Aandelenopties & warrants: alternatief voor opslag bestaat 20 jaar

Door Annick De Cock - 25 maart 2019 - Leestijd: 3 minuten

Verloning

Van 25 tot 31 maart 2019 is het de 4e ‘Week van het Geld’, een initiatief van Wikifin, het programma financiële educatie van de FSMA (de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 26 maart is dit jaar daarenboven een bijzondere dag: de ‘aandelenoptiewet’ blaast 20 kaarsjes uit.Het uitgelezen moment om nog eens stil te staan bij deze interessante alternatieve verloningsvorm.

aandelen en warrants SD Worx

Op 26 maart 1999 zag een nieuwe regeling over de toekenning van aandelenopties het licht. Ze vormde een onderdeel van de ‘wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998’. Daarmee kwam er een einde aan een lange periode van rechtsonzekerheid voor deze aantrekkelijke vorm van verloning.

Recent kwamen de aandelenoptieplannen trouwens nog onder de aandacht toen het verplicht werd om ook bedrijfsvoorheffing in te houden als ze worden toegekend door een buitenlands moederhuis.

Opties en opties: what’s in a name?

Een aandelenoptie is het recht om een bepaald aantal aandelen aan te kopen binnen een bepaalde termijn en tegen een vooraf vastgestelde prijs.

De wet onderscheidt daarbij 2 types met een verschillende fiscale behandeling:

 1. beursgenoteerde – en daar verhandelde – opties, waarvan de ‘warrants’ het meest bekend zijn
 2. niet-beursgenoteerde opties

Ook als niet-beursgenoteerd bedrijf kun je medewerkers de mogelijkheid geven aandelen van je eigen bedrijf te kopen. Wil je liever niet dat je medewerkers in je onderneming participeren, dan kun je bij de grootbanken aankloppen voor een aandelenoptieplan of bij je sociaal secretariaat voor warrants. De waarde daarvan is doorgaans gekoppeld aan de evolutie van een grote aandelenkorf.

Inzetten op retentie én draagbare kosten

Nu het steeds moeilijker is om het juiste talent te vinden, wil je alles op alles zetten om goed presterende medewerkers aan je bedrijf te binden. Aan het einde van het jaarlijkse evaluatiegesprek ben je dan snel geneigd een brutoloonsverhoging voor te stellen. Het klassieke scenario, maar enkel op korte termijn houdbaar. Het volgende jaar zal je medewerkers immers opnieuw een extra verwachten, en zo lopen de kosten al snel hoog op. Bovendien houdt je medewerker netto vaak minder dan de helft over van zijn opslag.

Reden te meer dus om een verloningsmiddel te overwegen dat op de lange termijn betaalbaar blijft én waar ook je medewerker meer aan overhoudt. Aandelenopties zijn dan een aantrekkelijk alternatief, en wel hierom:

 • Voor jou als werkgever: de opties zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, werkgevers- of werknemersbijdragen. Bovendien zijn ze fiscaal aftrekbaar.
 • Voor je medewerkers:
  • De opties zijn vrij van sociale zekerheidsbijdragen
  • Warrants kan je medewerker meteen verzilveren en zo de blootstelling aan waardeschommelingen tot een minimum beperken
  • Op niet-beursgenoteerde opties betaalt je medewerker slechts belasting op een fractie van de waarde. In de regel gaat het om 18%, plus 1% per jaar dat de looptijd meer dan 5 jaar bedraagt. Om van dit fiscale gunstregime te genieten, moet je medewerker de opties wel voor minstens één jaar in portefeuille houden. Indien het daarbij gaat om opties waarmee de medewerker aandelen in het ‘eigen’ bedrijf kan aankopen, ligt dat percentage nog eens de helft lager, op voorwaarde dat de medewerker zijn recht pas uitoefent tussen de 3 en 10 jaar na toekenning.
  • Indien gelinkt aan aandelen van het eigen bedrijf, zal je medewerker ook kunnen genieten van een stijgende (beurs)waarde.

rekenvoorbeeld aandelen & warrants

Opgelet: aanbod binnen 60 dagen aanvaarden

Aandelenopties genieten enkel van deze specifieke regeling wanneer je medewerker binnen de 60 dagen op het plan intekent. Vanaf de 61e dag treedt de gemeenrechtelijke regeling in werking en kun je bijvoorbeeld niet langer profiteren van de RSZ-vrijstelling.

Geef je medewerkers meer, zonder zelf dieper in de portefeuille te tasten

Aandelenopties en warrants zijn populair: vandaag ontvangt al ongeveer 1 op de 8 medewerkers een variabele vergoeding in deze vorm. Overweeg je ook om dit alternatief voor een brutoloonsverhoging in te voeren? Bij de experts van SD Worx kun je terecht om de ideale verloningsmix voor je bedrijf samen te stellen en verantwoord uit te rollen.  

Flexibel verlonen: geef je medewerkers inspraak in hun loonpakket

Je medewerkers zo efficiënt mogelijk verlonen – lees: een zo hoog mogelijk nettoloon tegen zo laag mogelijke kosten – ‘loont’. Jij houdt meer budget over om te investeren in je bedrijf, en je krijgt loyale medewerkers in de plaats. Want iemand die blij is met zijn verloning, is minder snel geneigd een nieuwe job te zoeken.

Aandelenopties invoeren is een mogelijkheid, maar je kunt ook verder gaan en je medewerkers gepersonaliseerde loonpakketten aanbieden waar warrants deel van uitmaken. Meer weten? Je ontdekt er alles over in dit gratis e-book.


flexibel verlonen sdworx

Gerelateerde artikelen

Verloning
Communiquer sur la rémunération

Communiceren over verloning: 5 tips

Verloning: belangrijke driver van geluk of – bij gebrek eraan – stress. Uit recent onderzoek van HR-dienstenleverancier SD Worx blijkt dan ook dat het verloningspakket in de meeste Europese landen op één staat om bij een werkgever te blijven (of starten). Tegelijk is praten over je loon nog vaak taboe. Nochtans beïnvloeden kennis over en waardering van het loonpakket in sterke mate het financiële welzijn.

10 maart 2022
refresh Meer artikelen