Coronawerkloosheid arbeiders telt voortaan mee voor erkenning als onderneming in herstructurering

Door Geert Vermeir - 30 september 2020 - Leestijd: 3 minuten

Corona

Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders door corona telt voortaan mee voor de berekening van het aantal werkloosheidsdagen dat nodig is om erkend te worden als onderneming in herstructurering. Dat is belangrijk voor de toegang tot SWT en de vrijstelling van de startbaanverplichting.

voorbereiden sociale inspectie

Door de coronacrisis staat bij heel wat bedrijven het water aan de lippen. Om jezelf wat financiële ademruimte te geven, is een erkenning als ‘onderneming in herstructurering’ misschien een optie. Die geeft jou toegang tot een pak ondersteunende maatregelen. Vanaf 24 september 2020 tellen alle tijdelijke coronawerkloosheidsdagen van arbeiders mee om voor die erkenning in aanmerking te komen. Tot voor kort hield de overheid enkel rekening met tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Wanneer ben je een onderneming in herstructurering?

First things first: het is belangrijk te weten wanneer je bedrijf beschouwd kan worden als onderneming in herstructurering. Hiervoor is vereist dat je bedrijf minstens 50% arbeiders telt, én:

  • ofwel collectief ontslag doorvoert binnen de 6 maanden na de datum van erkenning;
  • ofwel minstens 20% van het totaal aantal aangegeven werkloosheidsdagen voor arbeiders in het jaar vóór de erkenningsaanvraag, economische werkloosheid was.
Eerder was tijdelijke werkloosheid voor arbeiders wegens overmacht dus nog uitgesloten. Hier komt nu verandering in: die dagen tellen voortaan mee. Naast corona hoort gewone overmacht hier ook bij, op voorwaarde dat het om quarantaine gaat.

Wat zijn de gevolgen voor jou als werkgever?

Eenmaal je bent erkend als ‘onderneming in herstructurering’, kun je:

  • je werknemers onder soepelere voorwaarden in werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) laten gaan;
  • genieten van een vrijstelling van de startbaanverplichting.

Wat is de startbaanverplichting?

Stel je minstens 50 personeelsleden tewerk, dan ben je verplicht om een bepaald percentage jongeren aan te werven. Als bedrijf in herstructurering – erkend door de minister van Werk – vervalt die verplichting. Komt ook in aanmerking: wie een vrijstellingsdossier indient bij de FOD WASO op basis van een geleidelijke afbouw van het personeelsbestand.

Vanaf wanneer?

Deze maatregel trad in werking op 24 september 2020.

Heb je nog vragen over de erkenning als bedrijf in herstructurering en de gevolgen ervan?

Onze legal consultants helpen je graag verder. Contacteer hen via legalconsulting@sdworx.com.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen