De return van een doordacht loonbeleid

Door Brigitte Oversteyns - 5 januari 2018 - Leestijd: 3 minuten

Werknemers behouden

Een doordachte loonpolitiek voeren is een moeilijke evenwichtsoefening. Enerzijds moet uw loonbeleid medewerkers aansporen om zich optimaal in te spannen om mee de bedrijfsdoelstellingen te halen. Anderzijds dient het kostenbewust te zijn en houdt u de loonkosten het liefst zo beheersbaar mogelijk. Een loonbeleid opstellen helpt u meerdere uitdagingen in één keer aan te pakken.

Reward policy

Een sterke loonpolitiek richt zich op beloning in de breedst mogelijke zin. In de eerste plaats het cash loon en een aantal extralegale voordelen, maar ook heel wat minder tastbare elementen zoals loopbaanmogelijkheden, flexibiliteit of de mogelijkheid tot deeltijds werk.

Een uitgewerkt beleid op het vlak van verloning biedt werkgever én werknemers onmiskenbare voordelen – zoals deze zes:

Voordeel 1: u bent in orde met de wetgeving

Elk loonpakket moet fiscaal en sociaaljuridisch 100% waterdicht zijn. Dat u de geldende barema’s en cao’s in uw paritair comité volgt, spreekt voor zich. Maar ook minder evidente zaken moeten juist en binnen het correcte regelgevend kader worden berekend en toegekend. Denk maar aan complexere onkostenvergoedingen, of sectoraal verplichte voordelen zoals ecocheques.

Voordeel 2: u vermijdt discussies en misverstanden

Een goed loonbeleid omvat veel meer facetten dan louter de hoogte van de lonen inschatten. Eenduidigheid en transparantie op het vlak van loonsystemen, toekomstperspectieven, opslagcriteria en loongesprekken scheppen de juiste verwachtingen.

Meer kans ook dat uw mensen hun loon als fair percipiëren. En dat draagt bij tot de algemene tevredenheid.

Voordeel 3: u motiveert uw medewerkers

Een motiverend HR-beleid kan niet zonder correcte verloningsprincipes. Loon en opslag op zich mogen dan niet zozeer voor méér motivatie zorgen, het omgekeerde is zeker waar: als het loon niet goed zit, keldert de motivatie. Wat dan mogelijk nefast is voor de prestaties, het verzuim en het verloop.

Met de juiste loonpolitiek kunt u bovendien loopbaanpaden aantrekkelijk maken of sterke presteerders iets extra geven. Nog beter voor hun motivatie is dat ze die extra’s zelf kunnen kiezen – iets wat bij flexibel verlonen (zie kaderstuk) automatisch het geval is.

Ontdek nog meer factoren die de motivatie en het engagement versterken.

Voordeel 4: u bewaakt de loonkosten

Het beloningsbeleid is gebaseerd op een correcte juridische en fiscale onderbouw. Daarbij kunt u heel wat loonkostoptimalisaties onderzoeken: van de klassieke extralegale voordelen over niet-recurrente voordelen tot specifieke onkostenvergoedingen.

Een beleid op het vlak van verloning laat u ook toe om dergelijke extra’s structureel in te zetten als alternatieve vorm van beloning. Fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering of telewerkforfait in de plaats van een dure bruto loonsverhoging? Goeie deal, ook voor de werknemers!

Voordeel 5: u maakt lonen marktconform

Een correct loon is in de allereerste plaats een marktcompetitief loon. Grondige marktkennis is als HR-verantwoordelijke dan ook broodnodig. Die kennis scherpt u aan als u een loonanalyse op touw zet. Met verhelderende en representatieve loonstudies. Of met de rapporteringstool Performance Dashboard, waarmee u referentielonen vindt voor tal van functies. Door uw loonbeleid vervolgens te enten op uw markt, houdt u uw mensen gemotiveerd (zie voordeel 3).

Voordeel 6: u versterkt het rekruteringsproces

Staat uw loonbeleid op punt dan kent u het gangbare loon voor bepaalde functies in uw sector (zie voordeel 5) en/of regio. Dat geeft u een goed ijkpunt tijdens sollicitatieprocedures. U weet onmiddellijk of de loonwensen matchen met de functie en het profiel, wat uw onderhandelingspositie versterkt.

Bovendien kunt u de kandidaat in alle openheid loonevolutie en loopbaanperspectieven aanreiken. Zo vergroot u uw aantrekkelijkheid als werkgever.

Werkgevers worden trouwens als nóg interessanter gepercipieerd wanneer ze medewerkers toelaten om zelf een deel van hun loonpakket samen te stellen. Zo zag IT-dienstverlener CTG zijn instroom fors toenemen.

Overweegt u al om flexibel verlonen in te voeren?

Daarmee vertaalt u alle extralegale loonvoordelen van uw werknemer naar één totaalbudget dat hij kan spenderen aan mobiliteit, maar ook aan tools om mobiel te werken (smartphone, tablet, internetverbinding thuis …), extralegale vakantiedagen, aanvullende verzekeringen enzovoort.
Op uw loonkosten heeft het principe geen enkele impact: het is een budgetneutrale oplossing. Toch is ze juridisch volledig waterdicht en straalt het principe van de vrije beslissingsbevoegdheid positief af op de tevredenheid van uw werknemers. Zij kunnen immers een voordelenpakket op maat samenstellen dat naadloos aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

flexibel verlonen


Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen