Hoe bepaalt u uw bezoldiging als bedrijfsleider?

Door Laurent Smal - 5 juli 2017 - Leestijd: 3 minuten

Starten met personeel

 Als bedrijfsleider in een vennootschap is het één van uw voorrechten: u bepaalt zelf het bedrag van uw vergoeding. Bent u hierin volledig vrij? Wettelijk gezien wel. Fiscaal gezien is dat een ander verhaal. U kunt maar beter enkele basisprincipes toepassen.

Bezoldiging bedrijfsleider bepalen

Geen minimum

Hoe lager uw inkomen, des te minder sociale bijdragen en belastingen u betaalt. Er is geen ondergrens: als bedrijfsleider kunt u zelfs "gratis" werken voor uw eigen vennootschap. U moet dan wel aan de fiscus kunnen verklaren waarvan u leeft en belastingen betalen op uw andere bronnen van inkomsten.

Geen maximum, maar… 

Niets belet u uzelf een loon toe te kennen als van een CEO van een multinational. Maar hoe hoger uw loon, des te meer belastingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale bijdragen* u betaalt. U hebt er dus alle belang bij om een minder hoog loon uit te keren en dat loon met extra's aan te vullen zoals een individuele pensioentoezegging of een vrij aanvullend pensioen.

Een cijfer om goed te onthouden is 45.000 €.

Elke situatie is anders: er is geen algemeen zaligmakende oplossing. Maar één cijfer is in iedere situatie relevant: 45.000 € (afgerond). Als u zich als zelfstandige bedrijfsleider een loon toekent dat boven deze grens ligt, wordt uw onderneming aan een lagere vennootschapsbelasting onderworpen. 

Als u behoefte hebt aan een hoger brutoloon dan dit bedrag, dan hebt u er belang bij een boekhouder of een fiscalist te raadplegen met het oog op een optimalisatie.

Hoe bepaalt u het brutoloon dat u nodig hebt?

Dit bedrag van 45.000 € is een brutobedrag: u moet hier dus nog de belastingen van aftrekken. Vraag aan uw boekhouder/fiscalist om te berekenen hoeveel u daar netto van overhoudt. 

Hoe kunt u dit loon optimaliseren?

Er bestaan verschillende manieren om een cash loon aan te vullen. De meest bekende zijn de voordelen in natura: een bedrijfswagen, informaticamateriaal, telefonie, elektriciteitsverbruik of stookolie… Als uw onderneming die kosten draagt, hoeft u deze niet met uw nettoloon te betalen en houdt u dus meer geld over. 

Uitgestelde inkomsten zijn een andere interessante piste. In dat geval stort de vennootschap bedragen die u later zullen toekomen en worden deze bedragen minder belast dan een onmiddellijk inkomen. Een voorbeeld hiervan zijn de individuele pensioentoekenningen (vrij aanvullend pensioen, groepsverzekering enz.).

Uw vennootschap kan ook dividenden uitkeren, dat is een gedeelte van de gerealiseerde winst. In bepaalde gevallen worden deze dividenden minder belast dan het loon. 

Er zijn nog andere pistes mogelijk, afhankelijk van uw specifieke situatie. Uw boekhouder of fiscalist kan u vertellen wat het beste is in uw geval. 

En voor een natuurlijk persoon?

Bovenstaande oplossingen zijn geschikt voor zelfstandigen die hun activiteiten in een vennootschap hebben ondergebracht. Voor natuurlijke personen ligt de situatie heel anders. Uw inkomen is dan gelijk aan het zakencijfer van de onderneming min de beroepskosten. U kunt dan alleen uw inkomen bepalen door meer of minder te werken.

*Vanaf een netto belastbaar inkomen van 82.000 euro worden er geen sociale bijdragen meer berekend.

Met onze Bedrijfsleidersservice kan een boekhouder of accountant vlot loonsimulaties maken en nagaan welke bezoldiging het meest optimaal is voor u als zaakvoerder.

Ontdek de Bedrijfsleidersservice

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen