via de boekhouding.
  Bekijk hier de demo van deze module
 • Module Overuren: registratie van overuren en automatische doorstroming naar recuptellers en/of payrollsoftware.
  Bekijk hier de demo van deze module
 • Personeelsdossier: beheer van persoonlijke gegevens en archief voor werknemergerelateerde documenten (bv. ziektebriefjes, cv’s en diploma’s, policy’s).

Ik wil meer weten over HR Selfservice