Winstpremie: de spelregels helder uitgelegd

Door Geert Vermeir - 14 augustus 2018 - Leestijd: 5 minuten

Extralegale voordelen

Van warrants over pensioenbonusplannen tot de loonbonus cao 90: je beschikt over verschillende mogelijkheden om medewerkers te belonen. Sinds 1 januari 2018 is die lijst aangevuld met de winstpremie. We zetten de voorwaarden en troeven ervan op een rij.

winstpremie voorwaarden regels voordelen hoe toepassen

Al sinds 2001 bestaat er een wet om werknemers te laten delen in de bedrijfswinst. Maar door de strikte voorwaarden pasten ondernemingen de procedure amper toe. De regering-Michel besliste om de regeling te herzien en te vereenvoudigen, met de winstpremie als resultaat.

Twee mogelijke opties

Als je beslist om je medewerkers een winstpremie toe te kennen, kun je ervoor kiezen om:

 • een bedrag dat je zelf bepaalt;
 • of een percentage van hun brutoloon als bonus uit te betalen.

Daarna beslis je of je voor een identieke of gecategoriseerde premie gaat:

 1. de identieke winstpremie: alle medewerkers krijgen hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage van het brutoloon.
 2. de gecategoriseerde winstpremie: het bedrag of percentage varieert op basis van 6 objectieve verdeelsleutels: de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het vergoedingsniveau en het opleidingsniveau.

Let wel: bij de gecategoriseerde winstpremie mag een bonus binnen je bedrijf maximaal 10 keer hoger liggen dan een andere. Als de premie van een arbeider bijvoorbeeld 200 euro bedraagt, mag die van het hoofd van de boekhouding maximaal 2000 euro bedragen.

Waarom kiezen voor een winstpremie?

Aan de regeling zijn enkele troeven verbonden die de winstpremie zeker het overwegen waard maken:

1. Fiscaal en sociaalrechtelijk voordelig

De winstpremie geniet een voordelige sociaalrechtelijke en fiscale behandeling. Daardoor liggen de kosten lager dan bij een loonbonus. Concreet: je betaalt geen socialezekerheidsbijdragen, maar wel vennootschapsbelasting. Voor 2018 bedraagt die belasting 29,58%. Werknemers zijn onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en een belasting van 7%.

2. Extra motivatie voor je werknemers

Naast je waardering tonen, spoor je je medewerkers ook aan om het beste van zichzelf te blijven geven. Uit NV België 2018, een bevraging bij 2500 Belgische werknemers, blijkt dat ze belang hechten aan erkenning voor prestaties. Beloning op basis van goede resultaten is 1 van de 5 factoren die de mate van tevredenheid over het loonpakket beïnvloeden.

Eenvoudige invoeringsprocedure

Uit onze cijfers blijkt dat vooral kmo’s de weg vinden naar het nieuwe stelsel: van de 120 bedrijven in onze portefeuille die nu al een winstpremie toekennen, telt 83% minder dan 100 werknemers.

De invoerprocedure is – zeker sinds de herwerking van de wet – een pak makkelijker. Om de identieke winstpremie in te voeren, volstaat een beslissing door de gewone of buitengewone Algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen. Het verslag van die vergadering bevat enkele verplichte vermeldingen:

 • het identieke bedrag of het identieke percentage van het loon;
 • in geval van een percentage: de manier waarop het loon wordt berekend;
 • als er een anciënniteitsvoorwaarde geldt: de toekenningsvoorwaarden;
 • de pro rata regels bij vrijwillige schorsing of een verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast deel je aan alle medewerkers mee dat je een identieke winstpremie toekent. Deze aankondiging moet schriftelijk gebeuren. Denk aan een brief, e-mail of publicatie op het intranet.
Bij de invoering van een gecategoriseerde premie sluit je een collectieve arbeidsovereenkomst af. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan verloopt de invoering via toetredingsakte.

Hou rekening met de 4 voorwaarden

 1. De winstpremie is een extra verloningsinstrument. Ze mag dus nooit bestaande loonbestanddelen, premies of andere voordelen vervangen.
 2. Het stelsel is onderhevig aan de vennootschapsbelasting. Vzw’s kunnen dus geen gebruik maken van dit stelsel.
 3. Het gaat om een collectieve premie. Keer je een bonus uit, dat moet je dat voor alle medewerkers doen. Je kunt werknemers dus niet belonen op basis van hun individuele prestaties – daarvoor zijn warrants aangewezen. Het voordeel is er bovendien enkel voor werknemers. Bedrijfsleiders kunnen dit zichzelf niet toekennen.
 4. De uiteindelijke som mag niet meer dan 30% van het totale loon bedragen.

Inspiratie uit de praktijk

Hesse Benelux, een kmo uit Nazareth die actief is in coatings voor hout en glas en 21 werknemers telt, maakt gebruik van de winstpremie. Silvie De Roo, Office Manager, verduidelijkt waarom zij deze vorm van variabele verloning inzetten: “De winstpremie is een extra bovenop de individuele bonus. Deze premie werkt zeer stimulerend voor al onze medewerkers, die allemaal hetzelfde bedrag krijgen uit de winst waartoe ieder van ons heeft bijgedragen. We houden van de 400 euro brutopremie ongeveer 325 euro netto over. Dat is financieel veel interessanter dan een gewone bonus of premie. Qua administratie viel het bijzonder goed mee: we hebben een bijzondere Algemene vergadering bijeengeroepen, maar volgend jaar gaat dit gewoon mee met de gewone Algemene vergadering. Hoe eenvoudiger, hoe beter.”

Ook grotere bedrijven zien de voordelen van de winstpremie als extra verloningsinstrument. Anja De Ridder, HR Teamleader bij Reynaers Aluminium: “Reynaers Aluminium heeft in 2017 een schitterend resultaat geboekt en onze Algemene vergadering wilde alle medewerkers hiervoor extra bedanken. Bovenop de jaarlijkse loonbonus, die gekoppeld is aan specifieke doelstellingen, kregen alle medewerkers, ongeacht de functie en afdeling, daarom begin dit jaar een winstpremie. Aangezien ons bedrijf ook sterk groeit, zijn retentie en het aantrekken van nieuwe medewerkers grote uitdagingen voor HR. Hierbij werkt onze variabele verloning als een belangrijk pluspunt.”

Bied je medewerkers nog meer met een gepersonaliseerd loonpakket

Variabele verloning is zonder twijfel een goede manier om je medewerkers wat meer te bieden. Je kunt nog een stap verder gaan en flexibel verlonen invoeren in je onderneming. Daarmee vertaal je alle extralegale loonvoordelen en wat je medewerker aan variabele verloning krijgt naar één totaalbudget dat hij zelf kan invullen.

Op de loonkosten heeft het principe geen enkele impact: het is een budgetneutrale oplossing. Toch is ze juridisch volledig waterdicht en straalt het principe van de vrije beslissingsbevoegdheid positief af op de tevredenheid van uw werknemers. Meer weten? Download ons gratis e-book.

flexibel verlonen


Gerelateerde artikelen

Verloning
Communiquer sur la rémunération

Communiceren over verloning: 5 tips

Verloning: belangrijke driver van geluk of – bij gebrek eraan – stress. Uit recent onderzoek van HR-dienstenleverancier SD Worx blijkt dan ook dat het verloningspakket in de meeste Europese landen op één staat om bij een werkgever te blijven (of starten). Tegelijk is praten over je loon nog vaak taboe. Nochtans beïnvloeden kennis over en waardering van het loonpakket in sterke mate het financiële welzijn.

10 maart 2022
refresh Meer artikelen