Uitstel betaling RSZ-bijdragen door corona: dit moet je weten

5 april 2020 - Leestijd: 4 minuten

Corona

De strenge corona-maatregelen hebben een ernstige impact op het economische leven. Om bedrijven zoveel mogelijk bij te staan en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, heeft de overheid een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt. Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen is er een van.

uitstel betaling rsz corona

Wanneer kan ik uitstel krijgen om RSZ-bijdragen te betalen?

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft het voor meer ondernemingen mogelijk gemaakt om te genieten van uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen. Dit geldt nu voor:

1. Werkgevers die volgens de ministeriele besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020 verplicht moesten sluiten.

Behoor je tot deze groep? Dan geniet je automatisch van dit uitstel. We hebben onze klanten hiervan op 26 maart op de hoogte gebracht.

2. Werkgevers die niet verplicht zijn, maar omwille van sanitaire of ‘andere dan sanitaire’ redenen de onderneming toch volledig hebben gesloten.

Zit jij in deze situatie? Dan kan je nog steeds een verklaring op eer invullen om uitstel te krijgen. We hebben onze klanten hiervan op 26 maart op de hoogte gebracht.

3. Nieuw vanaf 4 april: werkgevers die niet volledig moesten sluiten, maar van wie de economische activiteit zwaar daalt.

De overheid besliste in de ministerraad van 4 april 2020 dat ook werkgevers die niet volledig moesten sluiten, maar die wel hun economische activiteit zwaar verminderd zien, van dit uitstel kunnen genieten.

Je moet daarvoor aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • je verwacht dat de omzet voor het tweede kwartaal 2020 minstens 65% lager ligt dan die van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019. Je mag zelf bepalen met welke referentieperiode je vergelijkt.
    Concreet: de som van de bedragen in kader 2 (uitgaande handelingen) in de periodieke btw-aangifte van het tweede kwartaal 2020 moet minstens 65% lager liggen dan in de aangifte van tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.
  • je verwacht dat de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 minstens 65% lager ligt dan in het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019. Je mag zelf bepalen met welke referentieperiode je vergelijkt.

Wil je gebruikmaken van dit uitstel van betaling en/of de terugbetaling van RSZ-bijdragen omwille van een zwaar verminderde economische activiteit?
Download deze verklaring op eer, vul het document in en mail het naar administration.corona@sdworx.com. Daarna brengen wij het voor je in orde.


Meer info vind je terug in onze FAQ voor werkgevers.

Wat zijn de nieuwe betaaltermijnen?

 Betaling voor periode (*)

 Normale betaaltermijn

 Verlengde betaaltermijn i.h.k.v. corona

 Q1/2020  30 april 2020  15 december 2020
 Vakantiegeld arbeiders  30 april 2020  15 december 2020
 Q2/2020  31 juli 2020  15 december 2020
 Vanaf de periode Q3/2020 gelden opnieuw de normale betalingstermijnen

(*) supplementen op vorige kwartalen komen ook in aanmerking voor uitstel betaling

Op welke bedragen is het uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen van toepassing?

In welke situatie je ook zit, volgende zaken hoef je pas later te betalen:

  • het saldo van het 1e kwartaal 2020;
  • de bijdrage jaarlijkse vakantie voor arbeiders;
  • de voorschotten voor het 2e kwartaal;
  • het saldo van het 2e kwartaal;
  • de nog te betalen wijzigingen van de bijdragen;
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen.

Voor de werkgevers die volledig gesloten zijn (zowel in geval van verplichte sluiting als bij verklaring op eer) is er ook uitstel voor het 3e voorschot voor het 1e kwartaal. Dit geldt niet voor ondernemingen met zwaar verminderde economische activiteit. Zij moeten het 3e voorschot van het 1e kwartaal wél vóór de normale termijn betalen.

Heb je een vraag over de impact van de coronacrisis op je tewerkstelling?

Neem een kijkje in onze corona-FAQ

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen