Sociale partners bereiken akkoord over enkele hete coronahangijzers

Door Geert Vermeir - 16 september 2020 - Leestijd: 5 minuten

Corona

Op de valreep van deze hete coronazomer bereikten de sociale partners een akkoord over een aantal hangende topics. Concreet komt er meer duidelijkheid over het vakantiegeld van tijdelijk werklozen, de economische werkloosheid voor bedienden en het tijdskrediet. Op de details van het akkoord is het nog even wachten, maar dit weten we nu al.

holiday

Echt nieuw zijn deze beslissingen niet te noemen. De meeste zaken werden al tijdens de zomer aangekondigd, maar het was nog wachten op een akkoord tussen werkgevers en vakbonden. Nu is de federale regering aan zet om groen licht te geven en het akkoord te concretiseren. Dat kan snel gaan.

Update! Op 7 oktober 2020 ondertekenden de sociale partners twee nieuwe cao’s ter invulling van dit sociaal akkoord. In dit blogartikel lees je alle details . 

1. Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor vakantierechten

Werknemers die tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2020 tijdelijk werkloos werden wegens overmacht door corona genoten al een gelijkstelling van het aantal werkloosheidsdagen met arbeidsdagen. Hierdoor verliezen ze volgend jaar geen vakantiegeld of vakantiedagen. Dit systeem wordt nu verlengd, al zeker tot het einde van het jaar. De sociale partners vragen de regering wel om een financiële compensatie voor werkgevers in moeilijkheden.

2. Verlenging economische werkloosheid voor bedienden op basis van NAR-cao 147

Sinds 1 september 2020 gelden er nieuwe regels voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Enkel bedrijven die minstens 20% tijdelijke werkloosheid toepasten in Q2 dit jaar en uitzonderlijk hard getroffen sectoren kunnen er nog van gebruikmaken tot eind dit jaar (scenario A1, A2 en A3).

Voor allle andere ondernemingen wiens bedienden tijdelijk werkloos worden om economische redenen gelden er sinds dan twee mogelijke scenario’s: het klassieke systeem en de overgangsregeling tot 31 december 2020 (scenario C en D). In welk stelsel je ook terechtkomt, beide vereisen een sectorale cao, bedrijfs-cao of ondernemingsplan.

Voor ondernemingen en sectoren die geen eigen cao hadden, was er cao nr. 147 van de Nationale Arbeidsraad – gesloten op 18 maart 2020. Die liep echter af op 30 juni 2020. Nu wordt de overeenkomst retroactief verlengd van 1 juli 2020 tot 31 december 2021. Het supplement van 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid ten laste van de werkgever wordt bovendien verhoogd tot 5,63 euro.

3. Neutralisatie corona-verlofstelsels in kader van tijdskrediet

Werknemers die voorheen gebruik maakten van het corona-ouderschapsverlof, de corona-landingsbaan en het corona-tijdskrediet, voldeden niet langer aan de tewerkstellingsvoorwaarde voor een gewoon tijdskrediet of een landingsbaan. Met andere woorden, zij moesten opnieuw 12 maanden – 24 voor een landingsbaan – effectieve arbeidsprestaties leveren.

Hieraan wordt nu paal en perk gesteld: voor de 3 verlofstelsels telt de periode van inactiviteit niet mee voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde voor gewoon tijdskrediet.

4. Werkloosheidsuitkeringen stabiel tot einde van het jaar

Wie volledig werkloos is, ziet zijn werkloosheidsuitkering dalen na verloop van tijd. Sinds het begin van de coronacrisis werd die daling even 'on hold' gezet. Dat blijft ongewijzigd tot het eind van dit jaar.

Opgelet!

De bevriezing van de werkloosheidsuitkeringen heeft ook gevolgen voor de berekening van de DECAVA-bijdragen op aanvullende vergoedingen, die je als werkgever toekent aan oudere werklozen (SWAV’ers). Het bedrag van de werkloosheidsuitkering bepaalt de hoogte van de inhouding op de aanvullende vergoeding.

We houden je op de hoogte!

Zoals altijd volgt SD Worx de ontwikkelingen op de voet. Van zodra er concrete details bekend zijn, komen we hier zeker op terug. In de tussentijd kun je voor al je vragen terecht op de corona FAQ-pagina.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen