Corona en je loonbonusplan (cao 90): enkele aandachtspunten

Door Annelies Rottiers - 16 april 2020 - Leestijd: 3 minuten

Corona

Geëngageerde medewerkers zijn je grootste troef en die geef je graag iets extra. Een bonus, bijvoorbeeld. Misschien diende je al een plan in. Maar wat als die beloning in gevaar komt in deze coronatijden? Of wil je er nog een invoeren en zo je medewerkers financieel bedanken voor hun extra inzet? Onze experte Isabelle Cornelis vertelt waar je rekening mee moet houden.

loonbonus cao90 corona

Het grootste deel van de Belgische werknemers krijgt een vast loon aangevuld met extralegale voordelen. “Maar variabele verloning – en meer specifiek op basis van bijvoorbeeld financiële resultaten, zoals de loonbonus – wint aan populariteit”, vertelt reward consultant Isabelle Cornelis. “Logisch ook: het is een budgetvriendelijker alternatief dan een brutoloonsverhoging. Je betaalt als werkgever minder belastingen en ook je werknemer houdt er meer aan over. Bovendien is het een extra driver om sterke prestaties neer te zetten, dus je wint ook aan productiviteit en engagement.”

Maar door corona rijzen er ook veel vragen rond de loonbonus. Welke impact heeft dat op al ingediende plannen? En waar moet je aan denken als er nog een wil opstellen?

Tijdelijke werkloosheid is niet standaard gelijkgesteld met gewerkte dagen

Isabelle: “Alle werknemers die deel uitmaken van de doelgroep van het bonusplan, hebben recht op de loonbonus in verhouding tot hun effectieve arbeidsprestaties. Moederschapsrust, de dagen wettelijke vakantie, de wettelijke feestdagen en de vervangende feestdagen zijn gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties. Voor andere schorsingen, zoals tijdelijke werkloosheid, bepaal je dat zelf.”

Dus let op: als tijdelijke werkloosheid niet gelijkgesteld is met effectief gewerkte dagen in je plan, dan worden die dagen in mindering gebracht en zal de bonus voor je getroffen medewerkers lager liggen. Aan jou om te beslissen of je je plan aanpast of niet.

Nieuw plan als je doelstellingen niet meer haalbaar zijn

Had je een omzetstijging als collectief doel opgenomen en ziet het er niet naar uit dat je die nog haalt? Isabelle: “Weet dat je je plan, mits goedkeuring van al je medewerkers, kunt annuleren. Onderteken een gemeenschappelijke verklaring waarin je uitdrukkelijk vermeldt dat de ingediende toetredingsakte wordt beëindigd. Deze verklaring bezorg je dan aan de griffie van de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg.  

Je kunt een nieuw bonusplan indienen voor een andere referteperiode (min. 3 maanden). We raden aan om voorbeeld voor het laatste kwartaal 2020 te kiezen, dan heb je nog tijd tot 31 oktober 2020 om je plan bij de FOD neer te leggen.”

Voor wie een bonusplan wil opstellen of aanpassen, nog eens de basisspelregels in het kort:

  1. In 2020 mag je maximaal € 3.413 toekennen.
  2. De toekenning is gekoppeld aan collectieve resultaten op basis van vooropgestelde en meetbare doelstellingen. Je mag je doelen koppelen aan:
  • een gezondheids- of veiligheidsbeleid (hiervoor gelden bijkomende voorwaarden) zoals het beperken van ongevallen;
  • financiële doelstellingen (denk aan een omzetstijging van x%);
  • het milieu (bijvoorbeeld lager brandstofverbruik bedrijfswagens, minder printen op kantoor). 

SD Worx staat voor je klaar

Heb je een vraag over je loonbonusplan? Bel of mail je vaste contactpersoon. Nog geen klant?


Stel ze dan via dit formulier.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen