Werkschema’s aanpassen tijdens je heropstart: mag dat zomaar?

Door Jan Vanthournout - 14 mei 2020 - Leestijd: 3 minuten

Personeelsbezetting

Wellicht draait je business in de heropstartfase nog niet zoals voor de coronacrisis. Dus sla je aan het puzzelen met uurroosters en werkschema’s. Maar mag dat eigenlijk wel? Met wat goede wil van alle partijen is er veel mogelijk. Al is er natuurlijk een wettelijk kader waar je maar beter niet buiten kleurt.

uurroosters

1. Uurroosters tijdelijk aanpassen

Kijk na of je arbeidsreglement melding maakt van de mogelijkheid om werkschema’s, werkplaats of functies tijdelijk aan te passen wanneer dat noodzakelijk is voor het bedrijf. Want de coronacrisis is zeker zo’n situatie. Is dat het geval, dan kun je zonder problemen je uurroosters wijzigen. Bevat je reglement die optie niet, dan moet de ondernemingsraad haar zegen geven voor een wijziging.

Geen ondernemingsraad?

Dan moet je de aanpassing aan je arbeidsreglement afficheren in je bedrijf. Gedurende een periode van ongeveer 15 dagen krijgen je werknemers dan de kans om hun opmerkingen en bezwaren te uiten via een register. Raak je er samen niet uit, dan is er een verzoeningsprocedure voorzien.

2. Nachtwerk opstarten of uitbreiden

Voor nachtwerk zal het wellicht niet volstaan om gewoon je arbeidsreglement aan te passen. In sommige gevallen zal er zelfs een bedrijfs-cao nodig zijn. Maar een pasklaar antwoord is er niet in zo’n situatie. Onder meer je vakbondsafvaardiging en de aard van de tijdelijke aanpassing spelen hier een rol in.

3. Overuren presteren

Ben je actief in een zogenaamde kritieke sector, dan mag je personeel in april, mei en juni 220 vrijwillige overureren presteren in plaats van de gebruikelijke 100. Tot 120 daarvan mag je bovendien netto uitbetalen, dus zonder wettelijke overloontoeslag, RSZ of bedrijfsvoorheffing

Voor alle andere sectoren, daarentegen, werd er niet gesleuteld aan het juridische kader rond overuren. Al mogen er volgens de FOD WASO in deze uitzonderlijke situatie wél overuren gemaakt worden. Daardoor mogen de daggrens van 11 uur en de weekgrens van 50 uur overschreden worden. De overuren vallen onder het bestaande regime van loontoeslagen, RSZ en bedrijfsvoorheffing, alleen recup is niet vereist.

Tip: maak vooraf een schriftelijke overeenkomst voor personeel dat bereid is tot overuren.

Tot slot: moeten werknemers de wijzingen accepteren?

Het antwoord is neen: het is niet omdat jij als werkgever de werkschema’s wil wijzigen, dat je personeel verplicht is om daarin mee te stappen. Maar heb je syndicale medewerking – binnen de ondernemingsraad of via een bedrijfs-cao – dan zal dat zeker doorwegen.

Tip: check je arbeidsovereenkomsten. Ook die bevatten vaak artikels rond de wijziging van uurroosters.

Los daarvan heb je natuurlijk het expliciet akkoord nodig van je werknemers. Dat leg je het best vast in een tijdelijk contractueel addendum waarin je het uurrooster, de begeleidende loon- en arbeidsvoorwaarden en de tijdsduur vermeldt.

Heb je vragen over je financiële situatie in de nasleep van de coronacrisis?

Schakel tijdig hulp in. We bekijken samen hoe we je kunnen bijstaan.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen