De coronapremie van 500 euro netto: vijf vragen

Door Geert Vermeir - 15 september 2021 - Leestijd: 3 minuten

Corona

Voor dit en volgend jaar is er een beperkte loonmarge van 0,4%. Daarnaast besliste de regering over een eenmalige ‘coronapremie’ van 500 euro netto voor werkgevers die ondanks de coronacrisis een goed resultaat behaalden. Die kun je vanaf 1 augustus 2021 toekennen.

cover

Ter herinnering: de loonmarge bepaalt dat de gemiddelde loonkosten de komende twee jaar maximaal met 0,4% mogen stijgen, bovenop de automatische indexering en de baremieke verhogingen. Of, wanneer en onder welke vorm je de brutolonen moet verhogen, zal pas blijken uit de sectorale onderhandelingen. We verwachten hierover meer nieuws in de komende weken en maanden.

Vragen over de loonnorm?

Voor advies of een berekening rond de toepassing van de loonnormwet en het te voeren loonbeleid: stel hier je vraag.

1. Coronapremie of consumptiecheques: what’s in a name?

Toegegeven, de term coronapremie is wat misleidend, want een bonus in geld is het niet. Je moet de premie verplicht uitkeren via consumptiecheques. Zo wil de overheid in een beweging de koopkracht verhogen én de binnenlandse consumptie aanzwengelen.

Sommige werknemers kregen al consumptiecheques in 2020. Deze konden ze spenderen in de horeca, cultuur- en sportsector en bepaalde kleinhandelszaken. Nu zijn er  ruimere bestedingsmogelijkheden. De cheques zijn voortaan bruikbaar in de volledige kleinhandel en in warenhuizen. De 'oude' consumptiecheques kunnen trouwens vanaf 1 augustus op dezelfde plaatsen besteed worden als de coronapremie.

2. Wat met het financiële plaatje?

De kloof tussen netto- en brutoloon is in België vaak groot. Voor de coronapremie is dat anders. De premie, of de consumptiecheque, is zowel sociaal als fiscaal interessant.  

Je kunt per werknemer maximaal 500 euro aan extra koopkracht geven. Dat bedrag is vrij van normale sociale en fiscale lasten. Je betaalt wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. Concreet: 500 euro netto, betekent voor jou een totale loonkost van 582,5 euro. De premie is ook volledig aftrekbaar als beroepskost.

De consumptiecheques worden uitgegeven door de klassieke aanbieders van maaltijd- en ecocheques: Edenred, Sodexo en Monizze. Zij vragen ook een beperkte bijdrage.

3. Wat zijn ‘goede resultaten’?

De coronapremie is voorbehouden voor bedrijven die ‘goede resultaten’ boekten. Maar wat daaronder wordt verstaan, is niet gedefinieerd. De regering laat de invulling ervan over aan het sociaal overleg. Zo kan een sector of individuele werkgever zelf bepalen of er financiële ruimte is voor het extra voordeel. Dus ook als 2020 geen topjaar was, kun je zo de premie toekennen.

In sommige bedrijven of sectoren kunnen er dus pittige discussies ontstaan. Misschien oordelen de vakbonden dat de resultaten goed waren, maar is de werkgever of werkgeversorganisatie het daar niet mee eens. Tenzij de sector de premie verplicht, ligt de finale beslissing bij de werkgever.

4. Is het een collectief voordeel?

De toekenning gebeurt via een collectieve arbeidsovereenkomst, in de sector of het bedrijf, of minstens via een individuele schriftelijke overeenkomst. Je moet de cheques collectief toekennen, aan alle werknemers – of toch aan alle werknemers die behoren tot een objectief bepaalde groep. De afbakening van die groep mag niet discriminerend zijn. Net als bij de maaltijd- of ecocheques. Je kunt het bedrag ook variëren, in functie van o.a. het arbeidsregime of gelijkgestelde afwezigheden. 

5. Kan ik de cheques nu al bestellen of reserveren bij mijn vaste aanbieder?

Je kunt de uitzonderlijke coronapremie – de consumptiecheques dus –  van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 toekennen. Je werknemers hebben tot 31 december 2022 om de nieuwe of eerder toegekende cheques te besteden.

Ook belangrijk: wil je veilig spelen, wacht dan nog even de resultaten van de sectorale loononderhandelingen af. De kans dat jouw sector de coronapremie algemeen verplicht, valt niet uit te sluiten. En misschien vallen er wel andere verplichtingen uit de bus.  Uiteraard, wil je de premie toch al toekennen, dan kan dat.  Zorg dan zeker dat je de ondernemingspremie als een voorschot op een eventuele sectorpremie beschouwt.

Hoe pak je dit nu praktisch aan?

Via CAO of individueel? Welke sociaal juridische stappen? en wat met de communicatie?

 

Ontdek hoe!

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen