Nieuwe uitstoottest WLTP: verhoogde belastingen op uw bedrijfswagens?

Door Veerle Michiels - 15 juni 2018 - Leestijd: 3 minuten

Mobiliteit

Hoe groter de CO2-uitstoot van een wagen, hoe hoger de belasting: een fiscale maatregel die de Europese Unie al jarenlang hanteert om de vervuiling te drukken. Vanaf september 2018 wordt de meetmethode WLTP wettelijk verplicht voor alle nieuwe bedrijfswagens en neemt de berekende uitstoot met 25% toe. Vertaalt zich dat dan ook in meer kosten voor u?

wltp belasting bedrijfswagens CO2 uitstoot

‘Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure’, afgekort WLTP, is een gestandaardiseerde testprocedure voor personen- en goederenvervoer over de hele wereld. Ook uw toekomstige bedrijfswagens ontsnappen er niet aan, of ze moeten vóór september 2017 geregistreerd zijn.

Werkelijke uitstoot achterhaald

WLTP werd in het leven geroepen nadat zijn voorloper, de NEDC-norm, niet langer geschikt bleek om de uitstoot- en vervuilingsgegevens van auto’s waarheidsgetrouw in kaart te brengen. De verouderde laboratoriumtest gebeurde op basis van theoretische gegevens en hield enkel rekening met de standaarduitrusting van een wagen. Daar maakt WLTP voorgoed een einde aan.

De nieuwe meetmethode is gebaseerd op werkelijke rijomstandigheden en houdt rekening met alle uitrustingsopties. De RDE-test (Real Driving Emissions) stelt de berekening verder op punt door de uitstoot van vervuilende stoffen, zoals fijnstof en stikstofoxide, op de weg zelf te meten. Het gevolg: de nieuwe procedure schept een erg realistisch beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig. Naar verluidt zal de gemeten uitstoot met 25% toenemen ten opzichte van de meting volgens de NEDC.

Voorlopig nog een fiscaal raadsel

Hoeveel CO2 een wagen uitstoot bepaalt ook hoeveel de eigenaar jaarlijks aan verkeersbelasting betaalt. Maar daar houdt het niet op: ook voor uw medewerker die met een bedrijfswagen rijdt, heeft de vervuiling implicaties. Diezelfde uitstoot beïnvloedt immers het belastbare voordeel dat gekoppeld is aan het privégebruik van zijn auto.

Als werkgever die de firmawagen aanreikt, blijft ook u niet gespaard: de CO2-solidariteitsbijdrage die u betaalt, wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van die wagen. Zo stelt de sterke toename van de gemeten uitstoot zowel u als uw medewerker voor een fiscaal raadsel.

Geen haast en spoed

Voorlopig is er geen reden tot paniek: de Europese Commissie schreef in haar aanbeveling dat de hogere gemeten CO2-uitstoot als gevolg van de WLTP geen zwaardere belastingdruk in de hand mag werken. Zowel de Vlaamse als de federale minister van Financiën bevestigden dat alles voorlopig bij het oude blijft.

Voor auto's die vóór 1 september 2017 getest zijn, blijft de oude NEDC-norm hoe dan ook van kracht. Voor voertuigen die op basis van de de WLTP-methode berekend zijn, zal de CO2-uitstoot voorlopig omgerekend worden naar een NEDC-waarde. De ministers nemen de tijd om te bepalen hoe ze de fiscaliteit zullen aanpassen aan de WLTP-norm.

Kortom, voorlopig hoeven u en uw medewerkers nog niet wakker te liggen van bijkomende belastingen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de belastingen nog tot eind 2020 op de NEDC of de theoretisch/gecorreleerde NEDC berekend worden.

Maak werk van slimme mobiliteit

Uw bedrijfswagens moet u niet in allerijl bannen, maar gezien de alsmaar toenemende mobiliteitsproblematiek is het een goed idee om het mobiliteitsbudget te overwegen. Daarmee stelt u uw medewerkers een budget ter beschikking om hun verplaatsing naar het werk te bekostigen. Uw werknemer heeft zelf de keuzevrijheid om te beslissen met welk(e) vervoersmiddel(en) ze naar het werk pendelen. Rond het mobiliteitsbudget bestaat vandaag nog geen concrete wetgeving, maar u kunt er wel al mee aan de slag via een cafetariaplan.

flexibel verlonen


Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen