Opinie – Kiest elke werknemer straks zelf zijn verloning?

8 februari 2018 - Leestijd: 3 minuten

Werknemers behouden

Verloning is niet enkel meer een zaak van de onderneming. De werknemer wil mee(r) aan het stuur zitten. Reward-consultant Brigitte Oversteyns maant organisaties aan deze evolutie ernstig te nemen en hun Reward-beleid erop af te stemmen.

remuneration

In de laatste 50 jaar vond op het vlak van loonpolitiek een opmerkelijke verzelfstandiging van de werknemer plaats. In de jaren 60 en 70 besliste de werkgever over het salaris, eventueel aangevuld met een klein variabel loon naar prestatie en – waar nodig – goedbedoeld sociaal dienstbetoon. In de jaren 80 en 90 werd het loon fiscaal, sociaal en juridisch geoptimaliseerd. De intussen klassieke benefits deden hun intrede: maaltijdcheques, verzekeringen, bedrijfswagens, …

Rond de eeuwwisseling werd levenskwaliteit het adagium: een beter evenwicht tussen privétijd en arbeid resulteerde in ‘new-age benefits’, zoals kinderopvang of strijkdienst. In meer recente jaren wordt er vanuit twee invalshoeken naar Reward gekeken: strategisch beloningsmanagement langs de ene kant en inkomensmanagement aan de andere – de invalshoek van de werknemer. Verloning is met andere woorden niet enkel meer een zaak van de onderneming. De werknemer wil mee(r) aan het stuur zitten.

Total Reward: een brede paraplu

Op zich is dat niet onlogisch: een verloningspakket speelt een niet onbelangrijke rol bij het aantrekken van kandidaten en is een onmisbaar fundament voor engagement van medewerkers. Loon op zich verhoogt motivatie niet, maar voelt het aan als onfair, dan kan het een factor zijn die knaagt aan de tevredenheid. Correct en marktconform verlonen is dan ook een conditio sine qua non voor een duurzaam loonbeleid.

Maar nog al te veel werkgevers lijken uit het oog te verliezen dat ‘een fair loonpakket’ uit meer dan louter cash en voordelen kan bestaan. Wat in hr-middens als ‘Total Reward’ wordt benoemd, omvat ook zaken als work-life balance, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, alternatieve werkregimes of flexibele uurroosters. Die aspecten als werkgever niet als ‘waarde’ beschouwen is een gemiste kans: voor een werknemer kunnen dat juist factoren zijn die hem of haar het gevoel geven dat er rekening gehouden wordt met zijn/haar persoonlijke situatie en welbevinden.


Waarde creëren voor medewerkers zonder extra loonkost, een utopie?

Tegelijk moeten werkgevers de loonkost, die doorgaans een aanzienlijk deel van de totale kost van een bedrijf uitmaakt, in de gaten houden. In die context is de interesse groot voor oplossingen waarbij je niet dieper in de buidel moet tasten en toch beter kunt belonen. Steeds meer bedrijven vinden dan ook de weg naar flexibel verlonen, een oplossing die budgetneutraal is voor de werkgever, en die op verschillende manieren waarde kan creëren voor medewerkers.

Flexibel verlonen is concreet ruimte creëren voor inkomensmanagement en speelt in op de maatschappelijke trend van individualisering. De mogelijkheid om persoonlijke voorkeuren en behoeften te laten meespelen in het loonbeleid is bovendien een sterke troef voor bedrijven om de verschillende generaties op de werkvloer tevreden te houden.

En de toekomst? Deel loonmassa flexibiliseren?

Het zit er dan ook dik in dat flexibel verlonen niet alleen bij steeds meer organisaties ingang zal vinden, maar ook uitgebreid zal worden. Op het vlak van de keuzemogelijkheden die ondernemingen kunnen aanbieden, hopen we op én verwachten we veel van initiatieven die op stapel staan, zoals het mobiliteitsbudget of het recent ingevoerde loopbaansparen. En waar vandaag doorgaans extralegale voordelen en variabel loon worden omgezet in een keuzebudget, zien we ook meer en meer de vraag om een deel van de basislonen te flexibiliseren. Daarbij wordt het wel zaak om de slinger niet te laten doorslaan: een voldoende groot deel van de loonmassa dient gevrijwaard te blijven om de basisbehoeften te kunnen blijven dekken

Wie niet doof blijft voor de toenemende vraag van werknemers naar flexibiliteit, kan vandaag het verschil maken. De jaren ’60 liggen tenslotte al ver achter ons.

Flexibel verlonen: is je organisatie er klaar voor?

Daarmee vertaal je alle extralegale loonvoordelen van je werknemer naar één totaalbudget dat hij kan spenderen aan mobiliteit, maar ook aan tools om mobiel te werken (smartphone, tablet, internetverbinding thuis …), extralegale vakantiedagen, aanvullende verzekeringen enzovoort.

Op je loonkosten heeft het principe geen enkele impact: het is een budgetneutrale oplossing. Toch is ze juridisch volledig waterdicht en straalt het principe van de vrije beslissingsbevoegdheid positief af op de tevredenheid van je werknemers. Zij kunnen immers een voordelenpakket op maat samenstellen dat naadloos aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

flexibel verlonen

Gerelateerde artikelen

Verloning
Communiquer sur la rémunération

Communiceren over verloning: 5 tips

Verloning: belangrijke driver van geluk of – bij gebrek eraan – stress. Uit recent onderzoek van HR-dienstenleverancier SD Worx blijkt dan ook dat het verloningspakket in de meeste Europese landen op één staat om bij een werkgever te blijven (of starten). Tegelijk is praten over je loon nog vaak taboe. Nochtans beïnvloeden kennis over en waardering van het loonpakket in sterke mate het financiële welzijn.

10 maart 2022
refresh Meer artikelen