De zin en onzin van het ziektebriefje: moet een baaldag kunnen?

Door Sylvie Bracqué - 16 februari 2018 - Leestijd: 2 minuten

Motiveren & engageren

Er beweegt wat in de wereld van het verzuim. Stemmen gaan op om het verplichte ziektebriefje voor werknemers af te schaffen. Het zou voor extra administratie zorgen, wantrouwen scheppen tussen werkgever en werknemer, en mensen onnodig lang thuishouden. Maar de maatregel opdoeken zonder ruimere omkadering, is geen goed idee, vindt Sylvie Bracqué, HR Consultant bij SD Worx.

ziektebriefje

Langer dan nodig

“Wie ziek naar de huisarts gaat op woensdag, krijgt al snel een attest om tot vrijdag thuis te blijven. Dat kan nuttig zijn, maar vaak is één dag rusten meer dan voldoende. Dat artsen soms langer voorschrijven dan strikt nodig is, is niet praktisch,” zegt Sylvie.

Voor de band tussen medewerker en werkgever is dit systeem verre van ideaal. “Door je werknemers zelf te laten inschatten of ze beter een dag in bed blijven, zonder daarbij een bewijs te vragen, toon je aan dat je hen vertrouwt. Bovendien zien we dat werknemers in bedrijven waar het briefje niet verplicht is, minder lang thuisblijven dan waar dat wel het geval is,” aldus Sylvie. “We pleiten dan ook voor de invoering van een baaldag”.

Verzuimbeleid

“Enkele dagen verkouden uitzieken zonder daarvoor naar de huisarts te hollen, moet kunnen, maar zomaar de maatregel afschaffen zet de deur open voor misbruik. Daarom is een doordacht verzuimbeleid essentieel,” aldus Sylvie. Zo’n beleid legt de verwachtingen tussen werkgever- en nemer vast en bepaalt onder meer wie je werknemers moeten verwittigen in geval van ziekte, wanneer ze een attest nodig hebben, en wanneer ze dit binnen moeten brengen.

Sylvie: “Alle afspraken op papier zetten creëert wederzijds vertrouwen en dringt misbruik terug. Binnen dat beleid kun je bepalen of een ziektebriefje al dan niet verplicht is.” Verzuimcijfers goed opvolgen legt bovendien trends bloot: op welke dagen is er meer verzuim, welke medewerkers zijn vaker afwezig en hoe lang blijven ze thuis. Die info is nuttig om een doelgericht beleid op te stellen.

Sylvie: “Het belangrijkste is dat er open gecommuniceerd wordt. Een goed beleid schept duidelijkheid, en zorgt dat werkgevers en -nemers meer met elkaar betrokken zijn. En dan is er sowieso minder verzuim, met of zonder briefje.”

Engagement

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen