Coronawerkloosheid na 1 september: wat verandert er?

Door Geert Vermeir - 3 september 2020 - Leestijd: 6 minuten

Corona

Het was al aangekondigd: vanaf 1 september gelden er nieuwe regels voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Enkel bedrijven die minstens 20% tijdelijke werkloosheid toepasten in Q2 dit jaar en uitzonderlijk hard getroffen sectoren kunnen er nog van gebruikmaken tot eind dit jaar. Wat daaronder wordt verstaan, is nu gedefinieerd.

zin en onzin ziektebriefje

Goed nieuws voor wie dacht vanaf 1 september 2020 te moeten terugvallen op de complexe procedure tijdelijke economische werkloosheid. Verwacht werd dat alleen de bedrijven met minstens 20% aangetoonde tijdelijke werkloosheid in Q2 nog coronawerkloosheid konden inroepen. Minister Muylle vult het nu breder in: naast enkele sectoren die volledig in aanmerking komen, kunnen ook een aantal andere sectoren voor een bepaalde activiteit een beroep doen op coronawerkloosheid. Met andere woorden: niet alleen de sector maar ook de activiteit is bepalend. Voorlopig is het nog niet helemaal officieel, maar dit weten we nu al:

Omzetverlies van minstens 20% of verplichte sluiting

De druk op het systeem tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nam de laatste weken geleidelijk af. Toch blijft het een belangrijke schakel om bedrijven heelhuids door de crisis te helpen. De steunmaatregel blijft dus ook de komende maanden overeind, maar enkel voor de zwaarst getroffen bedrijven en sectoren:

 • bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen op het totaal aantal aangegeven dagen in het tweede kwartaal van 2020,
 • bedrijven actief in een sector waar de activiteiten gevoelig verlaagd zijn door de opgelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Voor dat laatste criterium was het nog wachten op de specifieke sectorlijst, maar deze opsomming is alvast gepubliceerd op de website van minister Muylle:

 • 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden: beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
 • 109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf: beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
 • 111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw: beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw
 • 126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking: beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, verhuren en plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen en beurzen
 • 139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart: beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden
 • 140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars: beperkt tot touringcars
 • 140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's
 • 140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens: beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
 • 149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie: beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen
 • 200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden: beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
 • 209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid: beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
 • 215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf: beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
 • 226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek: beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
 • 227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector
 • 302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
 • 303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
 • 304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
 • 314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen: beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
 • 315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart: beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
 • 329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector
 • 333 Paritair Comité voor toeristische attracties

Het venijn zit in de woorden ‘beperkt tot’. Niet alle activiteiten binnen een sector komen immers in aanmerking voor de verlenging van de coronawerkloosheid. In eenzelfde bedrijf gelden er hierdoor soms verschillende tijdelijke werkloosheidstelsels door elkaar.

De opsplitsing van activiteiten is bovendien niet altijd even rechtlijnig: medewerkers verrichten immers soms meerdere activiteiten. Hoeveel tijd moet een werknemer aan een bepaalde activiteit besteden om kans te maken op coronawerkloosheid? En hoe toon je zoiets aan? Het aantal vraagtekens is nog groot.

Welk scenario geldt er voor jou?

Op onze website vind je al enkele weken een overzicht met verplichtingen, achterliggende stappenplannen en bijbehorende documenten per type tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020. Nu de sectorenlijst is bekendgemaakt, moeten we dit aanpassen. Momenteel bekijken we samen met de RVA de praktische implicaties van deze uitbreiding. Zodra we alles glashelder hebben, zullen we gericht communiceren met onze betrokken klanten.

Heb je ondertussen nood aan verheldering? Neem een kijkje op onze corona FAQ-pagina voor een antwoord op andere coronavragen.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen