Moeten tijdelijke coronawerklozen straks verplicht op zoek naar werk?

Door Geert Vermeir - 26 maart 2021 - Leestijd: 3 minuten

Corona

Na drie maanden tijdelijke werkloosheid moet een werknemer zich verplicht inschrijven als werkzoekende. Gebeurt dat niet, dan krijgt hij niet langer een uitkering. Maar sinds het begin van de coronacrisis is deze verplichting tijdelijk opgeschort. Die beslissing is voer voor discussie en een bron van onduidelijkheid. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke regionalisering van het Belgische arbeidsmarktbeleid.

Federale verplichting, regionale bemiddeling

De basisregel ligt vervat in een federaal besluit: een werknemer die tijdelijk werkloos is wegens overmacht, moet na drie maanden beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Hij moet zich dan inschrijven als werkzoekende bij de VDAB of een van de andere gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling. Die kan de werkloze dan een opleiding, loopbaanbegeleiding of zelfs een tijdelijke job aanbieden.

Langdurige coronawerkloosheid piekt  

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 besloot de federale overheid om de verplichte inschrijving als werkzoekende niet toe te passen. Dit door de enorme toename van het aantal langdurige werklozen: tijdens de eerste lockdown zorgden de strenge maatregelen voor een piek van meer dan 1 miljoen. Zelfs nu, één jaar later, zitten nog altijd tienduizenden werknemers in vaak langdurige coronawerkloosheid.

Ook het feit dat veel werknemers slechts een aantal dagen per maand werkloos zijn, speelde mee in de beslissing. Ten slotte is er ook soms coronawerkloosheid die te wijten is aan de werknemer zelf: wegens quarantaine, of voor de opvang van een kind wanneer de school of crèche sluit.

Vlaanderen pleit voor aanklampend beleid

De Vlaamse minister van Werk, Hilde Crevits, is niet onverdeeld gelukkig met die federale houding. Vlaanderen is namelijk voorstander van een ‘sterk aanklampend beleid’, vanuit het idee dat tijdelijke werkloosheid geen verloren tijd mag zijn. Een inschrijving als werkzoekende is daarbij een belangrijke eerste stap. Een federaal verplichte inschrijving zou de Vlaamse overheid sterk ondersteunen. 

Om te weten wie tijdelijk werkloos is, moet de VDAB nu rekenen op een vlotte doorstroom van gegevens door de RVA, die de werklozen wel kent. En dat loopt niet van een leien dakje. Onvolledige en laattijdige communicatie was schering en inslag. De VDAB beschikte lange tijd niet over de precieze contactgegevens van de werklozen. Ondertussen zou dat wel al beter moeten lopen.

Hoe moet het nu verder? 

Federaal minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, heeft de kwestie opnieuw voor zich uit geschoven.  Een verplichte inschrijving ligt ten vroegste vanaf 1 juli 2021 opnieuw op tafel. Niet toevallig loopt de eenvoudige en algemene procedure om coronawerkloosheid in te roepen ook dan af. Beide dossiers zijn dus duidelijk gekoppeld.

Ondertussen woedt de discussie over de verplichte inschrijving verder, met voor- en tegenstanders. De vakbonden hebben het over een jacht op tijdelijk werklozen, maar ook sommige werkgevers zijn koele minnaars. Zij willen hun werknemers immers niet kwijtraken. Ook moeten we absoluut vermijden dat tijdelijke werkloosheid voor sommige werknemes structurele werkloosheid wordt. Benieuwd wie finaal aan het langste eind zal trekken.

Altijd op de hoogte

De coronamaatregelen veranderen voortdurend. Om zeker te zijn dat je niets mist, riepen we onze corona-FAQ in het leven. Hier publiceren we continu de recentste updates.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen