De coronapremie van 500 euro netto: wat we nu al weten

Door Geert Vermeir - 31 mei 2021 - Leestijd: 3 minuten

Corona

Voor dit en volgend jaar is er een beperkte loonmarge van 0,4%. Daarnaast besliste de regering over een eenmalige ‘coronapremie’ van 500 euro netto voor werkgevers die ondanks de coronacrisis een goed resultaat behaalden. De exacte juridische vorm is voorlopig nog onduidelijk, maar dit weten we wél al over de aangekondigde coronapremie.

cover

Ter herinnering: de loonmarge bepaalt dat de gemiddelde loonkosten de komende twee jaar maximaal met 0,4% mogen stijgen, bovenop de automatische indexering en de baremieke verhogingen. Of, wanneer en onder welke vorm je de brutolonen moet verhogen, zal pas blijken uit de sectorale onderhandelingen. We verwachten hierover meer nieuws in de komende maanden.

1. Coronapremie of consumptiecheques: what’s in a name?

Toegegeven, de term coronapremie is wat misleidend, want een bonus in geld is het niet. Je moet de premie verplicht uitkeren via consumptiecheques. Zo wil de overheid in een beweging de koopkracht verhogen én de binnenlandse consumptie aanzwengelen.

Sommige werknemers kregen al consumptiecheques in 2020. Deze konden ze spenderen in de horeca, cultuur- en sportsector en bepaalde kleinhandelszaken. Nu denkt de regering aan ruimere bestedingsmogelijkheden. Mogelijk worden de cheques ook bruikbaar in de volledige kleinhandel en in warenhuizen.

2. Wat met het financiële plaatje?

De kloof tussen netto- en brutoloon is in België vaak groot. Voor de coronapremie is dat anders. De premie, of de consumptiecheque, is zowel sociaal als fiscaal interessant.

Je kunt per werknemer maximaal 500 euro aan extra koopkracht geven. Dat bedrag is vrij van normale sociale en fiscale lasten. Je betaalt wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. Concreet: 500 euro netto, betekent voor jou een totale loonkost van 582,5 euro. Vermoedelijk zal de premie aftrekbaar zijn als beroepskost.

De consumptiecheques zullen worden uitgegeven door de klassieke aanbieders van maaltijd- en ecocheques: Edenred, Sodexo en Monizze. Zij vragen ook een beperkte bijdrage.

3. Wat zijn ‘goede resultaten’?

De coronapremie is voorbehouden voor bedrijven die ‘goede resultaten’ boekten. Maar wat daaronder wordt verstaan, is niet gedefinieerd. De regering laat de invulling ervan over aan het sociaal overleg. Zo kan een sector of individuele werkgever zelf bepalen of er financiële ruimte is voor het extra voordeel. Dus ook als 2020 geen topjaar was, kun je zo de premie toekennen.

In sommige bedrijven of sectoren kunnen er dus pittige discussies ontstaan. Misschien oordelen de vakbonden dat de resultaten goed waren, maar is de werkgever of werkgeversorganisatie het daar niet mee eens. Tenzij de sector de premie verplicht, ligt de finale beslissing bij de werkgever.

4. Is het een collectief voordeel?

De toekenning gebeurt via een collectieve arbeidsovereenkomst, in de sector of het bedrijf, of minstens via een individuele schriftelijke overeenkomst. Je moet de cheques collectief toekennen, aan alle werknemers – of toch aan alle werknemers die behoren tot een objectief bepaalde groep. De afbakening van die groep mag niet discriminerend zijn. Net als bij de maaltijd- of ecocheques. Of je het bedrag kunt variëren, in functie van arbeidsregime of afwezigheden, is voorlopig nog onduidelijk.

5. Kan ik de cheques nu al bestellen of reserveren bij mijn vaste aanbieder?

De uitzonderlijke coronapremie – de consumptiecheques dus – moet in 2021 toegekend worden. De aanbieders kunnen de cheques nog niet aanleveren, want voorlopig bestaat de premie nog niet. Het is wachten op een duidelijk juridisch kader. Dit kan afwijken van wat we nu al weten.

Ook belangrijk: binnenkort starten de sectorale loononderhandelingen. Het is dus veilig om nog even de resultaten hiervan af te wachten. De kans dat jouw sector de coronapremie algemeen verplicht, is niet zo groot, maar het valt niet helemaal uit te sluiten. En misschien vallen er wel andere verplichtingen uit de bus.

Vragen over de loonnorm?

Voor advies of een berekening rond de toepassing van de loonnormwet en het te voeren loonbeleid: stel hier je vraag.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen