Personeelskosten budgetteren: hoe ga je te werk?

Door Annelies Rottiers - 10 december 2019 - Leestijd: 4 minuten

Personeelsbudget

Voor elke onderneming is het belangrijk om een zicht te krijgen op de uitgaven in het volgende jaar. Alleen zo kun je de nodige budgetten van tevoren vrijmaken. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van machines, aankoop van apparatuur en last but not least: de personeelskosten. Een post die bedrijven vaak over het hoofd zien. We leggen je hieronder uit waarom en hoe je ze makkelijk berekent.

personeelskosten budgetteren hoe

Voor veel bedrijven vormen de personeelskosten een aanzienlijke hap uit het budget. Je hebt er dus alle belang bij het overzicht over deze kostenpost goed te bewaren. Het is bijvoorbeeld een belangrijk cijfer als je strategische beslissingen wilt maken – als je moet bepalen of je gaat uitbreiden of net meer focussen op bepaalde activiteiten, kun je het afzetten tegen de verwachte omzet van het volgende jaar.

Drie belangrijke parameters in je budgetoefening

Nog (te) veel bedrijven baseren zich op het bedrag van het afgelopen jaar en rekenen er 2% bij als buffer voor de indexering. Een startpunt, maar zo hou je geen rekening met mogelijke veranderingen zoals (langdurige) afwezigheden of extra personeel. Zulke wijzigingen in je personeelsbestand kunnen je personeelskosten op het einde van de rit helemaal doen verschillen.

Werk maken van een goeie budgettering? Hou rekening met deze drie variabelen:

Loonevolutie

Check om te beginnen de evolutie van de lonen in de markt. De cao’s en de indexaanpassing zijn belangrijke factoren in je budgetoefening en ook de anciënniteit van je medewerkers neem je beter mee. Controleer vervolgens of je geen aanspraak maakt op bepaalde RSZ-kortingen. Zo’n RSZ-vermindering is vooral voor kleine ondernemingen mooi meegenomen: het verschilt soms zelfs een volledige VTE.

Groeiverwachtingen

De groeiverwachting van je bedrijf en de impact ervan op het aantal medewerkers is bepalend in je personeelsbudget. Wil je nieuwe mensen aanwerven? Neem die kosten dan op in je berekening. Ook de maand waarin een nieuwe werknemer start, maakt een verschil. Een persoon die in september begint, kost je minder dan iemand die in maart in dienst treedt.

Verzuim en verloop

Het valt niet uit te sluiten dat sommige medewerkers, bijvoorbeeld door zwangerschap, het volgende jaar minder werken. Probeer de impact van afwezigheid in de mate van het mogelijke in te schatten. Misschien moet je wel op zoek naar een tijdelijke vervanger, dus dan reserveer je het best voldoende budget daarvoor. En niet te vergeten, hou rekening met medewerkers die datzelfde jaar vertrekken: budgetteer hun contracten enkel voor de maanden die nodig zijn. Zelfs medewerkers die omschakelen van voltijds naar deeltijds – of omgekeerd – doen de totale loonkosten toe- dan wel afnemen.

Doe een beroep op een expert

Wil je een beter overzicht krijgen van je personeelskosten? De tips die we je gaven, zullen vast en zeker van pas komen. Alleen vraagt zo’n berekening veel tijd en inspanning. En een volledige berekening gaat eigenlijk nog veel verder: betaalde vakanties, eindejaarsbonussen, commissies en andere extralegale voordelen ... Je sociaal secretariaat heeft de nodige tools en ervaring om je daarbij te helpen!

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen