Hebben deeltijdse werknemers ook recht op 10 betaalde feestdagen?

Deeltijdse werknemers hebben net als hun voltijdse collega's recht om afwezig te zijn op feestdagen.

Regel

Deeltijdse werknemers hebben net als hun voltijdse collega's recht om afwezig te zijn op feestdagen. Omwille van het feit dat zij soms niet in een zelfde werkschema werken als hun voltijdse collega's, kan het wel zijn dat zij in de praktijk toch geen 10 feestdagen betaald krijgen.

voorbeeld
De voltijdse werknemers van uw bedrijf werken van maandag tot en met vrijdag. Uw deeltijdse werknemer die enkel maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag werkt, zal in 2016 slechts recht hebben op 8 feestdagen, vermits 2 feestdagen op een donderdag vallen.
Bovendien kunnen er verschillen optreden wat betreft:

  • Vervangende feestdagen
  • Recht op loon voor een feestdag voor deeltijdse met vast uurrooster
  • Recht op loon voor een feestdag voor deeltijdse met variabel uurrooster

Vervangende feestdag voor deeltijdse werknemers

De normale activiteits- en inactiviteitsdagen worden vastgesteld uitgaande van een voltijdse tewerkstelling in de onderneming.
De (in)activiteitsdagen die gelden voor voltijdse werknemers gelden in het kader van dit systeem van vervanging ook voor de deeltijdsen.

Voorbeeld
Een werknemer werkt vier dagen per week deeltijds, namelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De voltijdse arbeidsregeling in de firma voorziet een tewerkstelling van vijf dagen per week, namelijk van maandag tot vrijdag.
Er moet voor de deeltijdse werknemer geen vervangende feestdag worden voorzien voor Paasmaandag. De vervanging voor de feestdag van zondag 25 december 2016 kan ook voor deze deeltijdse werknemer verschoven worden naar maandag 26 december 2016.

Recht op loon voor deeltijdse met vast uurrooster

Indien de deeltijdse werknemer dezelfde arbeidsregeling heeft als een voltijds werknemer, maar met een beperkt aantal uren per dag, heeft hij recht op evenveel betaalde feestdagen als een voltijds werknemer.

Voorbeeld

De werknemer werkt zoals de voltijdsen in de onderneming van maandag tot vrijdag, maar slechts van 8.00 tot 12.00 uur. Hij heeft dus recht op alle feestdagen van de voltijdse werknemer.

Indien de deeltijdse werknemer tewerkgesteld is volgens een andere regeling, heeft hij geen recht op loon voor een feestdag die valt op een dag waarop hij normaal niet werkt.

Voorbeeld
Een werknemer werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag. Hij heeft geen recht op loon voor Paasmaandag.

Recht op loon voor deeltijdse met variabel uurrooster

Voor een deeltijdse werknemer met variabele uurregeling kan de werkgever het zo regelen dat de werknemer nooit moet werken op een feestdag of vervangingsdag en hij bijgevolg nooit loon zal moeten betalen.
Daarom zal de deeltijdse werknemer een forfaitair loon krijgen voor de feestdagen die niet op een activiteitsdag vallen.

Dit forfaitair loon is gelijk aan het loon dat de deeltijdse werknemer heeft ontvangen voor de vier weken die de feestdag voorafgaan, gedeeld door het aantal dagen gedurende welke werd gewerkt in de onderneming.

Voorbeeld
Op 1 november moet een deeltijdse werknemer met variabel uurrooster niet werken. Hij krijgt een forfaitair loon van 39,66 euro, namelijk 793,26 euro (loon van de 4 voorafgaande weken) gedeeld door 20 (20 gewerkte dagen in de onderneming) = 39,66 euro.

Voor de feestdagen die vallen op een dag dat de werknemer moet werken, ontvangt hij het normale loon.