Netwerkvorming: welke kansen biedt de schaalvergroting?

Door Jan Laurijssen - 21 maart 2018 - Leestijd: 3 minuten

Social profit

Het ziekenhuislandschap in België ziet er binnenkort helemaal anders uit. De reden: de nakende doorgedreven schaalvergroting in de zorgsector. Naast de verplichting van de federale overheid groeit bij de ziekenhuizen ook steeds meer het besef dat nauwere samenwerking het antwoord is op hun financieel-economische en organisatorische uitdagingen. In deze eerste blog van drie staan we stil bij de mogelijkheden en opportuniteiten van zo’n netwerk.

netwerkvorming social profit gezondheidssector

Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block wil meer structurele samenwerking in de zorgsector. Concreet moeten ziekenhuizen netwerken vormen met meerdere collega’s uit de regio. Voor eenvoudige behandelingen zullen patiënten nog altijd in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen, maar voor meer gespecialiseerde zorg moeten ze misschien naar een andere campus uit het netwerk. Zo kan er efficiënter worden gewerkt en verbetert de zorg. De kwaliteit van een ingreep stijgt immers naarmate een ziekenhuis deze vaker uitvoert.

De besprekingen rond de vorming van netwerken zijn volop aan de gang. Zo goed als alle Vlaamse ziekenhuizen hebben hun toekomstige partners inmiddels gekozen. De volgende stap: over de manier van samenwerking én de rol van elk ziekenhuis binnen het netwerk beslissen.

Processen en loopbanen onder de loep

Samenwerken kan onder verschillende vormen. Maar voor je kiest hoe je dit samen aanpakt, is het aangewezen om een stand van zaken op te stellen. Hoe werk je vandaag? En hoe moet de gezamenlijke toekomst er morgen uitzien?

1. Bouw een efficiënt netwerk op

De ‘dingen juist doen’ en de ‘juiste dingen doen’, daar draait het allemaal om bij een slimme samenwerking. Bij de oefening in schaalvergroting moet je dus ook nagaan hoe het netwerk meerwaarde voor de patiënt kan betekenen, en niet alleen focussen op de vraag of je er efficiëntiewinsten mee boekt.

Daarbij zijn er drie vragen die jij en je partners moeten stellen:

  1. Waarmee beginnen we?
  2. Waarmee moeten we stoppen?
  3. Wat zullen we verder blijven doen om onze patiënten optimaal te kunnen helpen?

Op een aantal terreinen zal de samenwerking inderdaad voordelen of besparingen opleveren. Dat is zeker zo voor de ondersteunende diensten of – in de terminologie van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) – secundaire processen. Voorbeelden zijn facilities, kennisbeheer, IT, finance en hr. Je kunt ervoor kiezen die diensten te centraliseren of misschien zelfs te outsourcen. Outsourcing is zeker een interessante optie om alle processen te verbeteren. Door op de expertise van een gerenommeerde payrollprovider te steunen, laat je de kopzorgen achterwege en kies je resoluut voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in je payrollbeheer.

2. Maak werk van duurzame inzetbaarheid

Veel medewerkers die instappen in een schaalvergroting, staan sceptisch tegenover zo’n operatie. Meestal is dat omdat ze negatieve gevolgen voor zichzelf vrezen. Nochtans biedt het ook voor hen heel wat opportuniteiten. Het is dus zaak om ook hen van de voordelen van de operatie te overtuigen. Enkel zo krijg je hen mee op de kar en creëer je een geëngageerde ploeg.

Zo kan nauwere samenwerking bijdragen tot duurzame loopbanen voor personeel in de zorg- en welzijnssector. De toenemende complexiteit – de belasting en daaraan gekoppeld het perspectief van langer werken – doet nadenken over hoe je een job voor het leven in de sector toch haalbaar kunt maken. Belangrijk daarbij is om de focus meer op de loopbaanhorizon te leggen. Veranderen van rol of functie worden belangrijke stappen in het uitbouwen van een carrière.

Schaalvergroting biedt opportuniteiten om jobmobiliteit te stimuleren en zo te voorzien in de kennis en competenties die nodig zijn om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Mobiliteit in de loopbaan zorgt ten slotte ook voor een toenemende inzetbaarheid of ‘employability’ van mensen.

Betere kwaliteit op verschillende niveaus

Het resultaat van de schaalvergroting moet groter zijn dan de som van de delen. Op voorwaarde dat je vooraf goed stilstaat bij de invulling van de schaalvergroting, biedt de operatie wel degelijk belangrijke opportuniteiten voor alle stakeholders. Het engagement van medewerkers dat je zo creëert, draagt ongetwijfeld alleen maar bij tot een nog kwaliteitsvollere dienstverlening voor elke patiënt.

Sterke partner voor je netwerk

Als leverancier van payroll en hr-oplossingen beschikt SD Worx over een schat aan expertise. In onze whitepaper ‘Netwerkvorming tussen ziekenhuizen’ gaan we dieper in op de invloed van de operatie op je hr-beleid en geven we je waardevolle inzichten om je plan voor de toekomst vorm te geven.

Social profit - netwerkvorming

Gerelateerde artikelen