Internationale tewerkstelling: de salary split in al zijn facetten

18 maart 2021 - Leestijd: 3 minuten

Schriftelijke afspraken

Stel, een medewerker bij een internationale onderneming reist met de regelmaat van de klok heen en weer tussen binnen- en buitenlandse afdelingen. Dan is hij of zij tegelijkertijd in dienst van meerdere vestigingen in verschillende landen. Al gauw rijst de vraag ‘In welk land moet die medewerker precies zijn belastingen betalen?’. Om dubbele belasting te vermijden, sloten de meeste landen bilaterale akkoorden. Maar die hebben nog een ander effect: internationale medewerkers genieten zo vaak van een verlaging van de belastingdruk. En dat dankzij een techniek genaamd ‘salary split’.

salary split internationaal tewerkstellen occupation internationale

Die salary split vindt al veel ingang bij internationale bedrijven. Toch merk ik dat de administratieve en juridische implicaties vaak worden onderschat, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Hoe maak je als werkgever optimaal van de salary split-techniek gebruik? Waar moet je rekening mee houden? En hoe houd je het volledige plaatje in de gaten?

First things first: het principe achter de salary split

Kort samengevat is de salary split een fiscale (en eventueel contractuele) splitsing van het belastbare loon over de afzonderlijke landen waar je medewerker aan de slag is. Voor elk deel van het opgesplitste salaris gelden dus verschillende fiscale tarieven. Die liggen doorgaans lager dan wanneer het inkomen maar in één land belastbaar is. Daar zou het volledige loon immers terechtkomen in een hogere belastingschijf. Bovendien kun je in sommige landen gebruikmaken van voordelige bijzondere belastingstelsels, waardoor de globale belastingdruk verder daalt.

Waar je rekening mee moet houden

Aan een salary split zijn wel voorwaarden verbonden. De belangrijkste op een rij:

  • de duur van de tewerkstelling: medewerkers moeten minstens 183 dagen per jaar in het buitenland aan de slag zijn;
  • de professionele activiteiten: medewerkers moeten hun beroepsactiviteiten ook effectief in het buitenland presteren (en dus niet via telewerk bijvoorbeeld);
  • de loonverhouding: het loon dat je in het buitenland aan je medewerker uitbetaalt, moet evenwichtig in verhouding zijn met zijn of haar salaris in het binnenland.

De Belgische belastingdiensten kijken streng toe op die verhouding tussen binnen- en buitenlands salaris. Om discussies met de belastingadministratie te vermijden, zet je het best twee afzonderlijke payrolls op poten: een Belgische en een buitenlandse. Ook raad ik aan om twee aparte arbeidsovereenkomsten op te stellen.

Is een salary split ook iets voor jou?

Dat zowel werkgevers als medewerkers fiscaal baat kunnen hebben bij een salary split, staat buiten kijf. Je medewerkers houden er mogelijk een hoger nettoloon aan over. En als werkgever kun je je loonkosten inperken. Bovendien helpt de techniek ook de kosten te drukken van transacties tussen internationale bedrijfseenheden onderling (intercompany-kosten).

Maar toegegeven, niet elke salary split is even interessant. In bepaalde landen zal het effect bijvoorbeeld minder voelbaar zijn door de zogeheten vrijstelling met progressievoorbehoud. In zo’n geval wordt het vrijgestelde buitenlandse inkomen van je medewerker meegerekend om het belastingtarief te bepalen voor het andere loongedeelte.

Bekijk dus elke situatie afzonderlijk, vanuit fiscaal én sociaalrechtelijk oogpunt:

  • bestudeer grondig het stelsel voor sociale zekerheid dat van toepassing is op het buitenlandse salaris van je medewerker;
  • breng de mogelijke impact in kaart voor alle arbeidsvoorwaarden. Zo verzekert je je medewerker dat de salary spit geen ongewenste neveneffecten heeft op zijn of haar extralegale voordelen, bijvoorbeeld.
Wil je hier graag meer over weten? Stel vrijblijvend je vraag en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Stel hier je vraag

Gerelateerde artikelen

Verloning
Communiquer sur la rémunération

Communiceren over verloning: 5 tips

Verloning: belangrijke driver van geluk of – bij gebrek eraan – stress. Uit recent onderzoek van HR-dienstenleverancier SD Worx blijkt dan ook dat het verloningspakket in de meeste Europese landen op één staat om bij een werkgever te blijven (of starten). Tegelijk is praten over je loon nog vaak taboe. Nochtans beïnvloeden kennis over en waardering van het loonpakket in sterke mate het financiële welzijn.

10 maart 2022
refresh Meer artikelen