Uw loonkosten opvolgen: een inspanning die loont

Door Katrien Cloet - 4 januari 2018 - Leestijd: 3 minuten

HR Rapportering

Dat personeel tewerkstellen een zware kost met zich meebrengt, hoeft geen betoog. Meer nog, de loonkosten zijn vaak dé bepalende factor voor uw concurrentiekracht. Het is dan ook een belangrijke parameter om in de gaten te houden. Zowel binnen uw bedrijf als in vergelijking met andere organisaties.

loonkosten evolutie rapport opvolgen

U kent het wel: een werknemer komt u vragen om een betere of andere verloning. Of u hebt het gevoel dat het verzuim in een specifieke afdeling de pan begint uit te swingen. Of nog: uw concurrent steekt u de loef af omdat hij het net iets goedkoper kan.

Kortom, als zaakvoerder moet u constant beslissingen nemen die verband houden met uw loonkosten, maar het ontbreekt u aan objectieve gegevens om dit soort issues grondig uit te spitten. En dat terwijl een continue monitoring van enkele specifieke loonkostenindicatoren een absolute must is om uw bedrijf gericht aan te sturen.

Drie loonindicatoren om te monitoren:

1. Het gemiddelde uurloon

Dit is het loon dat een gemiddelde medewerker van uw bedrijf per uur uitbetaald krijgt. Let wel, niet al die uren worden ook effectief gepresteerd. In veel gevallen betaalt u uw werknemers namelijk gewoon door als ze niet aan het werk zijn. Tijdens hun vakantie of inhaalrust, bijvoorbeeld, of in het geval van ziekteverlof.

2. De totale loonkosten

De totale kost voor de tewerkstelling van uw personeel bevat de lonen voor normale prestaties van uw medewerkers, aangevuld met eventuele vergoedingen, premies en commissielonen. Maar daar stopt het niet bij: ook alle kosten gerelateerd aan afwezigheden moet u mee in rekening nemen, net als een aantal andere kosten die verband houden met het tewerkstellen van personeel: reis- en overbruggingskosten, opzegvergoedingen, patronale bijdragen ...

3. Het kostend uurloon

Door de totale loonkosten te delen door het totaal aantal gepresteerde uren van al uw medewerkers samen, bekomt u het kostend uurloon. Dit is wat één gewerkt uur u als werkgever effectief kost.

Beslissen op basis van cijfers

Op basis van deze drie eenvoudige parameters kunt u een aantal interessante analyses voeren. Merkt u bijvoorbeeld dat uw kostend uurloon steeds sterker begint af te wijken van het gemiddelde uurloon dat u uitbetaalt, dan zit het aantal niet-gepresteerde uren in stijgende lijn. Dat kan onder meer te wijten zijn aan een hoog ziekteverzuim.

Alleen is het manueel verzamelen, bijhouden, verwerken, analyseren en rapporteren van deze loonkostenparameters een arbeidsintensieve klus. Met de juiste software daarentegen, haalt u deze indicatoren in enkele muisklikken uit uw payrollsysteem. Voor uw eigen bedrijf, maar ook in vergelijking met gelijksoortige organisaties.

Zo kunt u van oordeel zijn dat de gap tussen uw gemiddelde uurloon en uw kostend uurloon best meevalt. Maar blijken uw sectorgenoten beter te doen, dan verliest u aan concurrentiekracht. Een voorbeeld: hebt u een kostend uurloon dat twee euro hoger ligt dan dat van uw concurrent, dan moet u per uur en per voltijdse equivalent datzelfde bedrag meer verdienen om uit de kosten te raken. Stof tot nadenken dus.

Haal nog meer uit uw personeelsrapporten

Naast verzuim heeft payroll nog meer rapporten in petto. Ontdek het handige overzicht in ons e-book.

cijfers personeelsbeleid


Gerelateerde artikelen