Nieuwe maatregelen, nog zonder concrete invulling

Door Geert Vermeir - 9 juni 2020 - Leestijd: 5 minuten

Corona

Geregeld treft de regering nieuwe maatregelen om deze complexe tijden zo heelhuids mogelijk door te komen. Soms duiken na de bekendmaking ervan nog vragen op over de concrete toepassing of uitwerking. We hebben de nieuwigheden kort gebundeld waar dat het geval was en waarover nog onduidelijkheid heerst. Want een gewaarschuwde werkgever telt voor twee.

1. Specifieke maatregelen horeca en andere sectoren in moeilijkheden

Voorlopig is het nog te vaag hoe een ‘sector in moeilijkheden’ wordt gedefinieerd. Dat horeca erbij zal horen, is voor zowat iedereen evident. De meesten zien ook de evenementensector bij de zwaar gedupeerden, maar die bundelt werknemers uit uiteenlopende sectoren. Denk aan geluidstechnici, bouwvakkers, standhouders van eetkramen, beursexposanten, art directors enzovoort. Ook zitten niet alle bedrijven in de horecasector in de problemen – komt er een onderscheid en hoe wordt dit gemaakt?
Dit zijn alvast de maatregelen die de regering aankondigde:

  • verlenging van eenvoudige procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 31 december 2020; 
  • gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing gedurende drie maanden. Er is sprake van een toepassing in juni, juli en augustus voor bedrijven die vanaf half maart tot eind mei minstens één ononderbroken maand een beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. Zo daalt de loonlast voor deze ondernemingen die hun personeel nu terug aan het werk kunnen zetten; 
  • verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, mogelijk tot 31 december 2020;
  • daling van btw-tarief van 21% naar 6% in de horeca, behalve op alcoholische dranken.

2. De ‘horecacheque’ 

Om de koopkracht te verhogen zullen werkgevers een consumptiecheque ter waarde van 300 euro kunnen geven aan hun medewerkers. Die zul je volledig aftrekbaar en belastingvrij – en vermoedelijk zonder sociale bijdragen – kunnen toekennen. Belangrijk is ‘kunnen’, het gaat hier niet om een verplichting. Je medewerker kan er goederen en diensten mee aankopen in zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca of de cultuursector. Vandaar de benaming ‘horecacheque’ die nu al druk circuleert in de media.

Op zich is deze nieuwe maatregel duidelijk, maar waar en hoe zullen werkgevers deze horecachecque kunnen aanvragen? Zullen het papieren bonnen zijn of kan het ook digitaal? Moet het per se 300 euro zijn, of mag ik mijn medewerkers ook plezieren met een lager bedrag? Kunnen mijn medewerkers deze horecacheque in schijven consumeren?

3. Schorsing opzeggingstermijn 

Voorlopig schorst de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzeggingstermijn niet. Omdat dit tot misbruik – lagere opzegkosten – kan leiden, was er een nieuw wetsvoorstel in de maak dat ervoor zorgt dat de dagen in coronawerkloosheid wél de duur van de opzeggingstermijn verlengen. Net zoals in het geval van ziekte, vakantie of tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. 

Over de retroactiviteit van deze nieuwe wet die zou gelden vanaf 1 maart 2020, is al heel wat discussie gevoerd, tot in de Raad van State. Die adviseerde  afgelopen vrijdag 5 juni dat die retroactiviteit niet aanvaardbaar is. Onder welke modaliteiten komt deze nieuwe wetgeving er en wanneer?

We stellen ons dezelfde vragen als u en volgen de situatie op de voet. Zodra we alle info in detail kennen, communiceren we dit snel en helder. Tot dan kunnen ook wij geen correcte antwoorden formuleren.

Zit je ook graag op de eerste rij?

In onze FAQ vind je het snelst meer info. Daarnaast bespreken we ook altijd graag persoonlijk met je wat deze aangekondigde en andere maatregelen betekenen voor je bedrijf.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen