Verplichte prikklok of niet: tijdsregistratie is zeker het overwegen waard

Door Astrid Mertens - 22 mei 2019 - Leestijd: 3 minuten

Arbeidsduur & flexibiliteit

Op 14 mei vaardigde het Europese Hof van Justitie een arrest uit rond de registratie van werktijd. Het wil werkgevers binnen de EU verplichten om een systeem op te zetten om de arbeidstijd bij te houden. Een prikklok laten installeren, is niet aan de orde, maar tijdsregistratie is toch het overwegen waard. Juridisch adviseur bij SD Worx Astrid Mertens en Peter s'Jongers, CEO van Protime, geven tekst en uitleg.

tijdsregistratie timetracking voordelen flexibiliteit

Een Spaanse werknemersvereniging vroeg het Nationaal Hof van Spanje om een werkgever te verplichten een tijdsregistratiesysteem in te voeren. Volgens de vakbond is het de enige manier om de beperkingen op de arbeidsduurgrenzen te bewaken en zicht te krijgen op het aantal gepresteerde overuren.

De bevoegde rechter vroeg op zijn beurt het Europese Hof van Justitie of de EU-wetgeving de lidstaten zo’n verplichting oplegt. Volgens dat Hof moeten de lidstaten werkgevers verplichten een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem in te voeren om de duur van de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te meten.

Geen algemene tijdsregistratieverplichting

Astrid Mertens, juridisch adviseur bij het juridisch kenniscentrum: “Momenteel heeft de uitspraak geen impact op Belgische werkgevers. Onze arbeidsduurreglementering bevat voldoende garanties om die wettelijke beperkingen in de gaten te houden.

Als werkgever moet je je medewerkers bijvoorbeeld volgens uurroosters laten werken en daarbij ook duidelijk de begin- en eindtijd en pauzes vermelden in het arbeidsreglement. Een prikklok is een extra manier om dit te controleren, maar geen algemene vereiste. Alleen bij bepaalde flexibele systemen zoals glijdende uurroosters en afwijkende deeltijdse roosters, is een tijdsregistratiesysteem wél verplicht.”

Een recente bevraging door SD Worx en Protime leert ons dat 50% van de respondenten tijd- en aanwezigheidsregistratie oplegt voor het volledige personeel. Nog eens 22% zet het in voor specifieke profielen.

Hefboom voor meer flexibiliteit

Tijdregistratie kende de laatste jaren al een enorme opmars. En terecht. Zo wijst onderzoek uit dat flexibiliteit en autonomie goede middelen zijn om werk werkbaar te houden en betrokkenheid te stimuleren. “Dankzij tijdregistratiesoftware zijn meteen de juiste gegevens voorhanden voor een foutloze loonverwerking. Tegelijk krijgen je medewerkers en je hr-dienst onder meer inzicht in het algemene productiviteitsniveau – om zo de eerste tekenen van eventuele verhoogde druk op te sporen, bijvoorbeeld”, zegt Peter s'Jongers, CEO van specialist in personeelsplanning en tijdregistratie Protime. Een waardevolle aanvulling op je bedrijfsvoering dus: “Door tijd slimmer te gebruiken kan er een flinke optimalisatieslag gemaakt worden op organisatieniveau. Tijdsregistratie biedt inzichten waarmee medewerker, manager en hr op een constructieve en objectieve manier kunnen praten en hun werkwijze continu bijsturen.”

Je personeel flexibeler inzetten: de mogelijkheden op een rij

Telewerk, deeltijds werken, flexibele uurroosters, variabele uurregelingen, ploegenarbeid … Is er binnen je onderneming nood aan meer flexibiliteit, maar deins je terug voor de wettelijke spelregels? We doen de interessantste manieren uit de doeken om flexibel te werken binnen de juridische krijtlijnen.

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen