Nieuwe uitstoottest WLTP: verhoogde belastingen op je bedrijfswagens?

Door Veerle Michiels - 15 juni 2018 - Leestijd: 3 minuten

Mobiliteit

Hoe groter de CO2-uitstoot van een wagen, hoe hoger de belasting: een fiscale maatregel die de Europese Unie al jarenlang hanteert om de vervuiling te drukken. Sinds september 2018 is de meetmethode WLTP wettelijk verplicht voor alle nieuwe bedrijfswagens en neemt de berekende uitstoot met 25% toe. Vertaalt zich dat dan ook in meer kosten voor jou als werkgever?

wltp belasting bedrijfswagens CO2 uitstoot

‘Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure’, afgekort WLTP, is een gestandaardiseerde testprocedure voor personen- en goederenvervoer over de hele wereld. Ook je toekomstige bedrijfswagens ontsnappen er niet aan, of ze moeten vóór september 2017 geregistreerd zijn.

Werkelijke uitstoot achterhaald

WLTP werd in het leven geroepen nadat zijn voorloper, de NEDC-norm, niet langer geschikt bleek om de uitstoot- en vervuilingsgegevens van auto’s waarheidsgetrouw in kaart te brengen. De verouderde laboratoriumtest gebeurde op basis van theoretische gegevens en hield enkel rekening met de standaarduitrusting van een wagen. Daar maakt WLTP voorgoed een einde aan.

De nieuwe meetmethode is gebaseerd op werkelijke rijomstandigheden en houdt rekening met alle uitrustingsopties. De RDE-test (Real Driving Emissions) stelt de berekening verder op punt door de uitstoot van vervuilende stoffen, zoals fijnstof en stikstofoxide, op de weg zelf te meten. Het gevolg: de nieuwe procedure schept een erg realistisch beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig. Naar verluidt zal de gemeten uitstoot met 25% toenemen ten opzichte van de meting volgens de NEDC.

Vanaf wanneer geldt de WLTP-methode?

Voor auto's die vóór 1 september 2017 getest zijn, blijft de oude NEDC-norm hoe dan ook van kracht. Zijn je bedrijfswagens na 1 september 2017 geregistreerd, dan geldt tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode. Tot dan wordt de WLTP-waarde omgerekend naar een nieuwe NEDC-waarde, NEDC 2.0 genoemd. Die omgerekende uitstoot moet de stijging van 25% wat milderen. Vanaf 2021 wordt NEDC 2.0 vervangen door de corresponderende WLTP-waarde.

Wat is de fiscale impact van WLTP?

Hoeveel CO2 een wagen uitstoot bepaalt ook hoeveel de eigenaar jaarlijks aan verkeersbelasting betaalt. Maar daar houdt het niet op: ook voor je medewerker die met een bedrijfswagen rijdt, heeft de vervuiling implicaties. Diezelfde uitstoot beïnvloedt immers het belastbare voordeel dat gekoppeld is aan het privégebruik van zijn auto.

Als werkgever die de firmawagen aanreikt, blijf ook jij niet gespaard: de CO2-solidariteitsbijdrage die je betaalt, wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van die wagen. Door NEDC 2.0 en WLTP zijn nieuwe bedrijfswagens dus fiscaal minder interessant, zowel voor jou als je medewerker.

Maak werk van slimme mobiliteit

Je moet bedrijfswagens niet in allerijl bannen, maar gezien de alsmaar toenemende mobiliteitsproblematiek is het een goed idee om het mobiliteitsbudget te overwegen. Daarmee stel je je medewerkers een budget ter beschikking om hun verplaatsing naar het werk te bekostigen. Je werknemer heeft zelf de keuzevrijheid om te beslissen met welk(e) vervoersmiddel(en) ze naar het werk pendelen. Rond het mobiliteitsbudget bestaat vandaag nog geen concrete wetgeving, maar je kunt er wel al mee aan de slag via een cafetariaplan.

flexibel verlonen


Opleiding: de bedrijfswagen van CO2-taks tot carpolicy

Verrijk je kennis over bedrijfswagens. Tijdens deze opleiding staan we stil bij de do’s en don'ts van een (pool)car policy en bekijken we in welke mate een firmawagen kan ingeruild voor een mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget. Interesse?

Schrijf je in

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen