Personeel motiveren: 5 vuistregels voor je horecazaak

Door Vicky Demiddel - 9 januari 2018 - Leestijd: 3 minuten

Motiveren & engageren

Als horeca-uitbater wil je maar één ding: tevreden klanten die graag terugkeren naar je zaak of er reclame voor maken binnen hun vriendenkring. Maar klantentevredenheid is het samenspel van vele ingrediënten, waaronder gemotiveerde medewerkers. Met deze 5 vuistregels stroomlijn je het personeelsbeleid in je horecazaak:

Horeca

1. Maak vooraf loonafspraken (en kom ze na)

Uit gesprekken met horecamedewerkers blijkt dat het niet-naleven van loonvoorwaarden de reden bij uitstek is om elders te solliciteren. Maak dus bij aanwerving duidelijke loonafspraken en kom die vervolgens ook na. En daar hoort uiteraard ook de stipte uitbetaling van de lonen bij. Spring je hier slordig mee om, dan stapelen de frustraties zich op en kan de vlotte werking van je zaak in het gedrang komen.

2. Bezorg iedereen zijn taakomschrijving

Medewerkers hebben nood aan een houvast. Die bied je hen door het organigram van je zaak te schetsen en er met iedereen helder over te communiceren. Met welomlijnde taakomschrijvingen schep je duidelijkheid over wat je van elke medewerker verwacht en wat zijn verantwoordelijkheden zijn binnen de hiërarchie. Zet je de lijst op papier, dan is ze meteen een handige leidraad voor het functioneringsgesprek.

3. Stel een huisreglement op

Van laatkomer tot sloddervos: mensen hebben al snel het gevoel dat ze de dupe zijn van de nonchalance van anderen. Een huisreglement helpt om aan iedereen duidelijk te maken aan welke basisregels ze zich moeten houden. Maar maak je geen illusies: zelfs met een huisreglement zullen er af en toe ergernissen zijn. Hier maak je korte metten mee door op geregelde tijdstippen een teamoverleg te organiseren. Zo vermijd je dat frustraties tussen collega’s onherstelbare proporties aannemen.

4. Geef je personeel de kans om te leren uit fouten

Wie van zijn werkgever vertrouwen krijgt, neemt initiatief en groeit in zijn job. Dat houdt natuurlijk ook in dat je je medewerkers de kans moet geven om te leren uit hun fouten. Leg steeds duidelijk uit wat er niet correct was en laat hen vervolgens mee nadenken over een mogelijke oplossing. Het resultaat: je medewerkers leren bij en voelen zich gerespecteerd.

5. Bied ervaren medewerkers voldoende groeikansen

Dat ervaren rotten nieuwkomers onder hun vleugels nemen, spreekt voor zich. Maar ook medewerkers met flink wat jaren op de teller in je zaak, willen blijven bijleren en evolueren in hun job. Door hen opleidingen aan te bieden, bijvoorbeeld met het oog op een leidinggevende rol binnen je zaak, houd je hen geëngageerd.

Tot slot nog dit: niets zo demotiverend als een baas die af en toe eens binnenspringt en vervolgens iedereen op de vingers tikt. Betrokkenheid en respect toon je door zelf zo veel mogelijk aanwezig te zijn in de zaak. Bovendien is het de ideale manier om je ploeg aan te sturen en te steunen. En ervoor te zorgen dat ze je visie en concept mee vertolken naar de klant.

Engagement

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen