Opname en overdracht van de resterende vakantiedagen: wat is mogelijk?

Nu het jaareinde in zicht komt, duiken er vaak enkele praktische problemen op rond de opname of het overdragen van resterende vakantiedagen. In dit artikel geeft SD Worx antwoord op enkele mogelijke vragen en bezorgt het u enkele handige tips.

Opname van de wettelijke vakantiedagen: voor 31 december

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen van 2019 moeten allemaal voor 31 december 2019 zijn opgenomen.

Als werkgever bent u in principe verplicht de wettelijke vakantiedagen toe te kennen, ook al verzoekt uw werknemer hier niet expliciet om. Als u de opname van vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u overigens (straf)sancties.

Kan uw werknemer vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

In theorie verboden

Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde vakantiejaar recht heeft. Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.

Ook wanneer het voor een werknemer onmogelijk is om vóór het einde van het vakantiejaar zijn vakantie helemaal op te nemen (bijvoorbeeld omwille van langdurige ziekte), kunnen er geen vakantiedagen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.

Let op!

Wanneer het voor een bediende absoluut onmogelijk is om zijn/haar vakantie op te nemen (bv: werknemer is een hele tijd ziek), moet het (resterende) vakantiegeld uiterlijk op 31 december aan hem/haar worden uitbetaald. Dit wordt zo bepaald in de vakantiewetgeving.

In de praktijk soms toegepast

In de praktijk worden de resterende wettelijke vakantiedagen soms overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Dit is in principe in strijd met de wettelijke bepalingen. Deze oplossing behoort eventueel wel tot de mogelijkheden voor bijkomende vakantiedagen die op sectoraal- of ondernemingsvlak worden toegekend.

Als er sectoraal niets is vastgelegd, is het aan te raden om op ondernemingsvlak te bepalen dat eerst de wettelijke vakantie moet worden uitgeput alvorens er bijkomende vakantiedagen mogen worden opgenomen. Op deze manier heeft men iets meer ruimte om toch (een aantal) niet-wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar.

Tip!
Naar analogie met de bepalingen rond de wettelijke vakantie kunnen de spelregels met betrekking tot de vaststelling van de bijkomende vakantiedagen opgenomen worden in het arbeidsreglement. Wenst u uw arbeidsreglement aan te passen of up-to-date te houden? Laat u dan bijstaan door de specialisten van SD Worx.

Maak tijdig uw collectieve vakantie voor 2020 bekend

Als uw onderneming een collectieve vakantie wil voorzien, dan moet dit opgenomen worden in uw arbeidsreglement. In tegenstelling tot de bekendmaking van de vervangende feestdagen, is er geen wettelijke deadline vooropgesteld rond de communicatie van de effectieve collectieve sluitingsperiode. Toch doet u er als werkgever goed aan om dit tijdig te doen (bv: samen met de bekendmaking van de vervangingsdagen van de feestdagen of voor het einde van het jaar). Zo vermijdt u mogelijke discussies met uw werknemers, zijn deze tijdig op de hoogte en kunnen zij hun vakantieplannen op tijd in orde brengen.

Neem tijdig de inhaalrustdagen op

Indien er in uw onderneming gewerkt wordt met ‘een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis door toekenning van inhaalrust- of ADV-dagen’, dan moeten deze ADV-dagen voor het einde van het jaar worden opgenomen.

Hoe kan SD Worx u helpen?

Onze webtool HR Selfservice Afwezigheden biedt u een volledige online aanvraag- en goedkeuringsflow van het afwezigheidsbeheer in uw bedrijf. Door een duidelijk zicht op de planning en een snellere verwerking van de loongegevens sparen u en uw medewerkers kostbare tijd uit!