Nieuwe maatregelen in luik 3 van exitstrategie – nog concrete vertaalslag nodig

Door Geert Vermeir - 16 juni 2020 - Leestijd: 5 minuten

Sociale verkiezingen

De ministerraad en de zogeheten superkern keurden vrijdag 12 juni opnieuw een rist maatregelen goed om burgers en bedrijven financiële zuurstof te geven tijdens de coronacrisis. We lijsten kort de veranderingen op die een impact op jou en je medewerkers kunnen hebben.

 • De kosten die je maakt voor de organisatie van evenementen en de catering worden 100% aftrekbaar tot 31 december. Door de aftrekbaarheid te verdubbelen wil de regering voorkomen dat evenementen massaal worden uitgesteld naar volgend jaar, wat een ramp zou betekenen voor de nu al zwaar getroffen evenementensector.
 • Er komt een ‘corona-werkloosheid aangepast’: een overgang van de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Tekent je bedrijf een omzetdaling van 10% op, dan kom je hiervoor in aanmerking. De betrokken werknemer moet 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en ontvangt 70% van zijn laatste geplafonneerde loon.
 • Ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden kunnen de arbeidsduur verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen. Dat zal mogelijk zijn via:
  • ofwel een collectieve arbeidsduurvermindering
  • ofwel het tijdskrediet
  • ofwel het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering wordt verlaagd van 57 naar 55 jaar
 • Het stelsel van het corona-ouderschapsverlof krijgt een uitbreiding. Zo verlengt de regering de maatregel tot 30 september 2020 met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.
 • De kosten die je medewerkers maken om te telewerken zul je makkelijker kunnen vergoeden, tot een maximum van 127 euro per maand.

Voor deze aangekondigde maatregelen liggen nog geen concrete afspraken vast over aanvraagprocedures en andere stappen die moeten genomen worden om ze te kunnen toepassen. We zoeken het voor je uit en brengen je zo snel mogelijk op de hoogte.

Meer weten?

In onze FAQ vind je het snelst meer info.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen