Coronavirus: de impact voor horeca, retail en andere Belgische werkgevers en werknemers FAQ

16 maart 2020 - Leestijd: 5 minuten

Afwezigheden

Het coronavirus rukt op en ook in ons land stijgt het aantal besmettingen. Dat roept waarschijnlijk vragen op over hoe je bedrijf verder kan draaien. Want wat als je medewerkers hun werk niet kunnen uitvoeren door een gebrek aan bevoorrading? Of als ze in het buitenland in quarantaine zitten?

SD Worx staat voor je klaar

Horeca-ondernemer? Zo vraag je het dossier tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan.


Ontdek alle antwoorden op de meest gestelde vragen in deze FAQ.


Hulp nodig bij de aanvraag van het dossier werkloosheid? Neem zeker contact met ons op!


coronavirus impact gevolgen

1. Wat als ik mijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten door een gebrek aan bevoorrading?

Fabrieken in China zijn stilgelegd om de uitbraak van het virus in te dammen, en dat voelen we tot bij ons. In een aantal bedrijven kunnen werknemers momenteel hun job niet uitoefenen omdat levering tijdelijk niet meer gegarandeerd is.

Minister van Werkgelegenheid Nathalie Muylle bevestigde dat dit als overmacht wordt beschouwd. Je hoeft dan het loon van de medewerkers in kwestie niet door te betalen, zij krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats.

Hoe vraag je de tijdelijke werkloosheid aan?

Je dient een elektronische kennisgeving tijdelijke werkloosheid - overmacht in bij je lokale werkloosheidsbureau met deze info:

  • de datum waarop de werknemer niet meer kon werken;
  • de aard van de overmacht: ‘coronavirus’;
  • een bewijs dat de werkloosheid een link heeft met het coronavirus;
  • de voorziene werkloosheidsduur;
  • de identiteit van de betrokken werknemer.

2. Moet ik het loon betalen van een werknemer die in het buitenland in quarantaine zit en dus niet kan werken?

Mogelijk strandt een werknemer in het buitenland, bijvoorbeeld omdat zijn vlucht of treinreis geannuleerd is of omdat hij de stad niet meer uit mag. In zulke gevallen is er opnieuw sprake van overmacht en heeft hij recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Hetzelfde geldt als de werknemer na repatriëring in quarantaine wordt geplaatst.

3. Wat als een werknemer besmet geraakt?

Belandt je werknemer in het ziekenhuis of moet hij ziek thuis blijven, dan gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. Als werkgever betaal je hem gedurende 1 maand gewaarborgd loon. Is de medewerker langer buiten strijd, dan krijgt hij een ziekte-uitkering na die eerste maand.

corona RVA 

4. Mag ik een werknemer verplichten thuis te blijven als ik vermoed dat hij besmet is?

Als werkgever kun je een werknemer de toegang tot de werkvloer niet weigeren op basis van vermoedens. Je kunt de medewerker in kwestie vragen om zich, met het oog op de veiligheid van de collega’s, te laten onderzoeken, maar die is niet verplicht daarop in te gaan.

Om het risico op besmetting te verkleinen, kun je wel tot een akkoord komen met een bediende om tijdelijk te werken van op een andere plek. Van thuis uit, bijvoorbeeld. Staat de werkplek duidelijk vermeld in de arbeidsovereenkomst? Dan heb je het uitdrukkelijk akkoord nodig van de betrokken werknemer.

5. Stel: mijn werknemer raakt door overmacht niet op het werk. Mag ik hem ontslaan?

Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. Een werknemer kan zijn ontslag aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

Als de huidige situatie daarentegen aanhoudt of nog zou verergeren – lees: je onderneming kan over een lange periode haar activiteiten niet normaal voortzetten en ziet de orders dalen – zou je als bedrijf de betrokken werknemers kunnen ontslaan om economische redenen. Maar laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen.

6. De school van de kinderen van een werknemer sluit, kan ik dan ook tijdelijke werkloosheid inroepen?

Nee, in deze situatie moet je werknemer opvang voorzien en belet dit hem niet noodzakelijk om te werken. Voor deze gevallen is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dus niet mogelijk.

Vindt je werknemer geen oplossing en moet hij zelf thuis blijven, dan kan hij hiervoor familiaal verlof nemen. Per jaar heeft een voltijdse werknemer recht op tien onbetaalde dagen.

SD Worx staat voor je klaar

Hulp nodig bij het indienen van het dossier tijdelijke werkloosheid? Neem contact op met je vaste contactpersoon of stel je vraag via ons formulier.

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen