Duurzaam ondernemen bij SD Worx

Net zoals elke onderneming opereert ook SD Worx in een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties actief zijn. Maatschappelijke betrokkenheid, deugdelijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn sleutelwoorden in al onze activiteiten. Altijd springen we correct en duurzaam om met medewerkers, klanten, leveranciers, partners en de samenleving.

We steunen structureel uiteenlopende binnen- en buitenlandse maatschappelijke projecten. Ook onze medewerkers dragen hun steentje bij en geven zelfs de aanzet voor mvo-initiatieven. Een begeesterde attitude die we waarderen, stimuleren en actief ondersteunen.

Over onze maatschappelijke betrokkenheid en de bijbehorende engagementen communiceren we open en extern, onder meer via dit verslag. Een regelmatige rapportering aan de stakeholders over onze mvo-prestaties vormt de basis van een constructieve en continue dialoog.

Ontdek onze mvo-initiatieven in 2017