Krachtlijnen van Vlaams opleidingsverlof in notendop

Door Nicole Meersman - 17 augustus 2021 - Leestijd: 5 minuten

Talent Development

Sinds 2019 heeft elke werknemer die in de privésector in Vlaanderen tewerkgesteld is, recht op maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV). Voor het schooljaar 2021-2022 kan dat zelfs eenmalig worden verdubbeld als de werkgever de opleiding suggereert. Je medewerker mag die lessen volgen tijdens de werkuren en met behoud van loon – uiteraard gelden er wel beperkingen. 

In 1985 zag het betaald educatief verlof het licht. Sinds de zesde staatshervorming in 2015 hebben de deelstaten de bevoegdheid om dit regionaal in te vullen. Vlaanderen is de eerste regio die daar ook effectief werk van maakte: het Vlaams Opleidingsverlof. Dit zijn de krachtlijnen.

Goed om te weten: opleidingen die gestart zijn vóór 1 september 2019 vallen nog onder de regeling van het vroegere betaald educatief verlof tot 31 december 2021.

1. Recht op 125 verlofuren – of 250 verlofuren in komend schooljaar

  • Concreet heeft elke voltijdse werknemer in de privésector in Vlaanderen recht op:

    max. 125 uur opleidingsverlof voor opleidingen die hij zelf kiest
  • en daarnaast max. 125 uur voor opleidingen die de werkgever voorstelt zonder verplichting voor de werknemer (enkel in schooljaar 2021-2022)

zonder loonverlies (tot een bepaald bedrag – zie loonplafond).

Voor deeltijders die minstens halftijds werken, wordt het recht pro rata berekend. Hoeveel een werknemer van dit saldo voor een bepaalde opleiding kan opnemen, hangt af van de gekozen opleiding. Een handige rekentool vind je op de site van de Vlaamse overheid.

2. Forfaitaire terugbetaling: digitaal en eenvoudiger 

Net als bij het betaald educatief verlof kun je als werkgever 21,30 euro terugbetaald krijgen voor elk opgenomen VOV-uur. Die tussenkomst vraag je digitaal aan tot 3 maanden na de start van de opleiding. Bij elke kwartaalaangifte (DmfA) vermeld je het aantal opgenomen uren opleidingsverlof. Uiteraard kun je dit doen via het loonpakket van je sociaal secretariaat. 

De volledig digitale opvolging en betaling zorgen voor een vlot en transparant proces. In slechts drie stappen heb je je dossier in orde. Keerzijde: je moet sneller met de aanvraag starten en hebt ook minder tijd hiervoor.

Loonplafond

De werknemer in VOV mag afwezig zijn gedurende een aantal uur met behoud van zijn normale loon. Je kunt dit loon wel beperken tot het grensbedrag, vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Voor 2021-2022 ligt dat op 3.047 euro bruto – onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad, na de goedkeuring van dat ontwerp van KB door de Ministerraad op 23 juli 2021.

3. Enkel voor arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleidingen

Om voor een opleiding VOV te krijgen, moet het om een arbeidsmarkt- of loopbaangerichte opleiding gaan. Met andere woorden, bedrijfsspecifieke opleidingen die intern worden georganiseerd of over de interne werking gaan, zijn uitgesloten. Deze criteria worden jaarlijks herbekeken. Ook andere opleidingsvormen, zoals ‘training on the job’, werkplek- en afstandsleren komen in aanmerking.
Je kunt in een online databank makkelijk opzoeken of een bepaalde opleiding recht geeft op VOV.

Let op: ontslagbescherming

Je mag een medewerker die opleidingsverlof opneemt niet ontslaan tijdens zijn opleiding, behalve om redenen die ‘vreemd zijn aan de aanvraag’. Voor de motivatie tot ontslag zul je dus met de nodige bewijzen moeten komen. Voldoen de aangevoerde redenen niet, dan ben je een vergoeding van drie maandlonen verschuldigd, bovenop de gewone vergoedingen voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Payrollville

Kom naar Payrollville en volg onze opleiding Vlaams opleidingsverlof

Ken je graag alle ins en outs van het VOV en het aanvraagproces? Schrijf je dan snel in voor Payrollville, onze speciale online editie van de ‘Dag van de Payroll Professional’, en schuif aan voor de opleiding Vlaams opleidingsverlof.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen