Mobiliteitsvergoeding en -budget halen werknemer (nog) niet uit de auto

Door Veerle Michiels - 12 januari 2018 - Leestijd: 5 minuten

Salarispakket

Meer mensen stimuleren om de wagen aan de kant te laten en duurzamere vervoersmiddelen te kiezen: dat is het doel achter de mobiliteitsvergoeding en het aankomende mobiliteitsbudget. Maar een enquête in samenwerking met vacature.com bij 2000 werknemers en 500 werkgevers in België leert ons dat beide oplossingen (voorlopig) weinigen kunnen bekoren.

Mobiliteitsvergoeding Mobiliteitsbudget

De files op de Belgische wegen worden niet alleen langer, ze treden ook steeds vaker op buiten de spitsuren en op secundaire wegen. Dat besluit Touring Mobilis uit zijn jaarlijkse filebarometer. Dat de steeds stijgende verkoop van bedrijfswagens in ons land daar voor iets tussen zit, hoeft geen betoog. Uit cijfers van automobielfederatie Febiac blijkt dat er in 2017 maar liefst 292.734 nieuwe bedrijfswagens werden ingeschreven, een stijging met 3,2 procent tegenover het jaar ervoor.

Om het fileprobleem aan te pakken en de CO2-uitstoot in ons land terug te dringen,lanceerde de federale regering het concept “mobiliteitsvergoeding”. De ambitie: het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen aan te moedigen. Maar zullen deze alternatieven Koning Auto echt van zijn troon kunnen stoten? Uit de resultaten van de enquête blijkt alvast dat er nog veel werk aan de winkel is.

Vergoeding of budget: volg je nog?

Aan de ene kant is er de mobiliteitsvergoeding (of car-for-cash-principe) waarmee werknemers sinds 1 januari 2018 vrijwillig hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor extra nettoloon dat sociaal en fiscaal gunstig behandeld wordt. Met het mobiliteitsbudget – waar de regering zich nog over moet buigen – aan de andere kant, kan de werkgever een som ter beschikking stellen die zijn medewerkers vrij kunnen spenderen aan vervoersmiddelen om naar het werk te pendelen.

 

De auto blijft het stokpaardje van werknemers

Minder dan twee op de tien respondenten met een bedrijfswagen zouden die willen inruilen voor een hoger loon in cash. 46% van wie het wel zou doen, zou op dat moment zijn woon-werktraject met de eigen wagen afleggen. Daarmee schiet – zoals de Raad van State al voorspelde – de mobiliteitsvergoeding dus zijn doel voorbij. 

mobiliteit vergoeding car for cash

Maar misschien kan het mobiliteitsbudget werknemers wél overtuigen om de auto aan de kant te laten? Hier blijken de meningen sterk verdeeld. Iets meer dan de helft van de werknemers die geen bedrijfswagen heeft, is erin geïnteresseerd. Bij de respondenten die wél een bedrijfswagen bezitten, is dat amper 1 op de 4.

mobiliteit vergoeding car for cash

De vraag die op de lippen van elke mobiliteitsexpert brandt: hoe zouden werknemers hun mobiliteitsbudget spenderen? Slechts 18 procent van de ondervraagden geeft aan op een alternatieve manier naar het werk te willen pendelen. De fiets (29 procent) en een combinatie van vervoersmiddelen (33 procent) zijn daarbij de populairste keuzes. Maar ook bij het mobiliteitsbudget treedt er een pervers effect op: zo’n 17 procent van de respondenten kiest de auto als alternatief. 

Ook werkgevers zijn sceptisch

De mening van de werkgevers ligt in lijn met die van de werknemers. Zo denkt 43 procent er niet aan om de mobiliteitsvergoeding in te voeren, slechts een minderheid (14 procent) is geïnteresseerd. Hun argument: het gebrek aan interesse bij de werknemers. Het mobiliteitsbudget, daarentegen, kan op meer bijval rekenen bij de werkgevers: 43 procent zegt interesse te hebben in de formule. Al is de terughoudendheid groter in organisaties mét bedrijfswagens.

Via een zogeheten cafetariaplan kunnen bedrijven vandaag al een mobiliteitsbudget invoeren, maar de vrees voor de juridische complexiteit houdt veel werkgevers tegen. Elk vervoersmiddel heeft vandaag namelijk zijn eigen (para)fiscale behandeling.

Nochtans hoeft dit niet complex te zijn. Bij SD Worx helpen we je om vandaag al het verschil te maken. Maak kennis met het FIP Mobility-plan: je geeft je werknemer de keuze uit een brede waaier aan vervoersmodi, zonder zorgen.

 

Breek de stilstand: overtuig met beloningen

Nochtans ligt de oplossing binnen handbereik: willen we minder in de file staan, dan moeten we de auto vaker op stal laten. De komst van het mobiliteitsbudget kan zeker helpen om die attitudeswitch door te drukken, als er ook slimme voorwaarden en sterke financiële stimulansen aan worden gekoppeld.

Het wetsvoorstel dat de sociale partners begin september hebben voorgelegd, is er een mooi voorbeeld van. Zij suggereren om de hoogte van de sociale bijdragen te laten afhangen van de keuzes die de werknemers maken. Hoe duurzamer, hoe minder bijdragen. Beloningen zijn een andere optie. Voor elke kilometer die een werknemers niet met de wagen aflegt, kun je hem bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming in de vorm van een kilometer- of dagvergoeding geven. Dát is de richting waarin het mobiliteitsbudget zou moeten evolueren.

Flexibel verlonen: is uw organisatie er klaar voor?

Het mobiliteitsbudget is een praktisch voorbeeld van flexibele verloning. Daarmee vertaal je alle extralegale loonvoordelen van uw werknemer naar één totaalbudget dat hij kan spenderen aan mobiliteit, maar ook aan tools om mobiel te werken (smartphone, tablet, internetverbinding thuis …), extralegale vakantiedagen, aanvullende verzekeringen enzovoort.

Op je loonkosten heeft het principe geen enkele impact: het is een budgetneutrale oplossing. Toch is ze juridisch volledig waterdicht en straalt het principe van de vrije beslissingsbevoegdheid positief af op de tevredenheid van je werknemers. Zij kunnen immers een voordelenpakket op maat samenstellen dat naadloos aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

flexibel verlonen

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen