Je loonkosten opvolgen: een inspanning die loont

Door Katrien Cloet - 4 januari 2018 - Leestijd: 3 minuten

HR Rapportering

Dat personeel tewerkstellen een zware kost met zich meebrengt, hoeft geen betoog. Meer nog, de loonkosten zijn vaak dé bepalende factor voor uw concurrentiekracht. Het is dan ook een belangrijke parameter om in de gaten te houden. Zowel binnen je bedrijf als in vergelijking met andere organisaties.

loonkosten evolutie rapport opvolgen

Je kent het wel: een werknemer komt je vragen om een betere of andere verloning. Of je hebt het gevoel dat het verzuim in een specifieke afdeling de pan begint uit te swingen. Of nog: je concurrent steekt je de loef af omdat hij het net iets goedkoper kan.

Kortom, als zaakvoerder moet je constant beslissingen nemen die verband houden met je loonkosten, maar het ontbreekt je aan objectieve gegevens om dit soort issues grondig uit te spitten. En dat terwijl een continue monitoring van enkele specifieke loonkostenindicatoren een absolute must is om je bedrijf gericht aan te sturen.

Drie loonindicatoren om te monitoren:

1. Het gemiddelde uurloon

Dit is het loon dat een gemiddelde medewerker van je bedrijf per uur uitbetaald krijgt. Let wel, niet al die uren worden ook effectief gepresteerd. In veel gevallen betaal je je werknemers namelijk gewoon door als ze niet aan het werk zijn. Tijdens hun vakantie of inhaalrust, bijvoorbeeld, of in het geval van ziekteverlof.

2. De totale loonkosten

De totale kost voor de tewerkstelling van je personeel bevat de lonen voor normale prestaties van je medewerkers, aangevuld met eventuele vergoedingen, premies en commissielonen. Maar daar stopt het niet bij: ook alle kosten gerelateerd aan afwezigheden moet je mee in rekening nemen, net als een aantal andere kosten die verband houden met het tewerkstellen van personeel: reis- en overbruggingskosten, opzegvergoedingen, patronale bijdragen ...

3. Het kostend uurloon

Door de totale loonkosten te delen door het totaal aantal gepresteerde uren van al je medewerkers samen, bekom je het kostend uurloon. Dit is wat één gewerkt uur je als werkgever effectief kost.

Beslissen op basis van cijfers

Op basis van deze drie eenvoudige parameters kun je een aantal interessante analyses voeren. Merk je bijvoorbeeld dat je kostend uurloon steeds sterker begint af te wijken van het gemiddelde uurloon dat je uitbetaalt, dan zit het aantal niet-gepresteerde uren in stijgende lijn. Dat kan onder meer te wijten zijn aan een hoog ziekteverzuim.

Alleen is het manueel verzamelen, bijhouden, verwerken, analyseren en rapporteren van deze loonkostenparameters een arbeidsintensieve klus. Met de juiste software daarentegen, haal je deze indicatoren in enkele muisklikken uit je payrollsysteem. Voor je eigen bedrijf, maar ook in vergelijking met gelijksoortige organisaties.

Zo kun je van oordeel zijn dat de gap tussen je gemiddelde uurloon en je kostend uurloon best meevalt. Maar blijken je sectorgenoten beter te doen, dan verlies je aan concurrentiekracht. Een voorbeeld: heb je een kostend uurloon dat twee euro hoger ligt dan dat van je concurrent, dan moet je per uur en per voltijdse equivalent datzelfde bedrag meer verdienen om uit de kosten te raken. Stof tot nadenken dus.

Haal nog meer uit je personeelsrapporten

Naast verzuim heeft payroll nog meer rapporten in petto. Ontdek het handige overzicht in ons e-book.

cijfers personeelsbeleid


Gerelateerde artikelen