Heb je binnenkort Algemene Vergadering en plan je een dividend deze zomer? Opletten!

Door Bart Hollebekkers - 23 juni 2020 - Leestijd: 5 minuten

Corona

Traditioneel is juni de maand waarin veel Belgische vennootschappen hun jaarrekening goedkeuren en overgaan tot het uitkeren van een dividend. We willen je hierbij graag waarschuwen dat dit ertoe kan leiden dat je géén beroep kunt doen op een van de corona-steunmaatregelen.

Dividend

Het uitkeren van een dividend zou namelijk kunnen verhinderen dat je vrijstelling krijgt om de bedrijfsvoorheffing door te storten. Het gaat hier om een aangekondigde relancemaatregel. Verderop geven we hierover de laatste stand van zaken.

Op basis van ontwerpteksten zou deze vrijstellingsmaatregel sowieso niet mogen worden toegepast door vennootschappen die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 een dividend of liquidatiereserve uitkeren. Zit jij in deze situatie, dan is het allicht nuttig om na te gaan of de beslissing tot uitkering niet kan worden uitgesteld tot de definitieve wetteksten beschikbaar zijn.

Aangekondigde relancemaatregel ‘vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing’ 

De regeling is nog niet definitief en kan bijgevolg nog grondig wijzigen. De maatregel moet immers nog een hele weg afleggen: hij moet nog worden ingediend, besproken én gestemd in het parlement. Dit weten we nu:

1. Hoeveel vrijstelling en waarom?

De vrijstelling zou 50% bedragen van de toename in de bedrijfsvoorheffing tussen de referteperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus respectievelijk. Op die manier zou de loonlast dalen en kunnen deze ondernemingen hun personeel terug aan het werk zetten.

2. Voor wie?

Bedrijven die vanaf half maart tot eind mei minstens één ononderbroken maand een beroep gedaan hebben op tijdelijke werkloosheid zouden in aanmerking komen.
De maatregel zou niet beperkt worden tot bepaalde sectoren, maar gelden voor alle werkgevers die hebben gebruikgemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Wel zou de maatregel bedoeld zijn voor bedrijven met liquiditeitsproblemen, cf. de beperking bij de recente wijziging van het percentage voorafbetalingen.

Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing zou bijgevolg NIET gelden voor vennootschappen die:

  • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
  • dividenden of uitkering van liquidatiereserves betalen of toekennen (uitkeren) tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020;
  • ook ondernemingen gelieerd met een vennootschap in een belastingparadijs zouden worden uitgesloten.

3. Start en duur van de maatregel

De maatregel zou slechts tijdelijk en enkel van toepassing zijn in juni, juli en augustus.

Volgens de aankondiging heeft de maatregel al betrekking op de maand juni. Maar bij gebrek aan wettelijke grondslag en duidelijkheid over alle voorwaarden, kunnen we deze vrijstelling nog niet berekenen.

Strakke timing

Aangezien juni traditioneel een maand is waarin veel Belgische vennootschappen hun jaarrekening goedkeuren en overgaan tot het uitkeren van een dividend, willen we deze beperkende voorwaarde om te genieten van de vrijstelling doorstorting voorheffing extra benadrukken.

Vragen zijn welkom

Hoewel deze maatregel nog niet definitief is, kun je met al je vragen terecht bij onze tax consultants. Ook kunnen we je bijstaan bij een analyse van de mogelijke toepassing in je bedrijf van de reeds bestaande vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen