Aanwerven en tegelijk besparen op loonkosten? In een steunzone kan het

Door Annick De Cock - 1 april 2019 - Leestijd: 4 minuten

Verloning

In bepaalde regio’s die getroffen zijn door collectieve ontslagen of hoge werkloosheidscijfers moedigt de overheid jobcreatie aan. Ondernemingen kunnen er genieten van een korting op de verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Dankzij die maatregel kwamen er al 6000 nieuwe banen bij in Vlaanderen en Wallonië. Vanaf 15 mei 2019 kunnen ook Brusselse werkgevers profiteren van subsidies als ze nieuwe medewerkers aanwerven in zones die het moeilijk hebben.

steunzones SD Worx

Het was de regering-Di Rupo die in 2015 voor het eerst ‘ontwrichte zones’ afbakende in Vlaanderen en Wallonië. Om banenverlies op te vangen, kwam de regeringsploeg met lastenverlagingen voor de aanwerving van personeel voor bedrijven die in zo’n regio investeren. Zo kunnen werkgevers 2 jaar lang een korting genieten van 25% op de bedrijfsvoorheffing voor elke nieuwe arbeidsplaats die ze creëren. Dat komt neer op een verlaging van de loonkosten van 4 à 5%.

Firma’s in Brussel krijgen binnenkort dan weer subsidies wanneer ze medewerkers uit de hoofdstad in dienst nemen.

Vlaanderen (en Wallonië): vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Tot 30 april 2021 heeft het Vlaams Gewest 3 steunzones afgebakend. 2 daarvan liggen in een straal van 40 km rond de oude terreinen van Ford (Genk) en Philips (Turnhout). De derde zone Vilvoorde-Zaventem kwam er op 1 december 2018 en blijft van kracht tot 30 november 2024.

Het Waals Gewest telt op dit moment 4 steunzones. Meer daarover in dit Franstalige artikel.

 1. Voor wie?
 2. Vrijwel alle kmo’s in de hele provincie Vlaams-Brabant kunnen van die korting genieten als ze extra jobs in het leven roepen. Alleen kmo’s in de landbouw, visserij en aquacultuur krijgen geen vrijstelling. 

  Let wel: bedrijven moeten voldoen aan de Europese definitie van een kmo om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten. Dat betekent dat je in minstens 2 van de voorbije 3 belastbare periodes maximaal 250 voltijdequivalenten mag tewerkstellen én niet meer dan 50 miljoen euro omzet of een balanstotaal van 43 miljoen euro mag hebben.


  Daarbovenop kunnen in een groot aantal gemeenten in de steunzones ook grote ondernemingen van de financiële gunstmaatregel gebruikmaken. Ook hier zijn er enkele sectoren uitgesloten: de ijzer- en staalsector, productie van synthetische vezels, kolenindustrie, scheepsbouw, vervoerssector en daarmee verband houdende infrastructuur en energieproductie, -distributie en -infrastructuur.

 3. Hoe weet je of je in een steunzone gevestigd bent?
 4. De steunzones dekken niet de volledige oppervlakte binnen een straal van 40 km rond de getroffen zones, maar enkel de zones die in aanmerking komen voor een economische activiteit en beantwoorden aan bepaalde criteria die de overheid heeft vastgelegd. Surf naar Geopunt Vlaanderen voor een gedetailleerde kaart met de steunzones in Vlaanderen.

 5. Wat zijn de voorwaarden?
 6. Je kunt enkel aanspraak maken op de vrijstelling als de extra jobs het resultaat zijn van een van volgende investeringen:

  • De bouw van een nieuwe vestiging.
  • De diversificatie van de productie of activiteit: nieuwe producten vervaardigen of andere diensten aanbieden.
  • De overname van een andere onderneming (wegens sluiting, gerechtelijke reorganisatie of faillissement). Alle arbeidsplaatsen worden als nieuw beschouwd. Voor kmo’s zijn er nog twee bijkomende investeringsprojecten die recht geven op de vrijstelling:
  • Een fundamentele verandering in het totale productieproces.
  • Een uitbreiding van capaciteit binnen de bestaande infrastructuur.

 7. Hoe vraag je dit voordeel aan?
 8. De aanvraag voor deze tegemoetkoming moet je uiterlijk binnen de 3 maanden na de gemaakte investering en vóór de eerste werkdag van de nieuwe werknemers indienen. Het aanvraagformulier vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën en bezorg je aan je sociaal secretariaat. Zij sturen het door naar de bevoegde dienst.

Er is geen goedkeuringsmechanisme: je sociaal secretariaat zal je per definitie twee jaar lang de korting van 25% toekennen op het moment dat de bedrijfsvoorheffing moet worden betaald. Of je voldoet aan alle voorwaarden kan pas gecontroleerd worden bij je belastingaangifte na de periode van 3 of 5 jaar waarin de job moet bestaan. Voor een kmo zal de controle voor een arbeidsplaats voorzien in 2019 bijvoorbeeld gebeuren tijdens de belastingaangifte van 2023. Blijkt op dat moment dat je niet alle voorwaarden hebt nageleefd, dan zul je de ontvangen premies moeten terugbetalen.

Brussel, Anderlecht, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek: nieuwe subsidies

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende onlangs een reeks wijken als steunzones omdat de werkloosheid er erg hoog is. Vanaf 15 mei 2019 zullen werkgevers die jobs creëren in bepaalde straten in de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek kunnen genieten van een subsidie tot € 9000 (tot € 3000 voor het eerste jaar en tot € 6000 voor het tweede jaar), voor maximaal 3 aanwervingen per kalenderjaar. Er zijn 3 voorwaarden:

 • De werkplek bevindt zich in de steunzone
 • De werknemer woont al minstens 6 maanden in de steunzone
 • De werknemer blijft ten minste 2 jaar in dienst met een voltijds contract (het maakt niet uit of het van bepaalde of onbepaalde duur is)

Voldoe je daaraan, dan volstaat het om een subsidieaanvraag in te dienen bij de dienst Brussel Economie en Werkgelegenheid. Opgelet: let erop dat je dit in orde brengt tijdens de eerste twee maanden na ondertekening van het arbeidscontract.

Op SD Worx kun je rekenen

Heb je projecten op stapel waarmee je mogelijk aanspraak maakt op een van deze subsidies? Onze consultants helpen je om dit uit te zoeken en ondersteunen je bij de aanvraag. 


Banner newsletter NL

Gerelateerde artikelen

Verloning
Communiquer sur la rémunération

Communiceren over verloning: 5 tips

Verloning: belangrijke driver van geluk of – bij gebrek eraan – stress. Uit recent onderzoek van HR-dienstenleverancier SD Worx blijkt dan ook dat het verloningspakket in de meeste Europese landen op één staat om bij een werkgever te blijven (of starten). Tegelijk is praten over je loon nog vaak taboe. Nochtans beïnvloeden kennis over en waardering van het loonpakket in sterke mate het financiële welzijn.

10 maart 2022
refresh Meer artikelen