GDPR

Stoom uw bedrijf klaar voor GDPR

In mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving legt bedrijven en organisaties nieuwe regels op rond de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens. Om helemaal aan de regels te voldoen, zullen organisaties flink wat aanpassingen moeten doorvoeren. Waarschijnlijk is dat ook voor u het geval.

Het is de komende maanden een van onze grote prioriteiten om u te helpen correct om te springen met persoonsgegevens en de uitdagingen op het vlak van compliance aan te gaan. Op deze pagina vindt u het meest recente nieuws, blogs en informatie over events en opleidingen om conform de regels te werken.

Veelgestelde vragen over de Overeenkomst inzake Gegevensverwerking (DPA)

De GDPR vereist o.m. dat de verwerking door SD Worx van de persoonsgegevens van een klant geregeld wordt in een overeenkomst die een aantal verplichte clausules bevat. Daarom vraagt SD Worx je om de Overeenkomst inzake Gegevensverwerking of DPA te ondertekenen. De DPA omschrijft de details van de verwerking (onderwerp, duur, aard en doel), het soort persoonsgegevens, categorieën van betrokkenen en de verplichtingen van de partijen en is GDPR-proof. SD Worx zal diensten verlenen in overeenstemming met deze DPA.

Download veelgestelde vragen DPA