Ziekenhuisnetwerken: wat is de impact op de sociale verkiezingen?

Door Jan Vanthournout - 12 maart 2019 - Leestijd: 4 minuten

Sociaal overleg

Met de goedkeuring van het wetsontwerp in de Kamer zit het wettelijke kader voor de ziekenhuisnetwerken in de laatste rechte lijn. En ook op het terrein zijn de voorbereidingen al volop aan de gang. Maar wat betekent die netwerkvorming voor de sociale verkiezingen in mei 2020 en de structuur van de overlegorganen? 

Sociale verkiezingen SD Worx

Vanaf een gemiddelde van 50 werknemers moet een organisatie over een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) beschikken en hiervoor sociale verkiezingen organiseren. Rond je de kaap van 100 werknemers, dan komt daar een ondernemingsraad bij.

Maar de berekening van die gemiddelde tewerkstelling gebeurt niet zomaar op basis van de juridische entiteit. De wetgever riep hiervoor de ‘technische bedrijfseenheid’ (TBE) in het leven. Zo kunnen verschillende juridische entiteiten bijvoorbeeld één TBE vormen, omdat ze een sterke sociale en economische samenhang vertonen.

Het ziekenhuisnetwerk: economische samenhang

Of en hoe je de verschillende entiteiten binnen een ziekenhuisnetwerk samenvoegt tot TBE’s met een gezamenlijk sociaal overleg, daar beslis je samen met de vakbonden over. Kom je er niet uit, dan hakt de rechter de knoop door. Die baseert zich op een rits sociale en economische indicaties. Onderzoek van de rechtspraak levert meer dan 300 indicatoren op, waaronder:

 • entiteiten binnen dezelfde kloosterorde;
 • organisaties met dezelfde bestuurders of leiding;
 • nabijgelegen campussen;
 • op elkaar afgestemde of elkaar aanvullende activiteiten;
 • uitwisseling van medewerkers;
 • overstap van personeel tussen entiteiten, al dan niet met behoud van anciënniteit;
 • onderlinge afstemming van arbeidsorganisatie en -voorwaarden, richtlijnen enzovoort;
 • gedeelde ondersteunende diensten (bv. boekhouding, payroll, IT);
 • gemeenschappelijke communicatie en uiterlijke kenmerken (bv. uniform, logo, huisstijl, website, IT-platformen, brochures)
 • zelfde personen in bepaalde functies (bv. preventieadviseur);
 • één beleid rond premies en/of extralegale voordelen;
 • gezamenlijke verlonings- en promotiestrategie, gelijklopende tucht- en klachtprocedures ...

Tot hetzelfde ziekenhuisnetwerk behoren past duidelijk binnen dit plaatje. Binnen zo’n cluster werk je immers complementair, de entiteiten profiteren van economische schaaleffecten en/of er ontstaan synergieën.

Maar: sociale indicatoren geven de doorslag

Betekent dit dat het hele netwerk onder één TBE naar de stembus trekt in 2020? Dat is te kort door de bocht. Voor de sociale verkiezingen geven namelijk vooral sociale criteria de doorslag: is er binnen het netwerk sprake van één hr-beleid? Een overkoepelende personeelsdienst kan hier bijvoorbeeld een aanwijzing voor zijn. Tenzij deze afdeling louter uitvoerend werk levert en de gemaakte kosten doorrekent aan de entiteit in kwestie.

Ook heel wat andere gemeenschappelijke personeelszaken zijn trouwens vooral door economische motieven ingegeven: aansluiting bij eenzelfde kinderbijslagfonds, dezelfde werkgeversfederaties, één sociaal secretariaat … Maaltijdcheques zijn dan weer zo ingeburgerd dat ze niet tellen als indicatie van eenzelfde personeelsbeleid. Gelijkvormige contractdocumenten wel, tenzij het om courante standaardclausules gaat.

Om een lang verhaal kort te maken: de mate van zelfstandigheid van het personeelsbeleid van de verschillende entiteiten bepaalt de TBE-structuur van het netwerk. En deel je bepaalde zaken of stem je onderling af, dan is het motief belangrijk. Gebeurt dat louter vanuit een economisch perspectief, of is het een uiting van een gemeenschappelijk hr-beleid?

Wat als het netwerk de voorbode is van een fusie?

In geval van discussie zal de rechter enkel ‘reëel ingezette evoluties’ in rekening nemen, geen plannen of voornemens. Trek je als verschillende TBE’s naar de verkiezingen van 2020 maar komt het tussen 2020 en 2024 tot een fusie, dan worden de overlegorganen op dat moment samengevoegd. Tenzij de entiteiten ook na de fusie afzonderlijke onderemingen blijven vormen of er in onderling overleg een andere regeling wordt getroffen. Hoe dan ook wordt de situatie in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 herbekeken.

Conclusie

Sta stil bij de drijfveren en organisatiemethoden van de gedeelde personeelszaken binnen het netwerk. Gaat het om louter economische synergieën, of is er sprake van een gezamenlijk hr-beleid? Vervolgens denk je grondig na over de beoogde overlegstructuur en probeer je juridisch werkbare oplossingen te bereiken met de sociale partners.

Tot slot nog dit: het is perfect mogelijk om de technische bedrijfseenheid voor je ondernemingsraad anders te organiseren dan voor het comité voor preventie en bescherming. Zo zou je bijvoorbeeld per campus of entiteit een eigen comité kunnen organiseren, terwijl je ondernemingsraad zich op een ander – meestal hoger – niveau situeert.

Ben je klaar voor de sociale verkiezingen?

SD Worx kan je doorheen de hele procedure loodsen: Vraag hier je offerte aan
Volg vooraf de opleiding “De sociale verkiezingen komen er aan… ken de begrippen, ban de verrassingen”:
Schrijf je hier in
Voor meer informatie over sociale verkiezingen, surf naar onze themasite: www.sdworx.be/socialeverkiezingen


Sociale verkiezingen SD Worx

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen