Schaalvergroting in de ziekenhuissector: 3 courante pistes

Door Jan Laurijssen - 29 maart 2018 - Leestijd: 3 minuten

Social profit

Sinds minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block bijna drie jaar geleden haar plannen ontvouwde rond verplichte schaalvergroting, is het Belgische ziekenhuislandschap volop in beweging. Naast uitwisseling van expertise en doorgedreven specialisatie moeten de structurele samenwerkingsverbanden vooral kostenbesparend werken. Maar welke vormen kan zo’n partnership aannemen en wat zijn de juridische gevolgen? We zetten de drie meest courante pistes op een rij.

schaalvergroting zorgsector

Piste 1: samen freelancers inhuren

Op regelmatige basis een gespecialiseerd (para-)medisch profiel of een therapeut in de arm nemen: daar hangt een serieus kostenplaatje aan vast. Maar doe je dat samen met een ander ziekenhuis, dan wordt zo’n samenwerking plots wel een haalbare kaart. Belangrijk is evenwel dat je je op juridisch vlak aan de spelregels houdt. Zo moet er een geschreven overeenkomst zijn waarin je duidelijk vermeldt dat het om een zelfstandige samenwerking gaat. Door de jaren heen is er namelijk al veel inkt gevloeid over het verschil tussen werknemers en zelfstandigen in de arbeidsrelatie. Een freelancer mag niet onder het gezag van een hiërarchisch overste staan en hij of zij moet zelf zijn werktijd en -organisatie kunnen bepalen.

Piste 2: samenwerkingsverbanden smeden

Samen activiteiten ontwikkelen is vandaag de courantste vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen. Om gezamenlijk bepaalde stafdiensten te organiseren, bijvoorbeeld, of de kosten van een dure investering te delen over verschillende partijen. Zo’n samenwerking kan op veel manieren, al dan niet met de oprichting van een aparte vzw. Je moet wel steeds de ‘terbeschikkingstelling’ inroepen zodat de ene entiteit een beroep kan doen op de werknemers van een andere entiteit. En daar moet je mee opletten: terbeschikkingstelling is namelijk aan strenge regels gebonden. Volg je die niet strikt op, dan loert koppelbazerij om de hoek. De Belgische arbeidswetgeving verbiedt in principe dat een werknemer instructies krijgt van iemand anders dan zijn eigen werkgever.

Piste 3: fusioneren met een ander ziekenhuis

Een fusie is de meest verregaande vorm van samenwerking, want twee of meer organisaties worden één juridische entiteit. Een belangrijk aandachtspunt hierbij zijn natuurlijk de loon- en arbeidsvoorwaarden: de overnemer moet immers alle voorwaarden van de overgenomen werknemers respecteren. In veel gevallen wordt een poging gedaan om alle voorwaarden op één lijn te krijgen, maar dan moeten er soms zware knopen worden doorgehakt. In elk geval is er bij een fusie een belangrijke rol weggelegd voor sociaal overleg, want medewerkers hechten ook een belangrijke emotionele waarde aan hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Vooraf een grondige vergelijkende studie maken is dan ook de boodschap.

Je merkt het, schaalvergroting kan allerlei vormen aannemen en de voordelen zijn legio. Maar samenwerken start met het nodige huiswerk en glasheldere afspraken op papier. In veel gevallen zullen je medewerkers immers worden ingezet binnen een groter geheel om prestaties te verrichten die niet alleen hun eigen werkgever ten goede komen. Het advies inroepen van een juridische expert is dan ook geen overbodige luxe. Zo kom je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Sterke partner voor je netwerk

Als leverancier van payroll en hr-oplossingen beschikt SD Worx over een schat aan expertise. In onze whitepaper ‘Netwerkvorming tussen ziekenhuizen’ gaan we dieper in op de invloed van de operatie op je hr-beleid en geven we je waardevolle inzichten om je plan voor de toekomst vorm te geven.

Social profit - netwerkvorming


Gerelateerde artikelen