Sociaal akkoord mondt uit in twee nieuwe corona-cao’s

Door Geert Vermeir - 1 oktober 2020 - Leestijd: 2 minuten

Corona

Op 7 oktober 2020 ondertekenden de sociale partners twee nieuwe cao’s met als doel de impact van de coronacrisis te bestrijden. Cao 103 geeft werknemers weer zicht op het klassieke tijdskrediet – ook na gebruik van een van de corona-verlofstelsels. De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid economische redenen voor bedienden wordt voortaan omkaderd door cao 148. Wij spitten beide voor je uit. 

Wat voorafging: midden september bereikten de sociale partners een akkoord over enkele hete coronahangijzers. Enkele details zijn intussen bekend en in cao’s vastgelegd. Dit is wat werd beslist

Cao 103 neutraliseert corona-verlofstelsels in kader van tijdskrediet

Werknemers die voorheen gebruikmaakten van het corona-ouderschapsverlof, de corona-landingsbaan en het corona-tijdskrediet, voldeden niet langer aan de tewerkstellingsvoorwaarde voor een gewoon tijdskrediet of een landingsbaan. Met andere woorden, één dag van niet-presteren betekent dat zij opnieuw 12 maanden – 24 voor een landingsbaan – effectieve arbeidsprestaties moesten leveren om recht te hebben op een van beide.

Cao 103 trekt deze scheve situatie nu recht: voor de drie verlofstelsels telt de periode van inactiviteit niet mee voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde voor gewoon tijdskrediet.
 

Wat betekent dit voor jou als werkgever? 
Werknemers die aan de criteria voldoen, kunnen na afloop van corona-ouderschapsverlof het gewone tijdskrediet aanvragen. Aangezien tijdskrediet een recht is voor werknemers, kun je dit niet weigeren. Soms is uitstel wel mogelijk.

Cao 148 vergemakkelijkt tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden

Sinds 1 september 2020 gelden er nieuwe regels voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Enkel bedrijven die minstens 20% tijdelijke werkloosheid toepasten in Q2 dit jaar en uitzonderlijk hard getroffen sectoren kunnen er nog van gebruikmaken tot eind 2020 (scenario A1, A2 en A3)

Voor alle andere ondernemingen in moeilijkheden waarvan de bedienden tijdelijk werkloos worden om economische redenen, gelden er sinds 1 september 2020 twee mogelijke scenario’s: 

  1. het klassieke systeem
  2. de overgangsregeling tot 31 december 2020 (scenario C en D)

In welk stelsel je ook terechtkomt, beide vereisen een sectorale cao, bedrijfs-cao of ondernemingsplan. 

Voor ondernemingen en sectoren die (nog) geen eigen cao of plan hadden, was er cao nr. 147 van de Nationale Arbeidsraad – gesloten op 18 maart 2020. Die liep echter af op 30 juni 2020. Voor de periode vanaf 1 juli 2020 is er nu opvolger cao 148. Deze nieuwe cao heeft hetzelfde doel, maar is wel een stuk ruimer dan haar voorganger en: 

  • voorziet een aanvullend en vereenvoudigd kader voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden om economische redenen, zowel in de algemene regeling als in de overgangsregeling tot 31 december 2020;
  • vereist geen specifiek overleg, maar houdt vast aan de wettelijke overlegprocedures om de werknemers te raadplegen en in te lichten;
  • en verhoogt het minimum supplement van 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid ten laste van de werkgever tot 5,63 euro, maar enkel voor wie gebruikmaakt van deze NAR-cao.

Wat betekent dit voor jou als werkgever? 
Wil je na 31 augustus 2020 nog gebruikmaken van het systeem tijdelijke werkloosheid economische redenen voor bedienden, dan kun je dat ook eenvoudig zonder sectorale cao, bedrijfs-cao of ondernemingsplan. We verwachten hiervoor nieuwe formulieren C106a en C106a-corona-overgangsregeling. 

 

Extra advies over vakantierechten en werkloosheid

Naast de ondertekening van de cao’s brachten de sociale partners een advies uit voor twee hete hangijzers:
  • Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor vakantierechten: werknemers die tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2020 tijdelijk werkloos werden wegens overmacht door corona genoten al een gelijkstelling van het aantal werkloosheidsdagen met arbeidsdagen. Hierdoor verliezen ze volgend jaar geen vakantiegeld of vakantiedagen. De sociale partners vragen dit systeem te verlengen, al zeker tot het einde van het jaar. Ze vragen de regering wel om een financiële compensatie voor werkgevers in moeilijkheden. De precieze details hierover zijn nog niet bekend.
  • Werkloosheidsuitkeringen blijven stabiel tot einde van het jaar: wie volledig werkloos is, ziet zijn werkloosheidsuitkering dalen na verloop van tijd. Sinds het begin van de coronacrisis werd die daling even 'on hold' gezet. De sociale partners vragen een verlenging tot het eind van dit jaar. Ook hier wachten we nog op de concrete regelgeving.

Jij de vragen, wij de antwoorden 

Raak je stilaan het overzicht kwijt in het kluwen aan coronamaatregelen? Wij stellen alles weer scherp. Raadpleeg onze corona-FAQ voor een antwoord op de meest gestelde vragen.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen