Schaalvergroting in de ziekenhuissector: de opties om personeel uit te wisselen

Door Jan Laurijssen - 9 april 2018 - Leestijd: 3 minuten

Social profit

Ons ziekenhuislandschap is in volle transformatie. Niet alleen omdat de overheid de zorgsector verplicht tot schaalvergroting, maar ook omdat het besef groeit dat nauwer samenwerken dé manier is kostenefficiënter te werken. In deze blogpost staan we stil bij de verschillende mogelijkheden om personeel uit te wisselen.

Wanneer meerdere ziekenhuizen beslissen om nauwer samen te werken, is een logisch gevolg dat medewerkers over de verschillende leden van het netwerk worden ingezet. Maar hoe pak je dat aan zonder de spelregels van het arbeidsrecht met voeten te treden? Dit zijn de mogelijkheden:

Optie 1: (onder)aanneming

Bij onderaanneming leent een werkgever zijn werknemers uit aan een derde persoon, zonder het gezag af te staan. Alle instructies van deze derde persoon voor de werknemers bij het uitvoeren van werkzaamheden in zijn organisatie, worden opgesomd in een aannemingsovereenkomst. Bovendien moet duidelijk worden beschreven wat elke medewerker gaat doen, wat voor aansturing hij of zij krijgt en wie die aansturing zal geven. Kortom: de opdracht is welomlijnd en de werkgever behoudt altijd het gezag.

Opgelet: verwar dit niet met terbeschikkingstelling. Daarbij leent een werkgever zijn werknemers uit aan een derde persoon. Deze derde persoon oefent (een deel van) het gezag uit dat normaal bij de werkgever ligt. Terbeschikkingstelling is echter aan uiterst strenge regels gebonden. Volg je die niet strikt op, dan loert koppelbazerij om de hoek.


Optie 2: de werkgeversgroepering

De werkgeversgroepering betekent dat meerdere ondernemingen – verenigd onder één koepel – werknemers delen. Een voorbeeld: de beslissing valt om de oncologische dienst toe te wijzen aan een ander ziekenhuis in het netwerk. De geneesheer-specialist werkt vanuit verschillende ziekenhuizen en dus geldt dat ook voor de verpleegkundigen. Dit soort werkafspraken krijg je moeilijk in een aannemingsovereenkomst uitgestippeld. Dan biedt de werkgeversgroepering soelaas.

Voor de oprichting van een werkgeversgroepering is er een toelating nodig, waaraan enkele voorwaarden zijn gekoppeld. Zo mag de werkgeversgroepering maximaal vijftig werknemers tellen. De toelatingsprocedure is onlangs wel versoepeld om het gebruik te stimuleren.

Zowel (onder)aanneming als de werkgeversgroepering zijn mogelijke opties voor het inzetten van medewerkers over de verschillende ziekenhuizen heen. Welke piste de beste is, hangt af van ziekenhuis tot ziekenhuis.

Sterke partner voor je netwerk

Als leverancier van payroll en hr-oplossingen – ook specifiek voor de social profit – beschikt SD Worx over een schat aan expertise. In onze whitepaper ‘Netwerkvorming tussen ziekenhuizen’ gaan we dieper in op de invloed van schaalvergroting op je hr-beleid en geven we je waardevolle inzichten om je toekomstplannen concreet vorm te geven.

Social profit - netwerkvorming


Gerelateerde artikelen