Cash for car-regeling is goedgekeurd maar schiet te kort

Door Veerle Michiels - 16 maart 2018 - Leestijd: 4 minuten

Extralegale voordelen

De Kamer zette het licht op groen voor de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als de ‘cash for car’-regeling. Voortaan kunnen werknemers met een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken, hun auto inruilen voor een extra bedrag in cash. Een stap in de goede richting, maar zeker niet dé mirakeloplossing voor het mobiliteitskluwen.

cash for car mobiliteitsvergoeding berekening regeling

Maandenlang broedden de federale meerderheidspartijen op een oplossing om het gebruik van de firmawagen aan banden te leggen. Op vraag van de regering formuleerde SD Worx een wetsontwerp voor de invoering van het cash for car-principe – later omgedoopt tot mobiliteitsvergoeding – waarmee de regering werkgevers een waardig alternatief wil aanreiken voor de firmawagen. Je kunt je werknemers immers de keuze bieden om hun salariswagen in te ruilen voor een som geld. De details van de regeling deden we al eens uit de doeken.

Hobbelig parcours

Dat het initiatief een valse start nam, is een understatement. Eind september 2017 keurde de ministerraad in eerste lezing de ontwerptekst goed. Daarop werd die aan de Raad van State gestuurd met de vraag of de regeling strookte met de grondwettelijke en fiscale beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie.

Die velde een vernietigend oordeel. Volgens de Raad was er sprake van een discriminatie tussen werknemers met en zonder een mobiliteitsvergoeding. Zo kon de gunstige fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding niet door de beugel. De Raad was er ook niet van overtuigd dat de regeling het aantal wagens op de Belgische wegen zou doen afnemen. De regering moest het ontwerp grondig bijsturen én bijkomend motiveren.

Even leek het initiatief dus op de helling te staan, maar de regering koos voor de vlucht vooruit. Een advies van de Raad van State is immers niet bindend. Ze paste het ontwerp (licht) aan en zorgde voor bijkomende motivatie. Op 28 februari keurden de Kamercommissies Sociale Zaken en Financiën het ontwerp alvast goed.

De mobiliteitsvergoeding haalt je medewerkers niet uit hun auto

Maar er is een maar: de auto blijft immers het stokpaardje van de Belgische pendelaar. Minder dan twee op de tien werknemers met een bedrijfswagen zouden die willen inruilen voor een hoger loon in cash. Dat blijkt uit een enquête bij 2000 werknemers. 46% van wie het wel zou doen, zou zijn woon-werktraject dan maar met de eigen wagen afleggen. Daarmee schiet – zoals de Raad van State al voorspelde – de mobiliteitsvergoeding zijn doel dus voorbij.

mobiliteit vergoeding car for cash

Ook verschillende andere studies voorspellen dat de maatregel een beperkt succes zal kennen. Een recent rapport van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit schat dat slechts 3 tot 9% van de gezinnen (zo’n 15.000 tot 50.000 in absolute cijfers) voor het extra loon in cash zullen kiezen.

Het mobiliteitsbudget: dé sleutel om de knoop te ontwarren

Hoe halen we de Belg dan wel uit zijn firmawagen? Idealiter evolueren we naar een multimodaal mobiliteitsbudget dat vrij kan worden gespendeerd aan een brede waaier aan vervoersoplossingen: auto, fiets en/of openbaar vervoer of zelfs een kleinere bedrijfswagen in combinatie met minder filegevoelige alternatieven.

Voorlopig knelt het schoentje echter bij het economische aspect: de bedrijfswagen blijft een uitermate interessant (para)fiscaal loonvoordeel. Het blijft wachten tot de overheid het mobiliteitsbudget hetzelfde gunstige statuut geeft.

Daarnaast ziet meer dan de helft van werkgevers zichzelf verplicht om een salariswagen aan te bieden om de concurrentie te kunnen aangaan met sectorgenoten. Bij het leeuwendeel van de grote bedrijven (zo’n 8 op de 10) zit de bedrijfswagen bijvoorbeeld automatisch in het salarispakket. Nochtans hoeft dat niet zo te zijn: THEO Technologies, een Leuvense start-up in de techscene, bewees met het Flex Income Plan dat een voordelenpakket niet noodzakelijk rond een firmawagen hoeft te draaien.

Beloningen als extra motivatie

De sociale partners legden begin september een interessant wetsvoorstel in die richting voor. Zij suggereren om de hoogte van de sociale bijdragen te laten afhangen van de keuzes die de werknemers maken. Hoe duurzamer, hoe minder bijdragen. Beloningen van jou als werkgever zijn een andere optie. Voor elke kilometer die een werknemer niet met de wagen aflegt, kun je hem bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming in de vorm van een kilometer- of dagvergoeding geven. Dat is hoe een duurzaam mobiliteitsbeleid er volgens SD Worx uitziet.

Flexibel verlonen: is je organisatie er klaar voor?

Het mobiliteitsbudget is een concrete toepassing van flexibel verlonen. Daarmee vertaal je alle extralegale loonvoordelen van je werknemer naar één totaalbudget dat hij kan spenderen aan mobiliteit, maar ook aan tools om mobiel te werken (smartphone, tablet, internetverbinding thuis …), extralegale vakantiedagen, aanvullende verzekeringen enzovoort.

Op je loonkosten heeft het principe geen enkele impact: het is een budgetneutrale oplossing. Toch is ze juridisch volledig waterdicht en straalt het principe van de vrije beslissingsbevoegdheid positief af op de tevredenheid van je werknemers. Zij kunnen immers een voordelenpakket op maat samenstellen dat naadloos aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

flexibel verlonen


Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen