Overgang naar zomertijd of wintertijd: impact van de uurwissel op het loon van werknemers

Door Ella HR - 23 oktober 2020 - Leestijd: 3 minuten

Verloning

Of we nu de zomertijd dan wel wintertijd moeten aanhouden, is al vaak voorwerp van discussie geweest. Een uur meer of minder slaap voor het merendeel onder ons, maar voor personeel dat ’s nachts aan de slag is, betekent het ook dat ze langer of minder moeten werken. Hoe zit dat dan met hun verloning? We zetten de regels op een rij. Werknemers die tijdens de nacht van een uurwissel van dienst zijn, zullen daardoor een uur langer of minder moeten werken. Hoe moet je de prestaties tijdens deze nacht verlonen? Enkele vuistregels:

1. Per maand betaald: geen invloed van de uurwissel

Elke maand telt tussen de 20 en 23 werkdagen, afhankelijk van de positie van de weekends. Een uur meer of minder maakt dus niet uit voor het loon.

2. Per uur betaald: zomer- en winteruur heffen elkaar op

Voor wie per uur betaald wordt, liggen de zaken enigszins anders. Medewerkers die bij de omschakeling naar het zomeruur in de nachtploeg aan de slag zijn, krijgen 8 uur uitbetaald, hoewel ze maar 7 uren effectief hebben gepresteerd. In de winter wordt dit gecompenseerd: bij de ingang van het winteruur zullen ze dan een uur langer werken, 9 uur in plaats van 8.

3. Verandering van ploegen: speciale regeling

Misschien waren er doorheen het jaar intern verschuivingen, waardoor de ploeg tijdens de omschakeling naar het winteruur niet identiek dezelfde is als tijdens de zomeruurwissel. In dat geval geldt deze regeling:

  • de werknemers die door de omschakeling naar het zomeruur slechts 7 uren werkten, ontvangen toch een loon voor 8 gepresteerde uren. Concreet betaal je  dus 1 uur meer dan er effectief gewerkt is.
  • de werknemers die tijdens de overgang naar het winteruur werken, ontvangen sowieso een loon voor 9 gepresteerde uren.

De uurwissel gaat dus gepaard gaat met een aantal aandachtspunten, vooral voor bedrijven waar er in (wisselende) ploegen gewerkt wordt.  

Gerelateerde artikelen

Verloning
Communiquer sur la rémunération

Communiceren over verloning: 5 tips

Verloning: belangrijke driver van geluk of – bij gebrek eraan – stress. Uit recent onderzoek van HR-dienstenleverancier SD Worx blijkt dan ook dat het verloningspakket in de meeste Europese landen op één staat om bij een werkgever te blijven (of starten). Tegelijk is praten over je loon nog vaak taboe. Nochtans beïnvloeden kennis over en waardering van het loonpakket in sterke mate het financiële welzijn.

10 maart 2022
refresh Meer artikelen