Gelijkstelling vakantie bij corona-werkloosheid na 1 juli?

Door Geert Vermeir - 2 juli 2020 - Leestijd: 2 minuten

Corona

Dat de coronasteunmaatregelen een tijdelijk karakter hebben, spreekt voor zich. Sommige maatregelen worden aangepast, verlengd of nog ingevoerd, zonder dat de concrete impact al gekend is. Een wetsvoorstel moet nu eenmaal vele stappen doorlopen. En geregeld is nog bijkomend advies van de Raad van State nodig, of bijsturing na overleg met de sociale partners. Maar wat als een deadline al voorbij is, zoals bij de gelijkstelling van corona-werkloosheid met effectieve arbeidsprestaties voor vakantierechten?Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – ook de corona-werkloosheid – wordt normaal niet gelijkgesteld met arbeidsdagen voor vakantierechten. Een Koninklijk Besluit bracht daar verandering in, alvast van 1 februari tot 30 juni 2020. Tijdens die periode werd corona-werkloosheid gelijkgesteld met effectieve prestaties voor zowel het bedrag van het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. De gelijkstelling gold voor arbeiders en bedienden, beide werknemersgroepen genieten allebei vakantierechten alsof ze tijdens corona-werkloosheid gewoon aan het werk zijn geweest.

Vanaf 1 juli?

Intussen is de deadline van 1 juli 2020 voorbij en is het nog koffiedik kijken of de gelijkstelling wordt verlengd of niet. Momenteel is er immers nog geen wettelijke verlenging van de gelijkstelling, alhoewel we in de wandelgangen horen over een voortzetting tot 31 augustus 2020. Maar de werkgeversorganisaties willen dat de overheid een deel van de hogere kosten compenseert die een gelijkstelling met zich meebrengt. Deze discussie woedt nog volop.

Wat betekent dit voor jou?

Voorlopig adviseert SD Worx om geen gelijkstelling meer toe te passen vanaf 1 juli 2020 voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Dat heeft directe gevolgen voor bedienden die vanaf 1 juli uit dienst treden en die tijdelijk corona-werkloos zijn geweest na 1 juli 2020. Je hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen, onze systemen worden aangepast.

Op SD Worx kun je rekenen

Zodra we definitief uitsluitsel hebben over een bepaalde coronasteunmaatregel, brengen we je op de hoogte. Nog vragen over de impact van corona op je tewerkstelling? Je vindt het antwoord in onze FAQ.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen