Uitstel sociale verkiezingen: mogelijke gevolgen voor je vakbondsafvaardiging

Door Matthias Jacxsens - 2 juli 2020 - Leestijd: 2 minuten

Kiezen de vakverenigingen volledig autonoom hun vakbondsafvaardiging in je organisatie, dan zit je safe. Maar is die samenstelling op de een of andere manier gelinkt aan de timing of procedure van de sociale verkiezingen, dan heeft het uitstel van die stembusgang door corona natuurlijk wél een impact. Een en ander hangt af van het specifieke scenario binnen jouw organisatie.

 

Scenario 1: je hebt een aparte kiesprocedure voor de vakbondsafvaardiging

In het leeuwendeel van de sectoren wordt de vakbondsafvaardiging door de vakverenigingen zelf aangeduid. Een koppeling met de sociale verkiezingen is er dus niet. Maar binnen bepaalde paritaire comités (bv. de verzekeringssector) is er ook voor de vakbondsafvaardiging een kiesprocedure voorzien. Die is op de leest geschoeid van de procedure voor het preventiecomité (CPBW) en loopt er simultaan mee. De sociale partners op het niveau van het paritair comité zullen moeten beslissen of de procedure vakbondsafvaardiging op een zelfde manier uitgesteld zal worden.

Is dat in jouw organisatie het geval, dan schuift de stembusgang voor je vakbondsafvaardiging mee op naar het najaar.

Scenario 2: de sociale verkiezingen bepalen de samenstelling van je vakbondsafvaardiging

In een aantal sectoren worden de resultaten van de sociale verkiezingen op de een of andere manier gebruikt om de vakbondsafvaardiging samen te stellen. Binnen het paritaire comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330.01), bijvoorbeeld, bepalen ze de syndicale verhoudingen.

In het grote PC 200 – het aanvullend paritair comité voor de bedienden – is de werkgever dan weer verplicht om in september van het verkiezingsjaar het aantal mandaten voor de vakbondsafvaardiging door te geven op basis van de medewerkersaantallen.

Binnen dit scenario kun je niet anders dan de sociale verkiezingen afwachten. Maar daarmee is de kous niet af. Want de wetgever heeft het uitstel dan wel ingeschreven in de socialeverkiezingswet, de sectorale cao’s bleven ongewijzigd. Op sector- of ondernemingsniveau moet de regeling voor de vakbondsafvaardiging dus nog worden aangepast.

In beide scenario’s: bestaande afvaardiging blijft langer op post

Hoe dan ook, met het uitstel van de sociale verkiezingen zullen in heel wat organisaties de vakbondsafgevaardigden langer op hun stoel blijven. Wat op zijn beurt gevolgen heeft voor hun syndicaal verlof. De pot aan beschikbare uren zal wellicht bijna leeg zijn, dus je zult het krediet moeten opkrikken.

Dat kan op verschillende manieren. Zo zou je het saldo tot onder nul kunnen laten zakken en dat verrekenen met het krediet voor de volgende legislatuur – die later zal starten. Of je stelt een extra potje ter beschikking voor de extra maanden van hun mandaat. Maar dergelijke afspraken moeten natuurlijk in overleg gemaakt worden en met respect voor de sectorale regels.

Tot slot een gouden tip: zet alle gemaakte afspraken met je vakbondsafgevaardigden op papier op een juridisch sluitende manier. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan eens de nieuwe afvaardiging in het zadel zit. Want die kan er dus helemaal anders uitzien, zowel qua omvang als wat syndicale verhoudingen betreft.

Wil je hier meer info over?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen