De aangepaste decemberafrekening vakantiegeld komt er weer aan

Werkgevers moeten in december een decemberafrekening betalen aan elke bediende die in de loop van het afgelopen kalenderjaar zijn gemiddelde arbeidsduur heeft verminderd. SD Worx zal in de meeste gevallen een geautomatiseerde standaardberekening uitvoeren.

Wat is een decemberafrekening?

Wanneer een bediende in de loop van het jaar gemiddeld minder uren gaat werken, moet er een ‘decemberafrekening’ plaatsvinden. Deze afrekening is vergelijkbaar met een afrekening vakantiegeld bij een uitdiensttreding. Alleen vindt de afrekening nu plaats in december en is de reden een vermindering van de arbeidsduur. In feite doet u dus alsof uw medewerker uit dienst gaat en meteen weer (deeltijds) in dienst komt.

Een belangrijk onderscheid met een uitdienstberekening is dat vaste eindejaarspremies niet opgenomen worden in de berekeningsbasis van de decemberafrekening. Het enkelvoudig vakantiegeld in de decemberafrekening is onderworpen aan RSZ.

In december betaalt de bediende het enkelvoudig vakantiegeld met betrekking tot de vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen. Daarnaast betaalt de werkgever in december het dubbel vakantiegeld waarop de bediende recht heeft op basis van het voorafgaande jaar.

Voorbeeld

Gust werkt in 2020 in een voltijds regime. In 2021 wisselt hij vanaf 1 juli dit voltijds regime in voor een halftijds.

Bij de overgang van een voltijds naar een halftijds regime worden de (resterende) vakantiedagen herrekend. Op 1 januari 2021 heeft Gust recht op 20 voltijdse vakantiedagen (op basis van zijn voltijdse prestaties in 2020).

Als Gust op 1 juli 2021 nog geen vakantiedagen heeft opgenomen, gebeurt een herrekening van zijn wettelijk aantal vakantiedagen tot 10 voltijdse dagen. Als gevolg van het halftijds regime zal Gust niet meer alle 20 vakantiedagen kunnen opnemen waarop hij op basis van zijn prestaties in 2020 recht heeft. Dit verlies aan vakantiegeld wordt afgerekend in december 2021 via het luik saldo enkelvoudig vakantiegeld.

Op basis van zijn prestaties in 2021 (zes maanden voltijds en zes maanden deeltijds) heeft Gust 15 vakantiedagen opgebouwd voor 2022 (10 dagen op basis van zijn voltijdse regime en 5 dagen op basis van zijn deeltijdse regime).

Omdat hij in 2022 door zijn halftijds regime maar recht heeft op 10 vakantiedagen, verliest hij die 5 resterende vakantiedagen. Dit verlies aan vakantiegeld wordt dan afgerekend in december 2022 via het luik saldo enkelvoudig vakantiegeld.

Voor welke bedienden?

Elke bediende waarmee de werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit waarin wordt bepaald dat de werknemer minder uren per week komt werken, krijgt een decemberafrekening. Een beperking en/of tijdelijke vermindering van het aantal werkuren volstaan. Ook een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar geeft aanleiding tot een decemberafrekening (bv: deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof of een ander deeltijds themaverlof).

Let op: soms geen decemberafrekening

In een aantal gevallen is er echter dan weer geen sprake van een decemberafrekening. Zo mag er in volgende situaties niet gewacht worden tot december om het vakantiegeld af te rekenen, maar moet er een volledige en onmiddellijke vakantiegeldafrekening gebeuren (dus mét eindejaarspremie in de berekeningsbasis): voltijds tijdskrediet, voltijdse loopbaanonderbreking of oproeping onder de wapens. In dergelijke gevallen is bovendien niet alleen het enkelvoudig en dubbel saldo vakantiegeld, maar ook het enkelvoudig en dubbel vervroegd vakantiegeld verschuldigd.

Geen vakantieattest

Bij een decemberafrekening omwille van een gemiddelde arbeidsduurvermindering wordt er geen vakantieattest opgemaakt. Op de loonbrief van de maand december vindt de bediende wel de resultaten van de decemberafrekening terug.

In gevallen van verminderde arbeidsprestaties waarin geen decemberafrekening moet gedaan worden (vb. voltijds tijdskrediet, voltijdse loopbaanonderbreking of oproeping onder de wapens) moet daarentegen wél een vakantieattest worden opgemaakt.

Wat doet SD Worx voor u?

Voor de meerderheid van de bedienden die een decemberafrekening moeten krijgen, kan SD Worx voor zijn klanten van het sociaal secretariaat een geautomatiseerde standaardberekening uitvoeren. In principe gebeurt deze decemberafrekening samen met de loonberekening van december. In een minderheid van de gevallen zal een individuele behandeling nodig zijn. Voor verdere vragen over vakantiegeldafrekeningen kan u uw payrollconsulent contacteren.

decemberafrekening