Hoe bepaal je je bezoldiging als bedrijfsleider?

Door Laurent Smal - 5 juli 2017 - Leestijd: 3 minuten

Loonoptimalisatie

Als bedrijfsleider in een vennootschap is het één van je voorrechten: je bepaalt zelf het bedrag van je vergoeding. Ben je hierin volledig vrij? Wettelijk gezien wel. Fiscaal gezien is dat een ander verhaal. Je kunt maar beter enkele basisprincipes toepassen.

Bezoldiging bedrijfsleider bepalen

Geen minimum

Hoe lager je inkomen, des te minder sociale bijdragen en belastingen je betaalt. Er is geen ondergrens: als bedrijfsleider kun je zelfs "gratis" werken voor je eigen vennootschap. Je moet dan wel aan de fiscus kunnen verklaren waarvan je leeft en belastingen betalen op je andere bronnen van inkomsten.

Geen maximum, maar… 

Niets belet je jezelf een loon toe te kennen als van een CEO van een multinational. Maar hoe hoger je loon, des te meer belastingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale bijdragen* je betaalt. Je hebt er dus alle belang bij om een minder hoog loon uit te keren en dat loon met extra's aan te vullen zoals een individuele pensioentoezegging of een vrij aanvullend pensioen.

Een cijfer om goed te onthouden is 45.000 €.

Elke situatie is anders: er is geen algemeen zaligmakende oplossing. Maar één cijfer is in iedere situatie relevant: 45.000 € (afgerond). Als je je als zelfstandige bedrijfsleider een loon toekent dat boven deze grens ligt, wordt je onderneming aan een lagere vennootschapsbelasting onderworpen. 

Als je behoefte hebt aan een hoger brutoloon dan dit bedrag, dan heb je er belang bij een boekhouder of een fiscalist te raadplegen met het oog op een optimalisatie.

Hoe bepaal je het brutoloon dat je nodig hebt?

Dit bedrag van 45.000 € is een brutobedrag: je moet hier dus nog de belastingen van aftrekken. Vraag aan je boekhouder/fiscalist om te berekenen hoeveel je daar netto van overhoudt. 

Hoe kun je dit loon optimaliseren?

Er bestaan verschillende manieren om een cash loon aan te vullen. De meest bekende zijn de voordelen in natura: een bedrijfswagen, informaticamateriaal, telefonie, elektriciteitsverbruik of stookolie… Als je onderneming die kosten draagt, hoef je deze niet met je nettoloon te betalen en houd je dus meer geld over. 

Uitgestelde inkomsten zijn een andere interessante piste. In dat geval stort de vennootschap bedragen die je later zullen toekomen en worden deze bedragen minder belast dan een onmiddellijk inkomen. Een voorbeeld hiervan zijn de individuele pensioentoekenningen (vrij aanvullend pensioen, groepsverzekering enz.).

Je vennootschap kan ook dividenden uitkeren, dat is een gedeelte van de gerealiseerde winst. In bepaalde gevallen worden deze dividenden minder belast dan het loon. 

Er zijn nog andere pistes mogelijk, afhankelijk van je specifieke situatie. Je boekhouder of fiscalist kan je vertellen wat het beste is in jouw geval. 

En voor een natuurlijk persoon?

Bovenstaande oplossingen zijn geschikt voor zelfstandigen die hun activiteiten in een vennootschap hebben ondergebracht. Voor natuurlijke personen ligt de situatie heel anders. Je inkomen is dan gelijk aan het zakencijfer van de onderneming min de beroepskosten. Je kunt dan alleen je inkomen bepalen door meer of minder te werken.

*Vanaf een netto belastbaar inkomen van 82.000 euro worden er geen sociale bijdragen meer berekend.

Met onze Bedrijfsleidersservice kan een boekhouder of accountant vlot loonsimulaties maken en nagaan welke bezoldiging het meest optimaal is voor jou als zaakvoerder.

Ontdek de Bedrijfsleidersservice

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen