Corona-werkloosheid schorst opzegtermijn

Door Geert Vermeir - 22 juni 2020 - Leestijd: 5 minuten

Corona

Op 22 juni is de veelbesproken wet waarbij het aantal dagen corona-werkloosheid de duur van de opzegtermijn verlengt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De opzegtermijn zal met andere woorden even stoppen en weer doorlopen zodra de betrokken medewerker terug aan het werk is. Wat betekent dit voor jou en wat is het belang van deze publicatiedatum?

 

Vorige situatie

Wanneer je als werkgever een medewerker opzegt, hebben afwezigheden zoals dagen arbeidsongeschiktheid, vakantie of tijdelijke werkloosheid om economische redenen, een schorsende werking. De tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht schorste de opzegtermijn niet.

Dat heeft een financiële impact: ontsla je een medewerker met een opzegtermijn, dan levert de betrokken medewerker nog prestaties waarvoor je zijn gewone loon betaalt. Vallen in die periode ook dagen corona-werkloosheid, dan ontving je medewerker daarvoor de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Dat is meestal een lager bedrag, uitbetaald door de RVA.

Nieuwe situatie sinds 22 juni 2020

De nieuwe wetgeving trekt deze kromme situatie recht en zorgt ervoor dat de werknemer gedurende de volledige opzeg zijn normale loon ontvangt. De dagen in corona-werkloosheid tellen vanaf nu niet langer mee in het aantal dagen van de opzegtermijn.

Niet voor alle opzegtermijnen

Vanaf 22 juni 2020 is de wet van toepassing op:

  • zowel lopende opzegtermijnen, aangevangen vanaf 1 maart 2020;
  • als op nieuwe opzegtermijnen.

Opgelet: voor opzegtermijnen die al liepen vóór 1 maart 2020 heeft de tijdelijke overmacht wegens corona geen schorsend effect en blijft de vroegere regeling dus van toepassing. De opzeg moest wel al lopen vóór 1 maart 2020, een betekening van de opzeg vóór die datum volstaat niet.

Twee voorbeelden

Voorbeeld 1:

Je verstuurde de aangetekende brief op woensdag 4 maart 2020 met de betekening van de opzegtermijn van 18 weken. De opzegtermijn ging in op maandag 9 maart en loopt dus tot 12 juli 2020. Maar de betrokken werknemer is in corona-werkloosheid van 23 maart tot en met 30 juni 2020.
  • Enkel de dagen in tijdelijke werkloosheid wegens corona vanaf 22 juni 2020 schorsen de opzegtermijn. De dagen corona-werkloosheid ervoor schorsen niet. De opzegtermijn wordt bijgevolg verlengd met 9 kalenderdagen en loopt tot en met 21 juli 2020.

Voorbeeld 2:

Je verstuurde de aangetekende brief op woensdag 19 februari 2020 met de betekening van de opzegtermijn van 21 weken. De opzegtermijn ging in op maandag 24 februari en loopt dus tot 19 juli 2020. Maar de betrokken werknemer is in corona-werkloosheid van 23 maart tot en met 30 juni 2020.
  • De dagen corona-werkloosheid schorsen de opzegtermijn niet.

Nog vragen over de impact van corona op je tewerkstelling? Je vindt het antwoord in onze FAQ

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen