Het sociaal passief bij reorganisatie: een delicate rekensom

Door Jan Vanthournout - 21 juni 2021 - Leestijd: 3 minuten

Corona

Plan je noodgedwongen een herstructurering of collectief ontslag binnen je bedrijf, dan kan het prijskaartje stevig oplopen. Door de wettelijke ontslagvergoedingen en de kostprijs voor outplacement bijvoorbeeld. De inschatting van deze kosten is het sociaal passief. Maar vergis je niet: dit bedrag is niet louter de som van de individuele opzegvergoedingen. Wat is het dan wel?

sociaal passief berekenen

Kort gezegd is het sociaal passief de totale kostprijs bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De berekening is de optelling van de vele mogelijke wettelijke vergoedingen en andere kosten die gepaard kunnen gaan met een ontslag.

Hoe begroot je je sociaal passief?

Om de totale werkgeverskost bij ontslag in kaart te brengen, hou je rekening met een aantal elementen. De samenstelling van het jaarloon bijvoorbeeld. Daarbij komen ook allerlei uitzonderingsregimes in zicht: is er sprake van deeltijds werk, tijdskrediet of gedeeltelijke werkhervatting? Kreeg je eveneens te maken met langdurig zieke werknemers of tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de coronacrisis?

Ook het vakantiegeld moet je in rekening brengen, dubbel én enkel. Maar bereken je dat op het basisloon of breng je ook premies en voordelen in rekening? Soms zijn er nog kosten verbonden aan het ontslag van werknemers die recht hebben op werkloosheid met bedrijfstoeslag. Maar hoe ga je na of een werknemer eventueel onder een van de vele uitzonderingsregimes valt? Dat heeft allemaal een impact op je sociaal passief. Het is duidelijk: hoe complexer het hr-landschap binnen je onderneming, hoe moeilijker de berekening van je sociaal passief.

Impact van het eenheidstatuut

In 2014 zorgde het eenheidsstatuut voor langere opzegtermijnen en dus hogere ontslagkosten. Om die kosten op te vangen, werd een fiscale vrijstelling ingevoerd: het ‘sociaal passief eenheidsstatuut’. Maar die berekening staat dan weer los van wat er hier onder dit begrip wordt verstaan.

Door die gelijkschakeling van arbeiders en bedienden moet je bovendien rekening houden met twee verschillende berekeningswijzen: die voor én na 2014.

Tot slot: let op voor de adders onder het gras

Je ontslagspaarpot kan dus maar beter groot genoeg zijn. Want vaak duiken er bijkomende kosten op waar je misschien niet meteen aan dacht. Denk hierbij aan de kosten verbonden aan outplacement, inschakelingsvergoedingen, vergoedingen bij meervoudig ontslag, collectieve ontslagvergoedingen, sluitingsvergoedingen of bijzondere compenserende bijdrages. Zie jij het bos nog door de bomen? Geen nood, wij wel! 

Zijn herstructurering en collectief ontslag onafwendbaar?

Voor de berekening van je sociaal passief reken je het best op een ervaren partner. Wij kennen ons vak.

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen