Nieuwe loonnorm: Belgische kaas met gaatjes

Door Jan Vanthournout - 20 mei 2021 - Leestijd: 3 minuten

Loonkosten

De loonnorm voor de komende twee jaren is gekend: 0,4%. Als werkgever wil je natuurlijk weten hoeveel de lonen van je werknemers daadwerkelijk mogen verhogen. Die marge van 0,4% lijkt misschien beperkt, door slim te verlonen of efficiënter te werken, kun je toch de norm maximaal invullen.

Cheese 

Een doordacht loonbeleid spoort medewerkers aan om zich optimaal in te spannen: want wie beter presteert, krijgt meer. Zo'n beleid staat haaks op de mechanische principes van loonindexering, baremieke verhogingen of de toepassing van de loonnorm, die opslag voor iedereen garanderen. Deze mechanismen laten weinig ruimte voor loondifferentiatie. Tenzij je het slim aanpakt met deze drie tips:

1. Kies voor de hoogst mogelijke return

Wanneer de loonkosten stijgen – hoe gering ook – zul jij dieper in de buidel moeten tasten. Daartegenover staat dat je werknemer die loonsverhoging amper voelt. Het gaat met andere woorden om een uitgave zonder onmiddellijk rendement. Kies je ervoor de loonnorm in te vullen met extra maaltijdcheques, die fiscaal gunstiger worden behandeld, dan doe je zowel jezelf als je medewerker een voordeel.

2. Kijk verder dan je neus lang is

In principe tellen alle traditionele loonsverhogingen mee voor de berekening van de loonnorm. Maar bepaalde loonelementen vallen er sowieso buiten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (de zogenaamde cao 90-bonus) en de winstpremie. Dit jaar tellen ook alle inspanningen in het kader van de coronamaatregelen – zoals een extra vakantiedag, de zorgpremie of consumptiecheques – niet mee. Lees: feitelijk zal er dus meer mogelijk zijn dan 0,4%.

3. Haal voordeel uit efficiënter werken

Ook door een andere manier van werken kunnen je gemiddelde loonkosten dalen, wat meer ruimte biedt voor het voeren van een loonbeleid. Minder overuren of toeslagen, een prille – en dus goedkopere – nieuwkomer om een medewerker op pensioen te vervangen … Dat creëert allemaal loonruimte. Zo kan het in theorie zelfs zijn dat een opslag van pakweg 3% je loonkosten toch maar met 0,4% doet stijgen. Zolang je er maar over waakt dat de gemiddelde loonkosten niet ontsporen.

Wat als je het vooropgestelde percentage overschrijdt?

Stijgen je gemiddelde loonkosten meer dan 0,4%, dan riskeer je een administratieve geldboete tot 5.000 euro. Dat is de theorie. In praktijk kun je het gemiddelde – en dus ook een eventuele overtreding – pas vaststellen op het einde van de tweejarige periode waarvoor de loonnorm gold. Op dat moment is het loon al betaald en dit mag niet teruggevorderd worden.

Lees ook welke vier hardnekkige denkfouten over de loonnorm de ronde doen, en ons antwoord hierop.

Een strijd tegen Kafka

Onder juristen is de vaststelling van de loonnorm vooral een mechanische oefening. De gemiddelde loonkosten mogen niet méér stijgen dan het vooropgestelde percentage. Dat werkt misschien wel op macro-economisch niveau, maar minder op bedrijfsvlak. Zo kun je handelsvertegenwoordigers toch moeilijk de boodschap geven om minder te verkopen, omdat anders hun commissieloon in strijd is met de loonnorm? 

Gezond verstand gebruiken bij de toepassing van deze wet, is dus de boodschap.

Vragen over de loonnorm?

Voor advies of een berekening rond de toepassing van de loonnormwet en je ideale loonbeleid: stel hier je vraag.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen