Corporate governance

Deugdelijk bestuur behoort tot de kern van onze missie. Als organisatie respecteren we de principes die een goede corporate governance voorschrijft. Zo volgen we de richtlijnen voor de samenstelling en structuur van beleidsorganen, vergaderstijl en onderlinge omgang. Daarnaast onderschrijven we een aantal principes die kenmerkend zijn voor SD Worx en hoe we werken, op alle niveaus. Concreet gaat het om openheid en dialoog, en een kritische maar positieve houding. Die gaan hand in hand met een voortdurende aandacht voor ethisch verantwoord ondernemen en constructieve samenwerking.

Algemene vergadering

Bevoegdheden
De belangrijkste opdrachten van de algemene vergadering zijn:

 • het wijzigen van de statuten
 • het benoemen en afzetten van de bestuurders en de
 • commissarissen en het verlenen van kwijting
 • het goedkeuren van de begroting (vzw) en van de jaarrekening
 • het beslissen over de bestemming van de winst (nv).

Raad van bestuur

Opdracht
De raad van bestuur heeft een strategische en sturende verantwoordelijkheid en waakt erover dat de onderneming optimaal functioneert. Concreet is het de raad van bestuur die de missie, de strategie en de algemene beleidslijnen uitstippelt en beslissingen neemt inzake organisatiestructuur, reorganisatie, samenwerkingsakkoorden, fusies en overnames.

Financiën
De raad van bestuur houdt toezicht over financiën en investeringen, controleert de integriteit van de financiële verslaggeving en stuurt de interne auditfunctie aan. Ook de budgetten, het bestedingspatroon en de uitvoering van concrete projecten afhankelijk van de bepaalde strategische doelstellingen worden door de raad van bestuur bewaakt, net als de performantie, de vergoeding en de evaluatie van de leden van het Executive Committee.

Communicatie
De raad van bestuur stelt elk jaar een gedetailleerd jaarverslag op. Dit geeft de actuele stand van zaken, brengt mogelijke risico’s in kaart en schetst de toekomstperspectieven. Het belicht concrete toepassingen van deugdelijk bestuur, biedt een overzicht van de financiële toestand en weerspiegelt de werking van de raad van bestuur en de organisatie.

Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur is klein genoeg om tot een efficiënte besluitvorming te komen en groot genoeg om de aanwezigheid te waarborgen van de nodige ervaring en kennis uit de diverse, voor de onderneming relevante, domeinen en de continuïteit te verzekeren bij wijzigingen in de samenstelling. Daarom streeft SD Worx naar de benoeming van minimaal acht en maximaal twaalf bestuurders.

De samenstelling van de raad van bestuur wordt bepaald op basis van de vereiste diversiteit en complementariteit. De raad van bestuur is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder.
Maken deel uit van de raad van bestuur: Filip Dierckx (voorzitter), Marc Binnemans, Tea Colaianni, Dirk Collier, Michel Delbaere, Patrick De Vos, Riet Docx, Jan Van Acoleyen, Frederik Van Bladel, Koen Van Gerven, Brigitte Boone, Els Blaton en Steven Van Hoorebeke.

Executive Committee

In de eerste helft van 2014 bekeek het Executive Committee met zo’n 50 collega’s uit verschillende divisies of de koers die we al even aan het varen waren, nog altijd de juiste was. En we gooien het roer niet resoluut om. We blijven een topspeler in HR-dienstverlening met een breed HR-aanbod en stevige internationale ambities. Maar we leggen wel belangrijke nieuwe accenten. In alles wat we doen – onze processen, producten, oplossingen, aanpak en communicatie – staat de klant voorop.

 • Steven Van Hoorebeke – CEO SD Worx Group
 • Jean-Luc Barbier – VP SD Worx Global Solutions
 • Eric Janssens – Director SME SD Worx Group
 • Tom Wouters – VP SD Worx Belgium
 • Doug Sawers – VP SD Worx UK & Ireland
 • Mark Eger – VP SD Worx Germany
 • Hilde Haems – HR Director SD Worx Group
 • Anne-Marie Cootjans – Director Corporate Services SD Worx Group
 • Jeroen Van Erven – CFO SD Worx Group 
 • Henri Vanroelen – CIO SD Worx Group
 • Koen Depaemelaere – CTO SD Worx Group
 • Suhail Khan – CMO SD Worx Group

Audit & risk comité:

Het audit & risk comité staat de raad van bestuur bij in het uitvoeren van diens controlefunctie, met name op het vlak van financiële informatie, risicobeheer en compliance, de interne audit, de interne controlesystemen en de externe audit.
 
Leden:
Frederik Van Bladel, voorzitter
Filip Dierckx, Patrick de Vos en Riet Docx

Strategisch comité

Het strategisch comité staat de raad van bestuur bij en formuleert aanbevelingen m.b.t. het uitvoeren van diens strategische en sturende verantwoordelijkheid, met name het vaststellen van de missie, de waarden, de strategie, de algemene beleidslijnen en de LT-doelstellingen van de onderneming alsook het nemen van belangrijke strategische beslissingen zoals reorganisaties, samenwerkingsakkoorden, fusies en overnames. Het strategisch comité kan bij meerderheidsbeslissing het advies vragen van externe experts en ze eventueel uitnodigen op de vergaderingen.
 
Leden:
Filip Dierckx, voorzitter
Marc Binnemans, Dirk Collier, Patrick De Vos, Riet Docx, Brigitte Boone en Els Blaton.

Remuneratie- en benoemingscomité

Het remuneratie- en benoemingscomité van SD Worx formuleert voorstellen rond de benoeming, vergoeding en evaluatie van de bestuurders, de afgevaardigd bestuurder en het executive management, en waakt over een marktconforme manier van verlonen. Het behandelt alle rechtstreekse vragen met betrekking tot remuneratie en benoemingen, en stippelt de krijtlijnen uit van het overkoepelend remuneratiebeleid.

Leden:
Dirk Collier, voorzitter
Filip Dierckx, Frederik Van Bladel en Jan Van Acoleyen