Feestdagen

Ontdek hier alles over feestdagen 2020. 

Wanneer vallen de feestdagen in 2020? 

Er zijn tien wettelijke feestdagen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit, waarop niet mag worden gewerkt. Hieronder vindt u de feestdagen waarop in 2020 een tewerkstellingsverbod geldt. Lees meer

Wat moet u opnemen in het arbeidsreglement i.v.m. feestdagen?

De wettelijke feestdagen moeten worden vermeld in het arbeidsreglement. Bovendien moeten jaarlijks de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met inactiviteitsdagen (meestal zaterdag of zondag) vóór 15 december van het voorafgaande jaar worden bekend gemaakt aan de werknemers. Deze bekendmaking gebeurt door uithanging van een bericht op een voor het personeel zichtbare plaats. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Vervanging van een feestdag die samenvalt met een inactiviteitsdag

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een andere normale inactiviteitsdag van de onderneming (meestal een zaterdag), moet die feestdag binnen hetzelfde kalenderjaar vervangen worden door een dag waarop er normaal wel gewerkt wordt in de onderneming. Lees meer

Hoe zit het met de betaling van een feestdag?

Als er normaal zou gewerkt worden op de dag die samenvalt met de feestdag of de vervangingsdag, is de werkgever steeds verplicht het normale loon te betalen, behalve als de werknemer ongerechtvaardigd afwezig is op de gewone werkdag voor of na de feestdag. Lees meer

Hebben deeltijdse werknemers ook recht op 10 betaalde feestdagen?

Deeltijdse werknemers hebben net als hun voltijdse collega's recht om afwezig te zijn op feestdagen. Lees meer 

Zijn er afwijkingen op het tewerkstellingsverbod?

Krachtens de feestdagenreglementering is het verboden om werknemers op een feestdag te laten werken. Feestdagen zijn verplichte rustdagen. Lees meer

Opname en overdracht van de resterende vakantiedagen: wat is mogelijk?

Nu het jaareinde in zicht komt, duiken er vaak enkele praktische problemen op rond de opname of het overdragen van resterende vakantiedagen. In dit artikel geeft SD Worx antwoord op enkele mogelijke vragen en bezorgt het u enkele handige tips. Lees meer

 
feestdagen